Бөлшек-рационал теңдеулерді шешу тәсілдері

Бөлшек-

Бөлшек-рационал теңдеулерді шешу барысында әрқашан бөлшектің бөлімі 0-ге тең бола алмайтынын ескеру қажет.

Бөлшек-рационал теңдеулердің шешу мынадай қадамдардан тұрады:

  1. Мүмкін н (ММЖ) анықтау;
  2. Бөлшек-рационал теңдеуді бүтін рационал теңдеуге келтіру (Ол үшін теңдіктің екі жағын бірдей бөлшек бөліміндегі өрнектердің ең кіші ортақ еселігіне көбейту қажет);
  3. Шыққан теңдеуді шешу;
  4. ММЖ сәйкес емес түбірлерін алып тастау.

3.29. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{4 x^2-7 x-2}{x^2-5 x+6}=0$.

Шешуі

$$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{4{x^2} - 7x - 2 = 0,}\\{{x^2} - 5x + 6 \ne 0;}\end{array}\quad } \right.\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x_1} = - \frac{1}{4},\quad {x_2} = 2,}\\{x \ne 2,\quad x \ne 3}\end{array}\;} \right.\quad x = - \frac{1}{4}$$

Жауабы: $\left\{ { - \dfrac{1}{4}} \right\}$.


3.30. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{3(9 x-3)}{9 x-6}=2+\dfrac{3 x+1}{3 x-2}$.

Шешуі

$$\frac{{3(9x - 3)}}{{9x - 6}} = 2 + \frac{{3x + 1}}{{3x - 2}};\quad \text{ММЖ: } x \ne \frac{2}{3}$$ $$\frac{{9x - 3}}{{3x - 2}} = 2 + \frac{{3x + 1}}{{3x - 2}}$$ $$9x - 3 = 6x - 4 + 3x + 1$$ $$9x - 3 = 9x - 3$$ $$0 \cdot x = 0$$ $$x \ne \frac{2}{3}.$$

Жауабы: $x \ne \dfrac{2}{3}.$


3.31. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{\left(x^2+35\right)^2}{\left(x^2-49\right)^2}=\dfrac{144 x^2}{\left(49-x^2\right)^2}$.

Шешуі

$${\left( {\frac{{{x^2} + 35}}{{{x^2} - 49}}} \right)^2} = {\left( {\frac{{12x}}{{{x^2} - 49}}} \right)^2},\quad \text{ММЖ: } x \ne \pm 7$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{\frac{{{x^2} + 35}}{{{x^2} - 49}} = \frac{{12x}}{{{x^2} - 49}},}\\{\frac{{{x^2} + 35}}{{{x^2} - 4}} = - \frac{{12x}}{{{x^2} - 49}};}\end{array} \Rightarrow } \right.\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{\frac{{{x^2} - 12x + 35}}{{{x^2} - 49}} = 0}\\{\frac{{{x^2} + 12x + 35}}{{{x^2} - 49}} = 0}\end{array}\;} \right. \Rightarrow $$ $$ \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} - 12x + 35 = 0}\\{{x^2} + 12x + 35 = 0}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}{x_1} = 5,\quad {x_2} = 7,\\{x_3} = - 5,\quad {x_4} = - 7.\end{array} \right.$$ ММЖ-ға сәйкес $x= \pm 5$ түбірін аламыз.

Жауабы: $x= \pm 5$


3.32. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{3}{x}+\dfrac{33}{x^2-11 x}=\dfrac{x-4}{x-11}$.

Шешуі

$$\frac{3}{x} + \frac{{33}}{{{x^2} - 11x}} = \frac{{x - 4}}{{x - 11}},\quad x \ne 0,\,x \ne 11.$$ $$\frac{3}{x} + \frac{{33}}{{x(x - 11)}} - \frac{{x - 4}}{{x - 11}} = 0$$ $$3(x - 11) + 33 - x(x - 4) = 0$$ $$7x - {x^2} = 0,$$ $${x_1} = 0\, -\text{ бөгде түбір} $$ $${x_2} = 7.$$

Жауабы: $\left\{ 7 \right\}$


3.33. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{{x + 1}}{{x + 3}} + \dfrac{{10}}{{{x^2} + x - 6}} = \dfrac{4}{{x - 2}}$.

