Бүтін көрсеткішті дәрежесі бар сандық өрнектерді түрлендіру

()

Құрамында бүтін көрсеткіші бар сандық өрнектерді түрлендіру

1.13. Есептеңіз:

1) $\dfrac{2^{-2} \cdot 5^3 \cdot 10^{-4}}{2^{-3} \cdot 5^2 \cdot 10^{-5}}$

Шешуі

$$\frac{{{2^{ - 2}} \cdot {5^3} \cdot {{10}^{ - 4}}}}{{{2^{ - 3}} \cdot {5^2} \cdot {{10}^{ - 5}}}} = {2^{ - 2 + 3}} \cdot {5^{3 - 2}} \cdot {10^{ - 4 + 5}} = 2 \cdot 5 \cdot 10 = 100$$

2) $\dfrac{\left(2 \cdot(-3)^{-2}\right)^{-1} \cdot(-3)^{-2}}{4^{-1} \cdot(-3)^{-1} \cdot\left((-3)^{-2}\right)^{-1}}$

Шешуі

$$\frac{{{{\left( {2 \cdot {{( - 3)}^{ - 2}}} \right)}^{ - 1}} \cdot {{( - 3)}^{ - 2}}}}{{{4^{ - 1}} \cdot {{( - 3)}^{ - 1}} \cdot {{\left( {{{( - 3)}^{ - 2}}} \right)}^{ - 1}}}} = \frac{{{2^{ - 1}} \cdot {{( - 3)}^2} \cdot {{( - 3)}^{ - 2}}}}{{{2^{ - 2}} \cdot {{( - 3)}^{ - 1}} \cdot {{( - 3)}^2}}} = \frac{{{2^{ - 1}}}}{{{2^{ - 2}} \cdot ( - 3)}} = 2 \cdot \left( { - \frac{1}{3}} \right) = - \frac{2}{3}$$

3) $\dfrac{(1,5)^{-3} \cdot(3,375)^{-1}}{(2,25)^{-2} \cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}}$

Шешуі

$$\frac{{{{(1,5)}^{ - 3}} \cdot {{(3,375)}^{ - 1}}}}{{{{(2,25)}^{ - 2}} \cdot {{\left( {\frac{2}{3}} \right)}^{ - 1}}}} = \frac{{{{\left( {\frac{3}{2}} \right)}^{ - 3}} \cdot {{\left( {3\frac{3}{8}} \right)}^{ - 1}}}}{{{{\left( {2\frac{1}{4}} \right)}^{ - 2}} \cdot {{\left( {\frac{2}{3}} \right)}^{ - 1}}}} = \frac{{{{\left( {\frac{3}{2}} \right)}^{ - 3}} \cdot {{\left( {\frac{{27}}{8}} \right)}^{ - 1}}}}{{{{\left( {\frac{9}{4}} \right)}^{ - 2}} \cdot {{\left( {\frac{2}{3}} \right)}^{ - 1}}}} = $$ $$ = \frac{{{{\left( {\frac{3}{2}} \right)}^{ - 3}} \cdot {{\left( {\frac{3}{2}} \right)}^{ - 3}}}}{{{{\left( {\frac{3}{2}} \right)}^{ - 4}} \cdot \frac{3}{2}}} = {\left( {\frac{3}{2}} \right)^{ - 3}} = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^3} = \frac{8}{{27}}$$

4) $\dfrac{(0,26)^0-(0,2)^{-1}}{\left(8: 5^3\right)^{-1} \cdot(0,4)^3+\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}}$

Шешуі

$$\frac{{{{(0,26)}^0} - {{(0,2)}^{ - 1}}}}{{{{\left( {8:{5^3}} \right)}^{ - 1}} \cdot {{(0,4)}^3} + {{\left( { - \frac{1}{2}} \right)}^{ - 1}}}} = \frac{{1 - 5}}{{\frac{{125}}{8} \cdot {{\left( {\frac{2}{5}} \right)}^3} + ( - 2)}} = \frac{{ - 4}}{{\frac{{125}}{8} \cdot \frac{8}{{125}} - 2}} = \frac{{ - 4}}{{1 - 2}} = 4$$

5) $\dfrac{40^4}{5^2 \cdot 2^{11}}+0,2^6 \cdot 5^6$

Шешуі

$$\frac{{{{40}^4}}}{{{5^2} \cdot {2^{11}}}} + {0,2^6} \cdot {5^6} = \frac{{{{\left( {{2^3} \cdot 5} \right)}^4}}}{{{5^2} \cdot {2^{11}}}} + {(0,2 \cdot 5)^6} = \frac{{{2^{12}} \cdot {5^4}}}{{{5^2} \cdot {2^{11}}}} + {1^6} = 2 \cdot {5^2} + 1 = 51$$

