Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару және топтау тәсілі арқылы көпмүшені көбейткіштерге жіктеу

()

Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару және арқылы

2.1. Көпмүшені көбейткіштерге жіктеңіз.:

1) $x(x+y-z)+y(x+y-z)-z(x+y-z)$

Шешуі

$$x(x + y - z) + y(x + y - z) - z(x + y - z) = $$ $$ = (x + y - z)(x + y - z) = {(x + y - z)^2}$$

2) $x^3-3 x^2+5 x-15$

Шешуі

$${x^3} - 3{x^2} + 5x - 15 = \left( {{x^3} - 3{x^2}} \right) + (5x - 15) = $$ $$ = {x^2}(x - 3) + 5(x - 3) = (x - 3)\left( {{x^2} + 5} \right)$$

3) $a^2-2 b c+2 a c-a b$

Шешуі

$${a^2} - 2bc + 2ac - ab = \left( {{a^2} - ab} \right) + (2ac - 2bc) = $$ $$ = a(a - b) + 2c(a - b) = (a - b)(a + 2c)$$

4) $2 a+a c^2-a^2 c-2 c$, мұндағы $a=-\frac{8}{21}, c=-5 \frac{1}{4}$

Шешуі

$$2a + a{c^2} - {a^2}c - 2c = (2a - 2c) - \left( {{a^2}c - a{c^2}} \right) = $$ $$ = 2(a - c) - ac(a - c) = (a - c)(2 - ac) = $$ $$ = \left( { - \frac{8}{{21}} + 5\frac{1}{4}} \right) \cdot \left( {2 - \frac{8}{{21}} \cdot \frac{{21}}{4}} \right) = 0$$

5) $xyz + {x^2}{y^2} + 3{x^4}{y^5} + 3{x^3}{y^4}z - xy - z$

Шешуі

$$xyz + {x^2}{y^2} + 3{x^4}{y^5} + 3{x^3}{y^4}z - xy - z = $$ $$ = \left( {xyz + {x^2}{y^2}} \right) + \left( {3{x^4}{y^5} + 3{x^3}{y^4}z} \right) - (xy + z) = $$ $$ = xy(z + xy) + 3{x^3}{y^4}(xy + z) - (xy + z) = $$ $$ = (xy + z)\left( {xy + 3{x^3}{y^4} - 1} \right)$$

6) $a x+b x+c x+a y+b y+c y$

Шешуі

$$ax + bx + cx + ay + by + cy = x(a + b + c) + y(a + b + c) = $$ $$ = (x + y)(a + b + c)$$

7) $6 x^2(x-2 y)^2-9 x(2 y-x)^3$

Шешуі

$$6{x^2}{(x - 2y)^2} - 9x{(2y - x)^3} = 6{x^2}{(2y - x)^2} - 9x{(2y - x)^3} = $$ $$ = {(2y - x)^2}\left( {6{x^2} - 9x(2y - x)} \right) = 3x{(2y - x)^2}(2x - 6y + 3x) = $$ $$ = 3x{(2y - x)^2}(5x - 6y)$$

8) $6 x^3+12 y^2-9 x^2 y-8 x y$

Шешуі

$$6{x^3} + 12{y^2} - 9{x^2}y - 8xy = 6{x^3} - 9{x^2}y + 12{y^2} - 8xy = $$ $$ = 3{x^2}(2x - 3y) + 4y(3y - 2x) = (2x - 3y)\left( {3{x^2} - 4y} \right)$$Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.