Жоғары дәрежелі теңдеулерді шешу

()

Жоғары дәрежелі теңдеулер

Жоғары дәрежелі теңдеулерді шешу үшін мынадай тәсілдер қолданылады:

 • Көбейткіштерге жіктеу тәсілі
 • Босмүшеге қарап көпмүшенің түбірін табу ()
 • Жаңа айнымалы енгізу


Көбейткіштерге жіктеу тәсілі

Оң жағы 0-ге тең болатындай етіп стандарт түрде келтіргеннен кейін мен, қысқаша көбейту формуласы көмегімен көбейткіштерге жіктеп аламыз. Көбейтіндіні 0-ге тең екенін ескере отырып, әр көбейткішті 0-ге теңестіру арқылы теңдеуді шешеміз.

3.11. Теңдеуді шешіңіз: $x^3-3 x+2=0$.

Шешуі

Жоғары дәрежелі теңдеулерді шешу

$$x\left( {{x^2} - 1} \right) - 2(x - 1) = 0$$ $$x(x - 1)(x + 1) - 2(x - 1) = 0$$ $$(x - 1)\left( {{x^2} + x - 2} \right) = 0$$ $$\left[ \begin{array}{l}x - 1 = 0,\\{x^2} + x - 2 = 0;\end{array} \right.\quad \left[ \begin{array}{l}x = 1,\\{x_1} = - 2,\quad {x_2} = 1.\end{array} \right.$$

Жауабы: $\{ - 2;1\} $.


3.12. Теңдеуді шешіңіз: $(2 x+1)\left(x^2-7 x+6\right)=(x-1)^2(x+0,5)$.

Шешуі

$$(2x + 1)\left( {{x^2} - 7x + 6} \right) = {\left( {x - 1} \right)^2}(x + 0,5)$$ $$2(x + 0,5)\left( {{x^2} - 7x + 6} \right) - {\left( {x - 1} \right)^2}(x + 0,5) = 0$$ $$(x + 0,5)\left( {2{x^2} - 14x + 12 - {x^2} + 2x - 1} \right) = 0$$ $$(x + 0,5)\left( {{x^2} - 12x + 11} \right) = 0$$ $${\begin{array}{*{20}{l}}{x + 0,5 = 0,}\\{{x^2} - 12x + 11 = 0;}\end{array}\quad \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = - 0,5}\\{{x_1} = 1,\quad {x_2} = 11}\end{array}} \right.}$$

Жауабы: $\{-0,5 ; 1 ; 11\}$.


3.13. Теңдеуді шешіңіз: $x^3-5 x^2+9 x-5=0$.

Шешуі

Жоғары дәрежелі теңдеулерді шешу

$${x^2}(x - 1) - 4x(x - 1) + 5(x - 1) = 0$$ $$(x - 1)\left( {{x^2} - 4x + 5} \right) = 0$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x - 1 = 0}\\{{x^2} - 4x + 5 = 0}\end{array}} \right.\quad \left[ \begin{array}{l}x = 1,\\D \lt 0 \quad \text{болғандықтан, шешімі жоқ.}\end{array} \right.$$

Жауабы: $x=1$.


3.14. Теңдеуді шешіңіз: $(x-1)(x-2)^3+(1-x)(x-3)^3=13 x-13$.

Шешуі

$$(x - 1){(x - 2)^3} - (x - 1){(x - 3)^3} - 13(x - 1) = 0$$ $$(x - 1)\left( {{{(x - 2)}^3} - {{(x - 3)}^3} - 13} \right) = 0$$ $$(x - 1)\left( {{x^3} - 6{x^2} + 12x - 8 - {x^3} + 9{x^2} - 27x + 27 - 13} \right) = 0$$ $$(x - 1)\left( {3{x^2} - 15x + 6} \right) = 0$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x - 1 = 0,}\\{{x^2} - 5x + 2 = 0;}\end{array}} \right.\quad \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 1,}\\{{x_{1,2}} = \frac{{5 \pm \sqrt {17} }}{2}.}\end{array}} \right.$$

Жауабы: $\left\{ {1;\quad \frac{{5 \pm \sqrt {17} }}{2}} \right\}$


3.15. Теңдеуді шешіңіз: $x^5+x^4-6 x^3-6 x^2+8 x+8=0$.

