Сандық өрнектерді тепе-тең түрлендіру (Рустюмова 1.1.3)

()

 +/-  - Есептің жауабын көрсету/көрсетпеу.

▲/▼ - Жауап орнын жасыру/шығару

   ×    - Сұрақты алып тастау.

Бөлшекті қысқартыңыз.

№ 1.1 Есептеңіз: ${\dfrac{{{7^8} \cdot {{49}^{ - 2}} \cdot {5^4} + 49 \cdot 125 \cdot {{\left( {\dfrac{1}{5}} \right)}^{ - 1}}}}{{{{(7 \cdot 5)}^4} \cdot {7^{ - 3}}}}}$

Шешуі: $${\dfrac{{{7^8} \cdot {{\left( {{7^2}} \right)}^{ - 2}} \cdot {5^4} + {7^2} \cdot {5^3} \cdot {{\left( {{5^{ - 1}}} \right)}^{ - 1}}}}{{{7^4} \cdot {5^4} \cdot {7^{ - 3}}}} = \dfrac{{{7^8} \cdot {7^{ - 4}} \cdot {5^4} + {7^2} \cdot {5^3} \cdot 5}}{{{7^{4 - 3}} \cdot {5^4}}} = }$$ $${ = \dfrac{{{7^4} \cdot {5^4} + {7^2} \cdot {5^4}}}{{7 \cdot {5^4}}} = \dfrac{{{5^4} \cdot {7^2}\left( {{7^2} + 1} \right)}}{{7 \cdot {5^4}}} = \dfrac{{7 \cdot 50}}{1} = 350}$$

№ 1.2 Есептеңіз: ${\dfrac{{\left( {3 \cdot {2^{20}} + 7 \cdot {2^{19}}} \right) \cdot 52}}{{{{\left( {13 \cdot {8^4}} \right)}^2}}}}$

Шешуі: $${ = \dfrac{{{2^{19}}(3 \cdot 2 + 7) \cdot 52}}{{{{13}^2} \cdot {{\left( {{2^3}} \right)}^8}}} = \dfrac{{{2^{19}} \cdot 13 \cdot (13 \cdot 4)}}{{{{13}^2} \cdot {2^{24}}}} = }$$ $${ = \dfrac{{{2^{19}} \cdot {{13}^2} \cdot {2^2}}}{{{{13}^2} \cdot {2^{24}}}} = \dfrac{{{2^{19 + 2 - 24}}}}{1} = {2^{ - 3}} = \dfrac{1}{{{2^3}}} = \dfrac{1}{8}}$$

№ 1.3 Есептеңіз: $\dfrac{{\root 3 \of 3 \cdot \root 4 \of 9 \cdot \root 6 \of {81} }}{{\sqrt 3 }}$

Шешуі: $$ = \frac{{{3^{\frac{1}{3}}} \cdot {{\left( {{3^2}} \right)}^{\frac{1}{4}}} \cdot {{\left( {{3^4}} \right)}^{\frac{1}{6}}}}}{{{3^{\frac{1}{2}}}}} = \frac{{{3^{\frac{1}{3}}} \cdot {3^{\frac{1}{2}}} \cdot {3^{\frac{2}{3}}}}}{{{3^{\frac{1}{2}}}}} = {3^{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}}} = 3$$

№ 1.4 Есептеңіз: $\dfrac{{\root 8 \of {27} \cdot \root 3 \of {40} \cdot \root 4 \of 4 \cdot \root 8 \of {{3^5}} }}{{\root 6 \of {25} \cdot \sqrt 2 }}$

Шешуі: $$ = \frac{{\root 8 \of {{3^3}} \cdot \root 3 \of {8 \cdot 5} \cdot \root 4 \of {{2^2}} \cdot \root 8 \of {{3^5}} }}{{\root 6 \of {{5^2}} \cdot \sqrt 2 }} = \frac{{{3^{\frac{3}{8}}} \cdot 2 \cdot {5^{\frac{1}{3}}} \cdot {2^{\frac{1}{2}}} \cdot {3^{\frac{5}{8}}}}}{{{5^{\frac{1}{3}}} \cdot {2^{\frac{1}{2}}}}} = $$ $$ = \frac{{{3^{\frac{3}{8} + \frac{5}{8}}} \cdot 2}}{1} = \frac{{3 \cdot 2}}{1} = 6$$