Шешуі

$$\frac{{x + 1}}{{x + 3}} + \frac{{10x}}{{\left( {x + 3} \right)\left( {x - 2} \right)}} - \frac{4}{{x - 2}} = 0 \quad \text{ММЖ: } x \ne -3, x \ne 2.$$ $$\left( {x + 1} \right)\left( {x - 2} \right) + 10x - 4\left( {x + 3} \right) = 0$$ $${x^2} + 5x - 14 = 0$$ $${x_1} = 2\, - \,\text{бөгде түбір}$$ $${x_2} = - 7.$$

Жауабы: $\left\{ -7 \right\}$


3.34. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{1}{{4x + 8}} = \dfrac{{20x + 1}}{{4{x^2} - 16}} - \dfrac{{7 - 5x}}{{{x^2} - 4x + 4}}$.

Шешуі

$$\frac{1}{{4\left( {x + 2} \right)}} - \frac{{20x + 1}}{{4\left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right)}} + \frac{{7 - 5x}}{{{{\left( {x - 2} \right)}^2}}} = 0,\quad \text{ММЖ: } x \ne \pm 2$$ $${\left( {x - 2} \right)^2} - \left( {20x + 1} \right)\left( {x - 2} \right) + \left( {7 - 5x} \right)\left( {4x + 8} \right) = 0$$ $$39{x^2} - 23x - 62 = 0$$ $$b = a + c\quad \left( { - 23 = 39 - 62} \right),$$ $${x_1} = - 1,\quad {x_2} = \frac{{62}}{{39}}.$$

Жауабы: $\left\{ { - 1;\,\dfrac{{62}}{{39}}} \right\}$
Көбейткіштерге жіктеу тәсілі


3.35. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{3-x}{x^2+2 x-3}=\dfrac{9-3 x}{3 x^2-2 x-5}$.

Шешуі

$$\frac{{3 - x}}{{{x^2} + 2x - 3}} - \frac{{3(3 - x)}}{{3{x^2} - 2x - 5}} = 0$$ $$(3 - x)\left( {\frac{1}{{{x^2} + 2x - 3}} - \frac{3}{{3{x^2} - 2x - 5}}} \right) = 0$$ $$(3 - x) \cdot \frac{{3{x^2} - 2x - 5 - 3{x^2} - 6x + 9}}{{\left( {{x^2} + 2x - 3} \right)\left( {3{x^2} - 2x - 5} \right)}} = 0$$ $$(3 - x) \cdot \frac{{ - 8x + 4}}{{(x + 3)(x - 1)(3x - 5)(x + 1)}} = 0,\quad x \ne \pm 1,\,x \ne - 3,\,x \ne \frac{5}{3}.$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{3 - x = 0,}\\{ - 8x + 4 = 0;}\end{array}\quad } \right.\,\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 3,}\\{x = \frac{1}{2}}\end{array}} \right.$$

Жауабы: $\left\{ {\dfrac{1}{2};\,3} \right\}$.


3.36. Теңдеуді шешіңіз: $3\left(x+\dfrac{1}{x^2}\right)-7\left(1+\dfrac{1}{x}\right)=0$.