Шешуі

$${x^5} + {x^4} - 6{x^3} - 6{x^2} + 8x + 8 = 0$$ $${x^4}(x + 1) - 6{x^2}(x + 1) + 8(x + 1) = 0$$ $$\left( {{x^4} - 6{x^2} + 8} \right)(x + 1) = 0$$ $$\left( {{x^4} - 2{x^2} - 4{x^2} + 8} \right)(x + 1) = 0$$ $$\left( {{x^2}\left( {{x^2} - 2} \right) - 4\left( {{x^2} - 2} \right)} \right)(x + 1) = 0$$ $$\left( {{x^2} - 2} \right)\left( {{x^2} - 4} \right)(x + 1) = 0$$ $${x_{1,2}} = \pm \sqrt 2 ;\quad {x_{3,4}} = \pm 2;\quad {x_5} = - 1.$$

Жауабы: $\left\{ { - 1;\quad \pm \sqrt 2 ;\quad \pm 2} \right\}$Босмүше арқылы көпмүшенің түбірін табу (Безу теоремасы)

Теорема. Егер бүтін коэффициентті $x^n+a_1 x^{n-1}+a_2 x^{n-2}+\ldots+a_n=0$ теңдеуінің бүтін түбірлері бар болса, онда ол түбірлер — теңдеудегі босмүшенің бөлгіштері болады.

3.16. Теңдеуді шешіңіз: $x^3+3 x^2-2 x-2=0$.

Шешуі

$x^3+3 x^2-2 x-2=0$ теңдеуінің коэффициенттері — бүтін. Олай болса, теңдеудің түбірлері босмүшенің, яғни 2 санының бөлгіштері болуы мүмкін: $\pm 1, \, \pm 2.$

Осы сандарды теңдеудегі $x$-тің орнына қойып, теңдік дұрыс орындалғанша тексеріп шығамыз.

$x=1$ үшін $1+3-2-2=0.$

Теңдік орындалды, демек, $x=1$ осы теңдеудің бір түбірі.

Олай болса, $x^3+3 x^2-2 x-2$ көпмүшесі $x-1$ көпмүшесіне қалдықсыз бөлінеді. Көпмшүшелерді бұрыштап бөлу ережесін қолданып, бөлейік:

Жоғары дәрежелі теңдеулерді шешу

Яғни, $$x^3+3 x^2-2 x-2=(x-1)\left(x^2+4 x+2\right)$$

$$(x-1)\left(x^2+4 x+2\right)=0$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x - 1 = 0,}\\{{x^2} + 4x + 2 = 0;}\end{array}} \right.\quad \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 1,}\\{{x_{1,2}} = - 2 \pm \sqrt 2 .}\end{array}} \right.$$

Жауабы: $\{1 ;\, -2 \pm \sqrt{2}\}$.


3.17. Теңдеуді шешіңіз: $x^3-x^2-8 x+12=0$.

Шешуі

Теңдеудің түбірлерін 12-нің бөлгіштерінің ішінен іздейміз: $\pm 1, \,\pm 2,\, \pm 3,\, \pm 4,\, \pm 6,\, \pm 12.$

Осы мәндерді қойып, тексеріп көрейік:

$x=1: \quad 1-1-8+12 \ne 0$ түбірі болмайды;

$x=-1: \quad -1-1-8+12 \ne 0$ түбірі болмайды;

$x=2: \quad 8-4-16+12=0.$

Яғни, $x=2$ саны $x^3-x^2-8 x+12=0$ теңдеуінің түбірі болады. Жоғарыда келтірілгендегідей, $x^3-x^2-8 x+12$ көпмүшесін $x-2$ көпмүшесіне бұрыштап бөлеміз.

Жоғары дәрежелі теңдеулерді шешу

Бұдан, $$x^3-x^2-8 x+12=(x-2)\left(x^2+x-6\right)$$ $$(x - 2)\left( {{x^2} + x - 6} \right) = 0$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x - 2 = 0,}\\{{x^2} + x - 6 = 0;}\end{array}} \right.\quad \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 2,}\\{{x_1} = 2,\quad {x_2} = - 3.}\end{array}} \right.$$

Жауабы: $\{ { - 3;\,2} \}$.Жаңа айнымалы енгізу әдісі

Теңдеуден қайталанатын көпмүшелер жұбын тауып, оны жаңа айнымалымен өрнектеп алу керек.

3.18. Теңдеуді шешіңіз: $\left(x^2+x-2\right)\left(x^2+x-3\right)=12$.

