Mathjax қолдану нұсқаулығы

()

1. Формуланың мәтін ішінде, бөлек қатарда орналасуы

Формуланы мәтін ішінде теру үшін мәтін ішінде $ ... $ , ал бөлек қатарға формула жазу үшін $$ ... $$ форматында жазуымыз қажет. Мысалы $\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{(n^2+n)(2n+1)}{6}$ формуласы мәтін арасында жазылады: $\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{(n^2+n)(2n+1)}{6}$.
Ал бөлек қатарға жазу үшін $$ \sum_{i=0}^n i^2 = \frac{(n^2+n)(2n+1)}{6} $$ деп жазу қажет. Сонда формула мынадай болып көрінеді: $$\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{(n^2+n)(2n+1)}{6}$$

2. Грек әріптері

\alpha — $\alpha$, \beta — $\beta$, \omega — $\omega$, \epsilon –$\epsilon$, \varepsilon — $\varepsilon$, \phi — $\phi$, \varphi — $\varphi$, \pi — $\pi$.
Гректің үлкен әріптері үшін \Gamma, \Delta, …, \Omega : $\Gamma, \Delta, …, \Omega $ түрінде жаза аламыз.

3. Дәреже көрсеткіш және индекс

Дәрежені жазу үшін ^ , ал индексті жазу үшін _ символдарын қолданамыз. Мысалы, x_i^2: $x_i^2$, \log_2 x : $\log_2 x$.

4. Группа

Мысалы, 10^10 жазсақ, мынадай жазу аламыз: $10^10$.
Дұрыс жазу үшін {} қолдануымыз қажет, яғни 10^{10}.
x^5^6 жазу қате болып есептеледі, жазылу формасы мынадай болу қажет: {x^y}^z : ${x^y}^z$ немесе x^{y^z} : $x^{y^z}$.
Тағы мынадай мысалдарды келтірейік: x_i^2 : $x_i^2$ , x_{i^2} : $x_{i^2}$ , {x_i}^2 : ${x_i}^2$

5. Жақша

Мынадай жақшаларды көрсету үшін қарапайым жақша сиволын қолдануға болады, мысалы, (2+3)[4+4].
Бірақ жақшаның өлшемі өзгермейді. Мысалы, (\frac{\frac{x+5}{x-3}}{x^2+5}) : $$(\frac{\frac{x+5}{x-3}}{x^2+5})$$ Өлшемі өрнекті толық қамту үшін \left(…\right) түрінде жазу қажет. Мысалы осы өрнек \left(\frac{\frac{x+5}{x-3}}{x^2+5}\right) : $$\left(\frac{\frac{x+5}{x-3}}{x^2+5}\right)$$

6. Бөлшектер

Бөлшекті \frac{a+1}{b+1} түрінде жазамыз. Алымында немесе бөлімінде тағы бөлшек болса, өлшемі өзі кішірейіп отырады. Кейде, өте көп бөлшек жазғанда кішірейіп, көрінбей қалады. Мысалы, \frac{\frac{\frac{x+5}{x^3}}{x-3}}{x^2+5} $$=\frac{\frac{\frac{x+5}{x^3}}{x-3}}{x^2+5}=$$ сондай жағдайда, \dfrac белгілеуін қолдануға болады. Осы өрнекті қайта жазайық: \dfrac{\dfrac{\dfrac{x+5}{x^3}}{x-3}}{x^2+5} : $$=\dfrac{\dfrac{\dfrac{x+5}{x^3}}{x-3}}{x^2+5}=$$

7. Радикал

Радикалды мына түрде көрсетеміз: \sqrt. Мысалы sqrt{x^3} : $\sqrt{x^3}$. Куб түбір, немесе n-дәрежелі түбірді жазарда былай көрсетеміз: \sqrt[3]{\frac xy} : $\sqrt[3]{\frac xy}$

8. Функциялар

Функциялар әдетте тік жазумен, және аргументпен байланысып кетпейтіндей жазылады. Синусты жазатын болсақ, \sin x : $\sin x$ түрінде жазамыз. Егер sin деп, алдына “\” белгісін қоймасақ, айнымалы жазуымен бірдей көрінеді. sin x : $sin x$
Басқа да әртүрлі функцияларды: \cos \lim \log \max \arctg \ctg \sum : $\cos , \lim , \log , \max , \arctg , \ctg , \sum$ функция түрінде жазамыз. Шектің (лимит) жазылу ерекшелігі бар: \lim_{x\to 0} : Мәтін ішінде $\lim_{x\to 0}$ , бөлек қатарда $$\lim_{x\to 0}$$ түрінде көрінеді.

9. Символдар

 • \lt \gt \le \ge \neq : $\lt \gt \le \ge \neq$
 • \times \div \pm \mp \cdot (көбейту белгісі) : $\times \div \pm \mp \cdot$
 • \cup \cap \setminus \subset \subseteq \subsetneq \supset \in \notin \emptyset \varnothing : $\cup \cap \setminus \subset \subseteq \subsetneq \supset \in \notin \emptyset \varnothing$
 • \binom{n+1}{2k} : $\binom{n+1}{2k}$
 • \to \gets \rightarrow \leftarrow \Rightarrow \Leftarrow \mapsto \implies \iff : $\to \gets \rightarrow \leftarrow \Rightarrow \Leftarrow \mapsto \implies \iff$
 • \land \lor \lnot \forall \exists \top \bot \vdash \vDash : $\land \lor \lnot \forall \exists \top \bot \vdash \vDash$
 • \star \ast \oplus \circ \bullet \infty : $\star \ast \oplus \circ \bullet \infty$. Мысалы 90^\circ : $90^\circ$
 • \approx \sim \simeq \cong \equiv \prec \lhd : $\approx \sim \simeq \cong \equiv \prec \lhd$
 • \dots \cdots белгілерін шексіз қосындыны, шексіз тізбекті жазарда қолданамыз : $a_1,a_2,\dots,a_n$ немесе $a_1+a_2+\cdots+a_{80}$