Шешуі

$$3\left( {x + \frac{1}{{{x^2}}}} \right) - 7\left( {1 + \frac{1}{x}} \right) = 0,\quad \text{ММЖ: } x \ne 0.$$ $$3x\left( {1 + \frac{1}{{{x^3}}}} \right) - 7\left( {1 + \frac{1}{x}} \right) = 0$$ $$3x\left( {1 + \frac{1}{x}} \right)\left( {1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{{{x^2}}}} \right) - 7\left( {1 + \frac{1}{x}} \right) = 0$$ $$\left( {1 + \frac{1}{x}} \right)\left( {3x - 3 + \frac{3}{x} - 7} \right) = 0$$ $$\left( {1 + \frac{1}{x}} \right)\left( {3x + \frac{3}{x} - 10} \right) = 0$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{1 + \frac{1}{x} = 0,}\\{3x + \frac{3}{x} - 10 = 0;}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{\frac{1}{x} = - 1,}\\{3{x^2} - 10x + 3 = 0;}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = - 1,}\\{{x_1} = \frac{1}{3},\,{x_2} = 3.}\end{array}} \right.$$

Жауабы: $\left\{ { - 1;\,\dfrac{1}{3};\,3} \right\}$.


3.37. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x-2}=\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{1}{x-4}$.

Шешуі

$$\frac{1}{{x - 1}} - \frac{1}{{x - 2}} = \frac{1}{{x - 3}} - \frac{1}{{x - 4}},$$ $$\quad \text{ММЖ:} \,\,x \ne 1,\,x \ne 2,\,x \ne 3,\,x \ne 4.$$ $$\frac{1}{{x - 1}} + \frac{1}{{x - 4}} = \frac{1}{{x - 2}} + \frac{1}{{x - 3}}$$ $$\frac{{x - 4 + x - 1}}{{(x - 1)(x - 4)}} = \frac{{x - 3 + x - 2}}{{(x - 2)(x - 3)}}$$ $$\frac{{2x - 5}}{{(x - 1)(x - 4)}} = \frac{{2x - 5}}{{(x - 2)(x - 3)}}$$ $$(2x - 5)\left( {\frac{1}{{(x - 1)(x - 4)}} - \frac{1}{{(x - 2)(x - 3)}}} \right) = 0$$ $$(2x - 5) \cdot \frac{{{x^2} - 5x + 6 - {x^2} + 5x - 4}}{{(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)}} = 0$$ $$(2x - 5) \cdot \frac{2}{{(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)}} = 0$$ $$2x - 5 = 0$$ $$x = 2,5.$$

Жауабы: $\left\{ {2,5} \right\}$.


3.38. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{2}{x-2}+\dfrac{3}{x-3}=\dfrac{6}{x+6}$.

Шешуі

$$\frac{2}{{x - 2}} + \frac{3}{{x - 3}} = \frac{6}{{x + 6}} - \frac{1}{{x - 1}},$$ $$\text{ММЖ:} \quad x \ne 6;\,x \ne 1;\,x \ne 2;\,x \ne 3.$$ $$\frac{{5x - 12}}{{{x^2} - 5x + 6}} = \frac{{5x - 12}}{{{x^2} + 5x - 6}}$$ $$\left( {5x - 12} \right)\left( {\frac{1}{{{x^2} - 5x + 6}} - \frac{1}{{{x^2} + 5x - 6}}} \right) = 0$$ $$\left( {5x - 12} \right) \cdot \frac{{{x^2} + 5x - 6 - {x^2} + 5x - 6}}{{\left( {{x^2} - 5x + 6} \right)\left( {{x^2} + 5x - 6} \right)}} = 0$$ $$\left( {5x - 12} \right)\left( {10x - 12} \right) = 0$$ $${x_1} = 2,4;\quad {x_2} = 1,2.$$

Жауабы: $\left\{ {1,2;\,2,4} \right\}$.
Жаңа айнымалы енгізу әдісі

3.39. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{x^2+2}{3 x-2}-\dfrac{3 x-2}{x^2+2}=\dfrac{8}{3}$.