Шешуі

$x^2+x-3=a$ жаңа айнымалысын енгіземіз. Онда берілген теңдеу мына түрге келеді:

$$(a + 1)a = 12$$ $${a^2} + a - 12 = 0$$ $${a_1} = - 4,\quad {a_2} = 3$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} + x - 3 = - 4,}\\{{x^2} + x - 3 = 3;}\end{array}} \right.\quad \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} + x + 1 = 0,}\\{{x^2} + x - 6 = 0;}\end{array}} \right.\quad \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{\text{шешімі жоқ},}\\{{x_1} = - 3,\quad {x_2} = 2.}\end{array}} \right.$$

Жауабы: $\{-3 ; 2\}$.


3.19. Теңдеуді шешіңіз: $\left(x^2+3 x\right)^2-14 x^2-42 x+40=0$.

Шешуі

$x^2+3 x=a$ жаңа айнымалысын енгіземіз.

Жауабы: $\{-5 ;\, -4 ;\, 1 ;\, 2\}$.


Кейбір күрделі есептерде алдымен жаңа айнымалы енгізетін жағдайға келтіріп алу керек.

3.20. Теңдеуді шешіңіз: $\left(x^2+2 x\right)^2-(x+1)^2=55$.

Шешуі

Алдымен теңдеуді мына түрде жазып аламыз: $\left(x^2+2 x\right)^2-\left(x^2+2 x+1\right)=55$.

$x^2+2 x=a$ жаңа айнымалысын енгіземіз.

$${a^2} - a - 56 = 0$$ $${a_1} = - 7,\quad {a_2} = 8$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} + 2x = - 7,}\\{{x^2} + 2x = 8;}\end{array}} \right.\quad \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} + 2x + 7 = 0,}\\{{x^2} + 2x - 8 = 0;}\end{array}} \right.$$ $$\left[ \begin{array}{l}\text{шешімі жоқ},\\{x_1} = 2,\quad {x_2} = - 4.\end{array} \right.$$

Жауабы: $\{-4 ; 2\}$.


3.21. Теңдеуді шешіңіз: $(x-2)(x-3)^2(x-4)=20$.

Шешуі

$$\left( {\left( {x - 2} \right)\left( {x - 4} \right)} \right) \cdot {\left( {x - 3} \right)^2} = 20$$ $$\left( {{x^2} - 6x + 8} \right)\left( {{x^2} - 6x + 9} \right) = 20$$ $${x^2} - 6x + 8 = a,$$ $$a(a + 1) = 20$$ $${a^2} + a - 20 = 0$$ $${a_1} = - 5,\quad {a_2} = 4$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} - 6x + 8 = - 5,}\\{{x^2} - 6x + 8 = 4}\end{array}\quad } \right.\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} - 6x + 13 = 0}\\{{x^2} - 6x + 4 = 0}\end{array}} \right.$$ $$\left[ \begin{array}{l} \empty \\x = 3 \pm \sqrt 5 .\end{array} \right.$$

Жауабы: $\left\{ {3 \pm \sqrt 5 } \right\}$.Симметриялы теңдеулер

Анықтама. $a_n x^n+a_{n-1} x^{n-1}+\ldots+a_1 x+a_0=0$ түріндегі теңдеуде $a_n=a_0, \quad a_{n-1}=a_1 \dots $, яғни екі шетінен бірдей қашықтықта жатқан коэффициенттері өзара тең болса, мұндай теңдеулерді деп атайды.

3.22. Симметриялы теңдеуді шешіңіз: $x^4-2 x^3-x^2-2 x+1=0$.

Шешуі

Теңдеудің түбірі 0-ге тең емес екені белгілі. Олай болса, теңдеудің екі жағын $x^2$-қа бөлеміз: $${x^4} - 2{x^3} - {x^2} - 2x + 1 = 0\quad \left| { \div {x^2}} \right.$$ $${x^2} - 2x - 1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{{{x^2}}} = 0$$ $$\left( {{x^2} + \frac{1}{{{x^2}}}} \right) - 2\left( {x + \frac{1}{x}} \right) - 1 = 0$$

$a=x+\frac{1}{x}$ жаңа айнымалысын енгіземіз.

Онда $a^2=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+2$

Олай болса, $\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)$ өрнегін $a^2-2$ түрінде аламыз.

Мынадай квадрат теңдеуге келді.

$${a^2} - 2 - 2a - 1 = 0$$ $${a^2} - 2a - 3 = 0$$ $${a_1} = - 1,\quad {a_2} = 3$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x + \frac{1}{x} = - 1,}\\{x + \frac{1}{x} = 3;}\end{array}} \right.\quad \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} + x + 1 = 0,}\\{{x^2} - 3x + 1 = 0;}\end{array}} \right.\quad \left[ \begin{array}{l}\emptyset ,\\x = \frac{{3 \pm \sqrt 5 }}{2}.\end{array} \right.$$

Жауабы: $\left\{\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}\right\}$.