10. Бос орын (пробел)

a␣b немесе a␣␣␣␣b бос орындары формулалардың бір-бірінен алшақ орналастыру үшін қолданылады. Ол үшін \, немесе \;, \quad, \qquad белгілеулерін қолдануға болады. Бұлардың арақашықтық өлшемдері әртүрлі. Толығырақ білу үшін форум сілтемесі қойылды. Қосымша мәліметтер форумы.

Қорытынды

Осы бетте ПІКІР ҚАЛДЫРУ бөлімінде формула теріп үйреніңіз. Астында сіз терген формулаға сол уақытта рендеринг жасап береді. Сіз сайттың барлық бетінде түсінбеген есебіңізге, немесе жауабынан қате байқаған жағдайда, барлығына түсінікті болу үшін формула түрінде жазуыңызға болады.


Жазу үлгісі:
$AB$ түзуінің теңдеуі былай тұжырымдалады: $2x+3y=7$ немесе $\sin^2 x + \cos^2 x =1$ т.б.

Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

13 пікір
 1. admin
  admin • Post Author •
  2 января, 2024 сағ 10:08 пп

  $AB$ түзуінің теңдеуі былай тұжырымдалады: $2x+3y=7$ немесе $\sin^2 x + \cos^2 x =1$ т.б.

 2. admin
  admin • Post Author •
  9 января, 2024 сағ 1:53 пп

  $$\begin{align}
  v + w & = 0 &&\text{Given} \tag 1\\
  -w & = -w + 0 && \text{additive identity} \tag 2\\
  -w + 0 & = -w + (v + w) && \text{equations $(1)$ and $(2)$}
  \end{align}$$

  $$\begin{align}
  v + w & = 0 &&\text{Given} \tag 1\\
  -w & = -w + 0 && \text{additive identity} \tag 2\\
  -w + 0 & = -w + (v + w) && \text{equations $(1)$ and $(2)$}
  \end{align}$$

 3. admin
  admin • Post Author •
  9 января, 2024 сағ 1:57 пп

  $$
  \begin{array}{c|lcr}
  n & \text{Left} & \text{Center} & \text{Right} \\
  \hline
  1 & 0.24 & 1 & 125 \\
  2 & -1 & 189 & -8 \\
  3 & -20 & 2000 & 1+10i
  \end{array}
  $$

  $$
  \begin{array}{c|lcr}
  n & \text{Left} & \text{Center} & \text{Right} \\
  \hline
  1 & 0.24 & 1 & 125 \\
  2 & -1 & 189 & -8 \\
  3 & -20 & 2000 & 1+10i
  \end{array}
  $$

 4. admin
  admin • Post Author •
  9 января, 2024 сағ 1:59 пп

  $$\cancel{y+x}$$ $$\cancel{y+x}$$ $$\enclose{downdiagonalstrike}{x+y}$$$$\enclose{downdiagonalstrike}{x+y}$$

 5. admin
  admin • Post Author •
  9 января, 2024 сағ 2:01 пп

  $$\underbrace{a\cdot a\cdots a}_{b\text{ times}}$$ $$\underbrace{a\cdot a\cdots a}_{b\text{ times}}$$

 6. admin
  admin • Post Author •
  9 января, 2024 сағ 2:03 пп

  $$45^{\large\circ}$$$$45^{\large\circ}$$

 7. admin
  admin • Post Author •
  9 января, 2024 сағ 10:41 пп

  $$e=mc^2 \tag{1}\label{eq3}$$
  $$e=mc^2 \tag{1}\label{eq3}$$

 8. admin
  admin • Post Author •
  9 января, 2024 сағ 10:42 пп

  $\eqref{eq3}$
  $\eqref{eq3}$

 9. admin
  admin • Post Author •
  9 января, 2024 сағ 10:46 пп

  $$\left.{\left[\cfrac{x}{\cfrac{a+b}{c}}\right]}\right|_{\;0}^{\;4}$$
  $$\left.{\left[\cfrac{x}{\cfrac{a+b}{c}}\right]}\right|_{\;0}^{\;4}$$

 10. csc
  csc
  25 января, 2024 сағ 10:23 пп

  \frac{a}{2}

 11. csc
  csc
  25 января, 2024 сағ 10:24 пп

  $$\frac{2}{3}$$

 12. Аноним
  Аноним
  2 февраля, 2024 сағ 5:29 пп

  \begin{array}{rrrr|ll} x^3 & -6x^2 & +11x & -6 & x - 1 \\ -x^3 & +x^2 & & & x^2-5x+6 \\ \hline & -5x^2 & +11x & -6\\ & \phantom{-}5x^2 & -5x & & & & \\ \hline & & +6x & -6 \\ & & -6x & +6 \\ \hline & & 0 & 0 \end{array}

 13. Аноним
  Аноним
  2 февраля, 2024 сағ 5:30 пп

  $$\begin{array}{c|rrrr}& x^3 & x^2 & x^1 & x^0\\ & 1 & -6 & 11 & -6\\ {\color{red}1} & \downarrow & 1 & -5 & 6\\ \hline & 1 & -5 & 6 & |\phantom{-} {\color{blue}0} \end{array}$$

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.