№ 1.5 Есептеңіз: $\dfrac{{(8 + \sqrt {56} )(1,5 + 0,25)}}{{\sqrt 2 \cdot (\sqrt 7 + \sqrt 8 )}}$

Шешуі: $$ = \dfrac{{(8 + \sqrt {4 \cdot 14} ) \cdot 1,75}}{{\sqrt 2 \cdot (\sqrt 7 + \sqrt {4 \cdot 2} )}} = \dfrac{{(14 + 3,5 \cdot \sqrt {14} )(\sqrt {14} - 4)}}{{(\sqrt {14} + 4)(\sqrt {14} - 4)}} = $$ $$ = \dfrac{{14\sqrt {14} - 56 + 49 - 14\sqrt {14} }}{{14 - 16}} = \dfrac{{ - 7}}{{ - 2}} = \dfrac{7}{2} = 3,5$$

№ 1.6 Есептеңіз: ${\dfrac{{(\sqrt {45} - \sqrt {20} )(\sqrt {12} + \sqrt {75} ) \cdot 7\sqrt 3 }}{{\sqrt 5 + \sqrt {180} }}}$

Шешуі: $${ = \dfrac{{(\sqrt {9 \cdot 5} - \sqrt {4 \cdot 5} ) \cdot (\sqrt {4 \cdot 3} + \sqrt {25 \cdot 3} ) \cdot 7\sqrt 3 }}{{\sqrt 5 + \sqrt {36 \cdot 5} }} = }$$ $${ = \dfrac{{(3\sqrt 5 - 2\sqrt 5 ) \cdot (2\sqrt 3 + 5\sqrt 3 ) \cdot 7\sqrt 3 }}{{\sqrt 5 + 6\sqrt 5 }} = \dfrac{{\sqrt 5 \cdot 7\sqrt 3 \cdot 7\sqrt 3 }}{{7\sqrt 5 }} = }$$ $${ = 7 \cdot 3 = 21}$$

№ 1.7 Есептеңіз: ${\dfrac{{{{(2 - \sqrt 5 )}^2}}}{{(3 - 2 \cdot \root 4 \of 5 )(3 + 2 \cdot \root 4 \of 5 )}}}$

Шешуі: $${ = \dfrac{{4 - 4\sqrt 5 + 5}}{{{3^2} - {{(2\root 4 \of 5 )}^2}}} = \dfrac{{9 - 4\sqrt 5 }}{{9 - \sqrt 5 }} = 1}$$

№ 1.8 Есептеңіз: ${\dfrac{{1 - 2 \cdot \root 4 \of 5 + \sqrt 5 }}{{{{(\sqrt 3 - \root 4 \of {45} )}^2}}}}$

Шешуі: $${ = \dfrac{{1 - 2 \cdot \root 4 \of 5 + \sqrt 5 }}{{3 - 2 \cdot \sqrt 3 \cdot \root 4 \of {{3^2} \cdot 5} + \sqrt {{9^2} \cdot 5} }} = \dfrac{{1 - 2 \cdot \root 4 \of 5 + \sqrt 5 }}{{3 - 2 \cdot 3 \cdot \root 4 \of 5 + 3\sqrt 5 }} = }$$ $${\dfrac{{1 - 2\root 4 \of 5 + \sqrt 5 }}{{3(1 - 2\root 4 \of 5 + \sqrt 5 )}} = \dfrac{1}{3}}$$

№ 1.9 Есептеңіз: $$\dfrac{{(\root 3 \of 5 - \root 3 \of 9 ){{(\sqrt {32} - \sqrt 8 )}^2}}}{{\root 3 \of {40} - \root 3 \of {72} }}$$

Шешуі: $$ = \dfrac{{(\root 3 \of 5 - \root 3 \of 9 ){{\left( {\sqrt {{2^5}} - \sqrt {{2^3}} } \right)}^2}}}{{\root 3 \of {{2^3} \cdot 5} - \root 3 \of {9 \cdot {2^3}} }} = \dfrac{{(\root 3 \of 5 - \root 3 \of 9 ) \cdot \left( {32 - 2\sqrt {{2^8}} + 8} \right)}}{{2\root 3 \of 5 - 2\root 3 \of 9 }} = $$ $$ = \dfrac{{(\root 3 \of 5 - \root 3 \of 9 )\left( {40 - 2 \cdot {2^4}} \right)}}{{2(\root 3 \of 5 - \root 3 \of 9 )}} = \dfrac{{40 - 32}}{2} = 4$$