3.23. Симметриялы теңдеуді шешіңіз: $5 x^4-3 x^3-4 x^2-3 x+5=0$.

Шешуі

Теңдеудің екі жағын $x^2$-қа бөлеміз: $$5{x^4} - 3{x^3} - 4{x^2} - 3x + 5 = 0\quad \left| { \div {x^2} \ne 0} \right.$$ $$5{x^2} - 3x - 4 - \frac{3}{x} + \frac{5}{{{x^2}}} = 0$$ $$5\left( {{x^2} + \frac{1}{{{x^2}}}} \right) - 3\left( {x + \frac{1}{x}} \right) - 4 = 0$$

$a=x+\dfrac{1}{x}$ жаңа айнымалысын енгіземіз. Онда $\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)$ өрнегі $a^2-2$ болады.

$$5\left( {{a^2} - 2} \right) - 3a - 4 = 0$$ $$5{a^2} - 3a - 14 = 0$$ $${a_1} = - \frac{7}{5};\quad {a_2} = 2$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x + \frac{1}{x} = - \frac{7}{5},}\\{x + \frac{1}{x} = 2;}\end{array}} \right.\quad \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{5{x^2} + 7x + 5 = 0,}\\{{x^2} - 2x + 1 = 0;}\end{array}} \right.\quad \left[ \begin{array}{l}\emptyset ,\\x = 1.\end{array} \right.$$

Жауабы: $x=1$.
Біртекті теңдеулер

Анықтама. Біртекті теңдеулер деп, $a y^{2 \alpha}+b y^\alpha z^\alpha+c z^{2 \alpha}=0$ түріндегі теңдеулерді айтады. Мұндағы, $a, b, c, \alpha$ - нөлден басқа сандар. Ал $y=y(x), \quad z=z(x)$ — $x$-ке тәуелді функциялар.

Біртекті теңдеулердің екі жағын бірдей $z^{2 \alpha} \neq 0$ өрнегіне бөлсек, квадрат теңдеуге келтіріледі: $a\left(\frac{y}{z}\right)^{2 \alpha}+b\left(\frac{y}{z}\right)^\alpha+c=0.$

3.24. Біртекті теңдеуді шешіңіз: $$3\left(x^2-x+1\right)^2-5(x+1)\left(x^2-x+1\right)-2(x+1)^2=0.$$

Шешуі

Теңдеудің екі жағын бірдей $\left(x^2-x+1\right)^2 \neq 0$ өрнегіне бөлеміз. $$3-5 \cdot \frac{x+1}{x^2-x+1}-2\left(\frac{x+1}{x^2-x+1}\right)^2=0$$

$\frac{x+1}{x^2-x+1}=a$ жаңа айнымалысын енгізсек, $$2{a^2} + 5a - 3 = 0$$ $${a_1} = - 3,\quad {a_2} = \frac{1}{2}$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{\frac{{x + 1}}{{{x^2} - x + 1}} = \frac{1}{2},}\\{\frac{{x + 1}}{{{x^2} - x + 1}} = - 3}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{2x + 2 = {x^2} - x + 1}\\{x + 1 = - 3{x^2} + 3x - 3}\end{array}} \right. \Rightarrow $$ $$ \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} - 3x - 1 = 0}\\{3{x^2} - 2x + 4 = 0}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \frac{{3 \pm \sqrt {13} }}{2},\\\emptyset \end{array} \right.$$

Жауабы: $x_{1,2}=\frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$.


3.25. Теңдеуді шешіңіз: $\left(x^2+6\right)^2+\left(x^2+6\right)\left(x^2+1\right)-6\left(x^2+1\right)^2=0$.

Шешуі

$${\left( {{x^2} + 6} \right)^2} + \left( {{x^2} + 6} \right)\left( {{x^2} + 1} \right) - 6{\left( {{x^2} + 1} \right)^2} = 0\quad \left| { \div {{\left( {{x^2} + 1} \right)}^2} \ne 0} \right.$$ $$\frac{{{{\left( {{x^2} + 6} \right)}^2}}}{{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^2}}} + \frac{{\left( {{x^2} + 6} \right)}}{{\left( {{x^2} + 1} \right)}} - 6 = 0$$

$a=\dfrac{x^2+6}{x^2+1}$ жаңа айнымалысын енгіземіз. $${a^2} + a - 6 = 0$$ $${a_1} = - 3;\quad {a_2} = 2.$$

$\dfrac{x^2+6}{x^2+1}$ өрнегі теріс мәнге ие бола алмайды. Сондықтан, $a_1=-3$ теңдеуін қарастырмаймыз.

$$\frac{{{x^2} + 6}}{{{x^2} + 1}} = 2;\quad {x^2} + 6 = 2{x^2} + 2;$$ $${x^2} = 4;\quad {x_{1,2}} = \pm 2$$

Жауабы: $x=\pm 2$.


