Периодты ондық бөлшектерді жай бөлшекке айналдыру

Периодты ондық бөлшектерді жай бөлшекке айналдыру
()

Периодты ондық бөлшектерді жай бөлшекке айналдыру

1. Периодты ондық бөлшектерді жай бөлшекке айналдырудың формуласы мынадай:

$$0,\left( {{a_1},{a_2},{a_3},…,{a_n}} \right) = \frac{{\overline {{a_1}{a_2}{a_3}…{a_n}} }}{{\underbrace {999…9}_n}}$$

Мысалы: $0,(17) = \frac{{17}}{{99}};\quad 0,(45) = \frac{{45}}{{99}} = \frac{5}{{11}}$

Аралас түрде берілген терді мынадай жолмен шығаруға болады:

$$0,2(1) = \frac{{2,(1)}}{{10}} = \frac{{2 + 0,(1)}}{{10}} = \frac{{2 + \frac{1}{9}}}{{10}} = \frac{{19}}{{90}}$$ $$0,2(19) = \frac{{2,(19)}}{{10}} = \frac{{2 + 0,(19)}}{{10}} = \frac{{2 + \frac{{19}}{{99}}}}{{10}} = \frac{{217}}{{990}}$$ $$2,08(3) = \frac{{208,(3)}}{{100}} = \frac{{208 + 0,(3)}}{{100}} = \frac{{208 + \frac{3}{9}}}{{100}} = \frac{{625}}{{300}} = \frac{{25}}{{12}}$$

2. Периодты ондық бөлшектерді жай бөлшекке айналдырудың басқа тәсілі.

Жай периодты және аралас периодты ондық бөлшектерді жай бөлшекке айналдыруды қарастырайық.

a) $0,(13)$ санын жай бөлшек түрінде жазу керек:

$x = 0,(13) = 0,1313 \ldots $ болсын.

Периодты $x$ ондық бөлшегін үтірдің оң жағындағы периоды сол жағына ауысатындай санға көбейтеміз. Бұл есепте периодында 2 цифр бар. Осы екі цифр үтірдің сол жағына шығу үшін 100-ге көбейтеміз. $$x = 0,131313 \ldots = 0,(13)\quad \quad \left| { \times 100} \right.$$ $$100x = 13,1313 \ldots = 13,(13).$$

Енді екінші теңдіктен бірінші теңдікті мүшелеп азайтамыз: $$100x - x = 13,(13) - 0,(13)$$ $$99x = 13$$ $$x = \frac{{13}}{{99}}$$ Жауабы:$\frac{{13}}{{99}}$

б) $x = 0,2(54)$ санын жай бөлшек түрінде жазу керек.

Шешуі: Аралас периодты ондық бөлшекті жай периодты ондық бөлшекке айналдыру қажет. Ол үшін берілген санды 10-ға көбейтіп, $10x=2,(54)$ өрнегін аламыз.

Алдыңғы есептегідей, периоды үтірдің сол жақ бетіне өтетіндей болу үшін 100-ге көбейтеміз: $$10x = 2,(54)\quad \quad \left| \times \right.100$$ $$1000x = 254,(54)$$ $$1000x - 10x = 254,(54) - 2,(54)$$ $$990x = 252$$ $$x = \frac{{252}}{{990}} = \frac{{28}}{{110}} = \frac{{14}}{{55}}$$

Жауабы: $\frac{{14}}{{55}}$

1.1. Периодты ондық бөлшектерді жай бөлшек түрінде жазыңыз.

1) $0,11\left( 7 \right)$

Шешуі

$$x = 0,11(7)\quad \left| \times \right.100$$ $$100x = 11,(7)\quad \left| \times \right.10$$ $$1000x = 117,(7)$$ $$1000x - 100x = 106$$ $$900x = 106$$ $$x = \frac{{106}}{{900}} = \frac{{53}}{{450}}$$

2) $1,(36)$

Шешуі

$$x = 1,(36)\quad \left| \times \right.100$$ $$100x = 136,(36)$$ $$100x - x = 135$$ $$99x = 135$$ $$x = \frac{{135}}{{99}} = \frac{{15}}{{11}}$$

3) $0,2(7)$

Шешуі

$$x = 0,2(7)\quad \left| \times \right.10$$ $$10x = 2,(7)\quad \left| \times \right.10$$ $$100x = 27,(7)$$ $$100x - 10x = 25$$ $$90x = 25$$ $$x = \frac{{25}}{{90}} = \frac{5}{{18}}$$

3. Периодты ондық бөлшектерді шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның көмегімен жай бөлшекке айналдыру.

а) $5,4$ санын периодты ондық бөлшекке айналдырайық.