6) $12^6 \cdot 27^{-3} \cdot\left(\dfrac{1}{18}\right)^{-2} \cdot 4^{-5}$

Шешуі

$${12^6} \cdot {27^{ - 3}} \cdot {\left( {\frac{1}{{18}}} \right)^{ - 2}} \cdot {4^{ - 5}} = {\left( {{2^2} \cdot 3} \right)^6} \cdot {\left( {{3^3}} \right)^{ - 3}} \cdot {\left( {2 \cdot {3^2}} \right)^2} \cdot {\left( {{2^2}} \right)^{ - 5}} = $$ $$ = {2^{12}} \cdot {3^6} \cdot {3^{ - 9}} \cdot {2^2} \cdot {3^4} \cdot {2^{ - 10}} = {2^4} \cdot 3 = 48$$

7) $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-10} \cdot 27^{-3}+0,2^{-4} \cdot 25^{-2}+\left(64^{-\frac{1}{9}}\right)^{-3}$

Шешуі

$${\left( {\frac{1}{3}} \right)^{ - 10}} \cdot {27^{ - 3}} + {0,2^{ - 4}} \cdot {25^{ - 2}} + {\left( {{{64}^{ - \frac{1}{9}}}} \right)^{ - 3}} = {3^{10}} \cdot {3^{ - 9}} + {5^4} \cdot {5^{ - 4}} + {\left( {{2^6}} \right)^{\frac{1}{3}}} = 3 + {5^0} + {2^2} = 8$$

8) $0,3^{-3}+\left(\dfrac{3}{7}\right)^{-1}+(-0,5)^{-2} \cdot \dfrac{3}{4}+(-1)^8 \cdot 6$

Шешуі

$${0,3^{ - 3}} + {\left( {\frac{3}{7}} \right)^{ - 1}} + {( - 0,5)^{ - 2}} \cdot \frac{3}{4} + {( - 1)^8} \cdot 6 = \frac{{1000}}{{27}} + \frac{7}{3} + 4 \cdot \frac{3}{4} + 6 = 37\frac{1}{{27}} + 2\frac{1}{3} + 9 = 48\frac{{10}}{{27}}$$

9) $\dfrac{128 \cdot 8^{-1} \cdot 3^6+6^8}{4^2 \cdot 9^3 \cdot\left(\frac{1}{5}\right)^{-1}}:\left(\dfrac{1}{29}\right)^{-1}$

Шешуі

$$\frac{{128 \cdot {8^{ - 1}} \cdot {3^6} + {6^8}}}{{{4^2} \cdot {9^3} \cdot {{\left( {\frac{1}{5}} \right)}^{ - 1}}}}:{\left( {\frac{1}{{29}}} \right)^{ - 1}} = \frac{{{2^7} \cdot {2^{ - 3}} \cdot {3^6} + {{(2 \cdot 3)}^8}}}{{{2^4} \cdot {3^6} \cdot 5}}:29 = \frac{{{2^4} \cdot {3^6} + {2^8} \cdot {3^8}}}{{{2^4} \cdot {3^6} \cdot 5}} \cdot \frac{1}{{29}} = $$ $$ = \frac{{{2^4} \cdot {3^6}\left( {1 + {2^4} \cdot {3^2}} \right)}}{{{2^4} \cdot {3^6} \cdot 5}} \cdot \frac{1}{{29}} = \frac{{1 + 16 \cdot 9}}{{5 \cdot 29}} = \frac{{145}}{{145}} = 1$$

10) $\dfrac{6 \cdot\left(\frac{1}{15}\right)^{-1}}{\left(2^{-3}\right)^2 \cdot\left(\frac{1}{8}\right)^{-4} \cdot \sqrt{16^{-1}}+243 \cdot\left(-\frac{1}{3}\right)^5}$

Шешуі

$$\frac{{6 \cdot {{\left( {\frac{1}{{15}}} \right)}^{ - 1}}}}{{{{\left( {{2^{ - 3}}} \right)}^2} \cdot {{\left( {\frac{1}{8}} \right)}^{ - 4}} \cdot \sqrt {{{16}^{ - 1}}} + 243 \cdot {{\left( { - \frac{1}{3}} \right)}^5}}} = \frac{{6 \cdot 15}}{{{2^{ - 6}} \cdot {2^{12}} \cdot {2^{ - 2}} + {3^5} \cdot {{( - 3)}^{ - 5}}}} = $$ $$ = \frac{{90}}{{{2^4} - {3^0}}} = \frac{{90}}{{16 - 1}} = 6$$Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.