Кейбір жағдайларда жаңа айнымалы енгізуді алдын-ала ойластыру қажет. Мысалы, $(x+a)^4+(x+b)^4=c$ теңдеуі үшін $x=t-\dfrac{a+b}{2}$ жаңа айнымалы енгізу арқылы биквадрат теңдеуге келтіруге болады.

3.26. Теңдеуді шешіңіз: $(x+3)^4+(x+5)^4=16$.

Шешуі

$x=t-4$ жаңа айнымалысын енгіземіз. $${(t - 1)^4} + {(t + 1)^4} = 16$$ $${\left( {{t^2} - 2t + 1} \right)^2} + {\left( {{t^2} + 2t + 1} \right)^2} = 16$$ $${t^4} + 4{t^2} + 1 - 4{t^3} - 4t + 2{t^2} + {t^4} + $$ $$ + 4{t^2} + 1 + 4{t^3} + 4t + 2{t^2} = 16$$ $$2{t^4} + 12{t^2} - 14 = 0$$ $${t^4} + 6{t^2} - 7 = 0$$

Тағы $t^2=a, \quad(a \geq 0)$ жаңа айнымалысын енгіземіз.

$${a^2} + 6a - 7 = 0$$ $${a_1} = - 7 \text{- бөгде түбір};$$ $${a_2} = 1.$$ $$t^2=1$$ $$t_{1,2}=\pm 1.$$

Онда, $x_1=1-4=-3, \quad x_2=-1-4=-5$.

Жауабы: $\{-5 ;\; -3\}$.


$(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)=e$ түріндегі теңдеулер $a+b=c+d$ болған жағдайда, квадрат теңдеуге келтіріледі.

3.27. Теңдеуді шешіңіз: $(x-4)(x-5)(x-6)(x-7)=1680$.

Шешуі

$$\left( {(x - 4)(x - 7)} \right) \cdot \left( {(x - 5)(x - 6)} \right) = 1680$$ $$\left( {{x^2} - 11x + 28} \right)\left( {{x^2} - 11x + 30} \right) = 1680$$ $${x^2} - 11x = a,$$ $$a(a + 2) = 1680$$ $${a^2} + 2a - 1680 = 0$$ $${a_1} = - 42,\quad {a_2} = 40$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} - 11x + 28 = - 42,}\\{{x^2} - 11x + 28 = 40;}\end{array}} \right.\quad \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} - 11x + 70 = 0,}\\{{x^2} - 11x - 12 = 0;}\end{array}} \right.$$ $$\left[ \begin{array}{l}\emptyset ,\\{x_1} = 12,\quad {x_2} = - 1.\end{array} \right.$$

Жауабы: $\{ - 1;\,12\} $.


3.28. Теңдеуді шешіңіз: $(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)=-15$.

Шешуі

$$\left( {\left( {x + 1} \right)\left( {x + 7} \right)} \right) \cdot \left( {\left( {x + 3} \right)\left( {x + 5} \right)} \right) = - 15$$ $$\left( {{x^2} + 8x + 7} \right) \cdot \left( {{x^2} + 8x + 15} \right) = - 15$$ $$a = {x^2} + 8x + 7,$$ $$a(a + 8) = - 15$$ $${a^2} + 8a + 15 = 0$$ $${a_1} = - 5;\quad {a_2} = - 3.$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} + 8x + 7 = - 5,}\\{{x^2} + 8x + 7 = - 3;}\end{array}} \right.\quad \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} + 8x + 12 = 0,}\\{{x^2} + 8x + 10 = 0;}\end{array}} \right.\quad \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x_1} = - 6,\quad {x_2} = - 2,}\\{{x_{3,4}} = - 4 \pm \sqrt 6 }\end{array}} \right.$$

Жауабы: $\left\{ { - 6;\, - 2;\, - 4 \pm \sqrt 6 } \right\}$.


Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

1 пікір
 1. Айжан
  Айжан
  15 января, 2024 сағ 5:03 пп

  Өте жақсы жасалған. Шешімдері дұрыс, әрі түсінікті көрсетілген. Рақмет

  2
  1
Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.