Шешуі. Периодты ондық бөлшекті мына түрде жазамыз:

$$5,(4) = 5,444 \ldots = 5 + \frac{4}{{10}} + \frac{4}{{100}} + \frac{4}{{1000}} + \ldots = 5 + 4\left( {\frac{1}{{10}} + \frac{1}{{{{10}^2}}} + \frac{1}{{{{10}^3}}} + \ldots } \right)$$

Жақша ішінде $q = \frac{1}{{10}}$ және ${b_1} = \frac{1}{{10}}$ болатындай геометриялық прогрессия болады.

$$S = \frac{{{b_1}}}{{1 - q}} = \frac{{\frac{1}{{10}}}}{{1 - \frac{1}{{10}}}} = \frac{1}{{10}} \div \frac{9}{{10}} = \frac{1}{9}$$

Бұдан $5,(4) = 5 + 4 \cdot \frac{1}{9} = \frac{{49}}{9}$

Жауабы: $5 \frac{4}{9}$

б) $1,2(3)$ санын жай бөлшекке айналдырыңыз.

$$1,2(3) = 1,2333 \ldots = 1 + \frac{2}{{10}} + \frac{3}{{100}} + \frac{3}{{1000}} + \frac{3}{{10000}} + \ldots = $$ $$ = 1 + \frac{2}{{10}} + 3\, \cdot \left( {\frac{1}{{{{10}^2}}} + \frac{1}{{{{10}^3}}} + \frac{1}{{{{10}^4}}} + \ldots } \right)$$ $$S = \frac{{{b_1}}}{{1 - q}} = \frac{{\frac{1}{{{{10}^2}}}}}{{1 - \frac{1}{{10}}}} = \frac{1}{{100}} \div \frac{9}{{10}} = \frac{1}{{90}}$$ $$1,2(3) = 1 + \frac{2}{{10}} + 3 \cdot \frac{1}{{90}} = 1 + \frac{2}{{10}} + \frac{1}{{30}} = \frac{{37}}{{30}}$$

Периодты ондық бөлшектерді жай бөлшекке айналдыру

Өзіндік жұмысқа берілген есептер

1.2 Есептеңіз: $\left( {\frac{{0,1}}{{1,(4)}} + 1,17} \right):\left( {1,17 + \frac{{0,01}}{{0,0(44)}}} \right)$

Шешуі:

$$0,(4) = \frac{4}{9};\quad \quad 0,0(44) = \frac{{0,(4)}}{{10}} = \frac{4}{{90}}$$ $$\left( {\frac{{0,1}}{{\frac{4}{9}}} + 1,17} \right)\left( {1,17 + \frac{{0,01}}{{\frac{4}{{90}}}}} \right) = \left( {\frac{9}{{40}} + 1,17} \right):\left( {1,17 + \frac{9}{{40}}} \right) = 1$$

1.3 Есептеңіз: $\dfrac{{0,23(7) + \frac{{43}}{{450}}}}{{0,5(61) - \frac{{113}}{{495}}}}$

Шешуі:

$$0.23(7) = \frac{{23,(7)}}{{100}} = \frac{{23 + 0,(7)}}{{100}} = \frac{{23 + \frac{7}{9}}}{{100}} = \frac{{214}}{{900}} = \frac{{107}}{{450}}$$ $$0.5(61) = \frac{{5,(61)}}{{10}} = \frac{{5 + 0,(61)}}{{10}} = \frac{{5 + \frac{{61}}{{99}}}}{{10}} = \frac{{556}}{{990}} = \frac{{278}}{{495}}$$ $$\left( {\frac{{107}}{{450}} + \frac{{43}}{{450}}} \right):\left( {\frac{{278}}{{495}} - \frac{{113}}{{495}}} \right) = \frac{{150}}{{450}}:\frac{{165}}{{495}} = \frac{1}{3}:\frac{1}{3} = 1$$

1.4 Берілген теңдеуден $x$ айнымалысының таңбасын анықтаңыз: $$\frac{{0,1(6) + 0,(3)}}{{0,(3) + 1,1(6)}} \cdot x = 10$$

Шешуі:

Периодты ондық бөлшектерді жай бөлшекке айналдыамыз:$$1,1(6) = \frac{{1,(6)}}{{10}} = \frac{{1 + 0,(6)}}{{10}} = \frac{{1 + \frac{6}{9}}}{{10}} = \frac{1}{6};\quad \quad 0,(3) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$ $$1.1(6) = 1 + 0,1(6) = 1 + \frac{1}{6} = \frac{7}{6}$$

Шыққан мәндер арқылы $x$ -ті табамыз.

$$1,1(6) = \frac{{1,(6)}}{{10}} = \frac{{1 + 0,(6)}}{{10}} = \frac{{1 + \frac{6}{9}}}{{10}} = \frac{1}{6};\quad \quad 0,(3) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$ $$\frac{{\frac{1}{6} + \frac{1}{3}}}{{\frac{1}{3} + \frac{7}{6}}} \cdot x = 10;\quad \quad \left( {\frac{3}{6}:\frac{9}{6}} \right) \cdot x = 10;\quad \quad \frac{3}{9}x = 10;\quad \quad x = 30$$


Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.