Шешуі

$$\frac{{{x^2} + 2}}{{3x - 2}} - \frac{{3x - 2}}{{{x^2} + 2}} = \frac{8}{3},\quad x \ne \frac{2}{3}.$$ $$a = \frac{{{x^2} + 2}}{{3x - 2}}$$ $$\frac{{3x - 2}}{{{x^2} + 2}} = \frac{1}{a}$$ $$a - \frac{1}{a} = \frac{8}{3}$$ $$3{a^2} - 8a - 3 = 0$$ $${a_1} = 3,\quad {a_2} = - \frac{1}{3}$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{\frac{{{x^2} + 2}}{{3x - 2}} = 3,}\\{\frac{{{x^2} + 2}}{{3x - 2}} = - \frac{1}{3};}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} - 9x + 8 = 0,}\\{3{x^2} + 3x + 4 = 0;}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}{x_1} = 1,{\quad}{x_2} = 8,\\\text{шешімі жоқ.}\end{array} \right.$$

Жауабы: $\{1 ; 8\}$.


3.40. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{x^2+2 x+3}{x}-\dfrac{6 x}{x^2+2 x+3}=5$.

Шешуі

$$\frac{{{x^2} + 2x + 3}}{x} - \frac{{6x}}{{{x^2} + 2x + 3}} = 5,\quad \text{ММЖ: } \, x \ne 0.$$

Жаңа айнымалы енгіземіз: $a=\dfrac{x^2+2 x+3}{x}$.

Мынадай теңдеу аламыз:

$$a - \frac{6}{a} = 5$$ $${a^2} - 5a - 6 = 0$$ $${a_1} = - 1,\quad {a_2} = 6$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{\frac{{{x^2} + 2x + 3}}{x} = - 1,}\\{\frac{{{x^2} + 2x + 3}}{x} = 6}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} + 3x + 3 = 0,}\\{{x^2} - 4x + 3 = 0}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}\text{шешімі жоқ},\\{x_1} = 1,\quad {x_2} = 3.\end{array} \right.$$

Жауабы: $\{1 ; 3\}$.


3.41. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{1}{x(x+6)}-\dfrac{1}{(x+3)^2}=-\dfrac{9}{20}$.

Шешуі

$$\frac{1}{{x(x + 6)}} - \frac{1}{{{{(x + 3)}^2}}} = - \frac{9}{{20}},\quad \text{ММЖ: } x \ne 0,\,x \ne - 6,\,x \ne - 3$$ $$\frac{1}{{{x^2} + 6x}} - \frac{1}{{{x^2} + 6x + 9}} + \frac{9}{{20}} = 0$$ $$a = {x^2} + 6x$$ $${\frac{1}{a} - \frac{1}{{a + 9}} + \frac{9}{{20}} = 0}$$ $${20a + 180 - 20a + 9{a^2} + 81a = 0}$$ $${{a^2} + 9a + 20 = 0}$$ $${a_1} = - 4,\quad {a_2} = - 5$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} + 6x = - 4,}\\{{x^2} + 6x = - 5;}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} + 6x + 4 = 0,}\\{{x^2} + 6x + 5 = 0}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x_{1,2}} = - 3 \pm \sqrt 5 }\\{{x_3} = - 1,\quad {x_4} = - 5}\end{array}} \right.$$

Жауабы: $\left\{ { - 5;\, - 1;\, - 3 \pm \sqrt 5 } \right\}$.


3.42. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{3}{x^2-4 x+1}-x^2=3-4 x$.

Шешуі

$$\frac{3}{{{x^2} - 4x + 1}} - \left( {{x^2} - 4x} \right) - 3 = 0,\quad \text{ММЖ: } x \ne 2 + \sqrt 3 $$ $$a = {x^2} - 4x$$ $$\frac{3}{{a + 1}} - a - 3 = 0$$ $$3 - {a^2} - a - 3a - 3 = 0$$ $${a^2} + 4a = 0$$ $${a_1} = 0,\quad {a_2} = - 4$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} - 4x = 0,}\\{{x^2} - 4x = - 4;}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x_1} = 0,{x_2} = 4,}\\{{x_3} = 2.}\end{array}} \right.$$

Жауабы: $\left\{ {0;\,2\,4} \right\}$.