№ 1.10 Есептеңіз: $\dfrac{{(\sqrt 3 - \sqrt 2 ) \cdot \sqrt {72} }}{{3(2\sqrt 6 - \sqrt {16} )(\root 3 \of {64} + 1)}}$

Шешуі: $$ = \dfrac{{(\sqrt 3 - \sqrt 2 ) \cdot \sqrt {36 \cdot 2} }}{{3 \cdot (2\sqrt 6 - 4) \cdot \left( {\root 3 \of {{2^6}} + 1} \right)}} = \dfrac{{(\sqrt 3 - \sqrt 2 ) \cdot 6\sqrt 2 }}{{3 \cdot 2(\sqrt 6 - 2) \cdot (4 + 1)}} = $$ $$ = \dfrac{{6\sqrt 6 - 12}}{{30(\sqrt 6 - 2)}} = \dfrac{{6(\sqrt 6 - 2)}}{{30(\sqrt 6 - 2)}} = \dfrac{1}{5} = 0,2$$

№ 1.11 Есептеңіз: $\dfrac{{\sqrt 6 + \sqrt 3 - \sqrt 2 - 1}}{{\sqrt 6 + 2\sqrt 3 - \sqrt 2 - 2}}$

Шешуі: $$ = \dfrac{{\sqrt 3 (\sqrt 2 + 1) - (\sqrt 2 + 1)}}{{\sqrt 3 (\sqrt 2 + 2) - (\sqrt 2 + 2)}} = \dfrac{{(\sqrt 2 + 1)(\sqrt 3 - 1)}}{{(\sqrt 2 + 2)(\sqrt 3 - 1)}} = $$ $$ = \dfrac{{(\sqrt 2 + 1)(\sqrt 2 - 2)}}{{(\sqrt 2 + 2)(\sqrt 2 - 2)}} = \dfrac{{2 - 2\sqrt 2 + \sqrt 2 - 2}}{{2 - 4}} = \dfrac{{ - \sqrt 2 }}{{ - 2}} = \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}$$

№ 1.12 Есептеңіз: $\dfrac{{(\sqrt 5 - \sqrt {11} )(\sqrt {33} + \sqrt {15} - \sqrt {22} - \sqrt {10} )}}{{\sqrt {75} - \sqrt {50} }}$

Шешуі: $$ = \dfrac{{(\sqrt 5 - \sqrt {11} ) \cdot (\sqrt {3 \cdot 11} + \sqrt {5 \cdot 3} - \sqrt {2 \cdot 11} - \sqrt {5 \cdot 2} )}}{{\sqrt {25 \cdot 3} - \sqrt {25 \cdot 2} }} = $$ $$ = \dfrac{{(\sqrt 5 - \sqrt {11} ) \cdot \left( {\sqrt 3 (\sqrt {11} + \sqrt 5 ) - \sqrt 2 (\sqrt {11} + \sqrt 5 )} \right)}}{{5\sqrt 3 - 5\sqrt 2 }} = $$ $$ = \dfrac{{(\sqrt 5 - \sqrt {11} )(\sqrt 3 - \sqrt 2 )(\sqrt {11} + \sqrt 5 )}}{{5(\sqrt 3 - \sqrt 2 )}} = \dfrac{{5 - 11}}{5} = \dfrac{{ - 6}}{5} = - 1,2$$

№ 1.13 Есептеңіз: $\dfrac{{{{(\root 3 \of 9 + \sqrt 3 )}^2}}}{{\root 3 \of 3 + 2 \cdot \root 6 \of 3 + 1}}$

Шешуі: $$ = \dfrac{{\root 3 \of {81} + 2 \cdot \root 3 \of 9 \cdot \sqrt 3 + 3}}{{\root 3 \of 3 + 2\root 6 \of 3 + 1}} = \dfrac{{3\root 3 \of 3 + 2\root 6 \of {{9^2}} \cdot \root 6 \of {{3^3}} + 3}}{{\root 3 \of 3 + 1 + 2\root 6 \of 3 }} = $$ $$ = \dfrac{{3\root 3 \of 3 + 2 \cdot \root 6 \of {{3^7}} + 3}}{{\root 3 \of 3 + 1 + 2\root 6 \of 3 }} = \dfrac{{3\root 3 \of 3 + 6\root 6 \of 3 + 3}}{{\root 3 \of 3 + 1 + 2\root 6 \of 3 }} = $$ $$ = \dfrac{{(3\root 3 \of 3 + 6\root 6 \of 3 + 3)(\root 3 \of 3 + 1 - 2\root 6 \of 3 )}}{{(\root 3 \of 3 + 1 + 2\root 6 \of 3 )(\root 3 \of 3 + 1 - 2\root 6 \of 3 )}} = $$ $$ = \dfrac{{3\root 3 \of 9 + 3\root 3 \of 3 - 6\root 3 \of 3 \cdot \root 6 \of 3 + 6\root 6 \of 3 \cdot \root 3 \of 3 + 6\root 6 \of 3 - 12\root 6 \of 9 + 3\root 3 \of 3 + 3 - 6\root 6 \of 3 }}{{{{(\root 3 \of 3 + 1)}^2} - 4\root 3 \of 3 }} = $$ $$ = \dfrac{{3\root 3 \of 9 + 3\root 3 \of 3 - 12\root 6 \of {{3^2}} + 3\root 3 \of 3 + 3}}{{\root 3 \of 9 + 2\root 3 \of 3 + 1 - 4\root 3 \of 3 }} = $$ $$ = \dfrac{{3\root 3 \of 9 + 3\root 3 \of 3 - 12\root 3 \of 3 + 3\root 3 \of 3 + 3}}{{\root 3 \of 9 - 2\root 3 \of 3 + 1}} = $$ $${ = \dfrac{{3\sqrt[3]{9} - 6\sqrt[3]{3} + 3}}{{\sqrt[3]{9} - 2\sqrt[3]{3} + 1}} = \dfrac{{3(\sqrt[3]{9} - 2\sqrt[3]{3} + 1)}}{{\sqrt[3]{9} - 2\sqrt[3]{3} + 1}} = 3}$$

№ 1.14 Есептеңіз: ${\dfrac{25^{k+1}-25^k}{\left(5^k+5^{k-1}\right)^2}}$

Шешуі: $${ = \dfrac{{{{25}^k}(25 - 1)}}{{{5^{2k}} + 2 \cdot {5^k} \cdot {5^{k - 1}} + {5^{2k - 2}}}} = \dfrac{{{5^{2k}} \cdot 24}}{{{5^{2k}} + 2 \cdot {5^{2k - 1}} + {5^{2k - 2}}}} = }$$ $${ = \dfrac{{{5^{2k}} \cdot 24}}{{{5^{2k}}\left( {1 + 2 \cdot {5^{ - 1}} + {5^{ - 2}}} \right)}} = \dfrac{{24}}{{1 + \dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{{25}}}} = \dfrac{{24}}{{\dfrac{{36}}{{25}}}} = }$$ $${ = 24 \cdot \dfrac{{25}}{{36}} = \dfrac{{50}}{3} = 16\dfrac{2}{3}}$$

№ 1.15 Есептеңіз: ${\dfrac{{{{25}^{k + 1}} - {{25}^k}}}{{{{\left( {{5^k} + {5^{k - 1}}} \right)}^2}}}}$

Шешуі: $${ = \dfrac{{{3^{2k}} + 2 \cdot {3^k} \cdot {3^{k - 1}} + {3^{2k - 2}}}}{{{3^{2k - 2}}}} = \dfrac{{{3^{2k}} + 2 \cdot {3^{2k}} \cdot {3^{ - 1}} + {3^{2k}} \cdot {3^{ - 2}}}}{{{3^{2k}} \cdot {3^{ - 2}}}} = }$$ $${ = \dfrac{{{3^{2k}}\left( {\dfrac{3}{1} + \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{9}} \right)}}{{{3^{2k}} \cdot \dfrac{1}{9}}} = \dfrac{{\dfrac{{16}}{9}}}{{\dfrac{1}{9}}} = \dfrac{{16}}{9} \cdot \dfrac{9}{1} = 16}$$

Есептер QAZMATH.NET сайтынан алынды.

Есеп шешімдерінің авторы Серікбол Мақпал Серікболқызы

 

Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.