3.43. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{13 x}{2 x^2+x+3}+\dfrac{2 x}{2 x^2-5 x+3}=6$.

Шешуі

$$\frac{{13x}}{{2{x^2} + x + 3}} + \frac{{2x}}{{2{x^2} - 5x + 3}} = 6,\quad \text{ММЖ: } x \ne 1,\,x \ne \frac{3}{2}$$ $$\frac{{13}}{{2x + 1 + \frac{3}{x}}} + \frac{2}{{2x - 5 + \frac{3}{x}}} = 6$$ $$2x + \frac{3}{x} = t$$ $$\frac{{13}}{{t + 1}} + \frac{2}{{t - 5}} = 6$$ $$13(t - 5) + 2(t + 1) = 6(t + 1)(t - 5)$$ $$6{t^2} - 39t + 33 = 0$$ $$2{t^2} - 13t + 11 = 0$$ $${t_1} = 1,\quad {t_2} = \frac{{11}}{2}$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{2x + \frac{3}{x} = 1,}\\{2x + \frac{3}{x} = \frac{{11}}{2}}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{2{x^2} - x + 3 = 0}\\{4{x^2} - 11x + 6 = 0}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l} \text{шешімі жоқ,}\\{x_1} = 2,\quad {x_2} = \frac{3}{4}.\end{array} \right.$$

Жауабы: $\left\{\frac{3}{4} ; 2\right\}$.


3.44. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{{15x}}{{{x^2} + 2x + 2}} - \dfrac{{8x}}{{{x^2} + x + 2}} = 1$.

Шешуі

$$\frac{{15x}}{{{x^2} + 2x + 2}} - \frac{{8x}}{{{x^2} + x + 2}} = 1$$ $$\frac{{15}}{{x + \frac{2}{x} + 2}} - \frac{8}{{x + \frac{2}{x} + 1}} = 1$$ $$a = x + \frac{2}{x} + 1$$ $$\frac{{15}}{{a + 1}} - \frac{8}{a} = 1$$ $$7a - 8 = {a^2} + a$$ $${a^2} - 6a + 8 = 0$$ $${a_1} = 2;\quad {a_2} = 4.$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x + \frac{2}{x} + 1 = 2,}\\{x + \frac{2}{x} + 1 = 4;}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} - x + 2 = 0,}\\{{x^2} - 3x + 2 = 0;}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}\text{шешімі жоқ,}\\{x_1} = 1,\quad {x_2} = 2.\end{array} \right.$$

Жауабы: $\{1 ; 2\}$.


3.45. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{x^3+2 x}{\left(x^2-x+2\right)^2}=\dfrac{3}{4}$ .

Шешуі

$$\frac{{{x^3} + 2x}}{{{{\left( {{x^2} - x + 2} \right)}^2}}} = \frac{3}{4}$$ $$\frac{{x + \frac{2}{x}}}{{{{\left( {x - 1 + \frac{2}{x}} \right)}^2}}} = \frac{3}{4}$$ $$a = x + \frac{2}{x}$$ $$\frac{a}{{{{(a - 1)}^2}}} = \frac{3}{4}$$ $$4a = 3\left( {{a^2} - 2a + 1} \right)$$ $$3{a^2} - 10a + 3 = 0$$ $${a_1} = \frac{1}{3};\quad {a_2} = 3$$ $$\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x + \frac{2}{x} = \frac{1}{3},}\\{x + \frac{2}{x} = 3}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{\frac{{{x^2} + 2}}{x} = \frac{1}{3}}\\{\frac{{{x^2} + 2}}{x} = 3}\end{array}} \right. \Rightarrow $$ $$ \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{3{x^2} - x + 6 = 0}\\{{x^2} - 3x + 2 = 0}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}\text{шешімі жоқ,}\\{x_1} = 1,\quad {x_2} = 2.\end{array} \right.$$

Жауабы: $\{1 ; 2\}$.
Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.