Сандық өрнектерді ықшамдау

()

Сандық өрнектерді ықшамдау кезінде алдымен өрнекті ортақ көбейткіштерді жақша сыртына шығару немесе арқылы ықшамдап алып, содан кейін есептеу ыңғайлы болады.

1.5. Есептеңіз:

1) $\dfrac{{195 \cdot 41 + 5 \cdot 41}}{{465 \cdot 82 - 245 \cdot 82}}$

Шешуі

$$\frac{{195 \cdot 41 + 5 \cdot 41}}{{465 \cdot 82 - 245 \cdot 82}} = \frac{{41(195 + 5)}}{{82(465 - 245)}} = \frac{{41 \cdot 200}}{{82 \cdot 220}} = \frac{{1 \cdot 10}}{{2 \cdot 11}} = \frac{5}{{11}}$$

2) $\dfrac{{3\frac{5}{{11}} \cdot 6\frac{3}{4}}}{{3\frac{5}{{11}} \cdot 6\frac{3}{4} + 3\frac{5}{{11}} \cdot 1\frac{1}{2}}}$

Шешуі

$$\frac{{3\frac{5}{{11}} \cdot 6\frac{3}{4}}}{{3\frac{5}{{11}} \cdot 6\frac{3}{4} + 3\frac{5}{{11}} \cdot 1\frac{1}{2}}} = \frac{{3\frac{5}{{11}} \cdot 6\frac{3}{4}}}{{3\frac{5}{{11}}\left( {6\frac{3}{4} + 1\frac{1}{2}} \right)}} = 6\frac{3}{4}:8\frac{1}{4} = \frac{{27}}{4} \cdot \frac{4}{{33}} = \frac{9}{{11}}$$

3) $\dfrac{{8:2\frac{2}{5}}}{{5\frac{1}{4}:7}}:\dfrac{{2\frac{1}{7}:\frac{5}{7}}}{{4:\frac{8}{9}}}$

Шешуі

$$\frac{{8:2\frac{2}{5}}}{{5\frac{1}{4}:7}}:\frac{{2\frac{1}{7}:\frac{5}{7}}}{{4:\frac{8}{9}}} = \frac{{8 \cdot \frac{5}{{12}}}}{{\frac{{21}}{4} \cdot \frac{1}{7}}} \cdot \frac{{4 \cdot \frac{9}{{15}}}}{{\frac{7}{7} \cdot \frac{7}{5}}} = \left( {\frac{{10}}{3}:\frac{3}{4}} \right) \cdot \left( {\frac{9}{2}:\frac{3}{1}} \right) = $$ $$ = \frac{{10}}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{{20}}{3} = 6\frac{2}{3}$$

4) ${\left( {\dfrac{{3\left( {\frac{{17}}{{90}} - 0,125:1\frac{1}{8}} \right):480}}{{\left( {7:1,8 - 2\frac{1}{3}:1,5} \right):2\frac{2}{3}}}} \right)^{ - 1}}$

Шешуі

$${\left( {\frac{{3\left( {\frac{{17}}{{90}} - 0,125:1\frac{1}{8}} \right):480}}{{\left( {7:1,8 - 2\frac{1}{3}:1,5} \right):2\frac{2}{3}}}} \right)^{ - 1}} = {\left( {\frac{{3\left( {\frac{{17}}{{90}} - \frac{1}{8} \cdot \frac{8}{9}} \right) \cdot \frac{1}{{480}}}}{{\left( {7 \cdot \frac{5}{9} - \frac{7}{3} \cdot \frac{2}{3}} \right) \cdot \frac{3}{8}}}} \right)^{ - 1}} = $$ $$ = {\left( {\frac{{3 \cdot \frac{{17 - 10}}{{90}} \cdot \frac{1}{{480}}}}{{\frac{{7(5 - 2)}}{9} \cdot \frac{3}{8}}}} \right)^{ - 1}} = {\left( {\frac{{3 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 8}}{{7 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 90 \cdot 480}}} \right)^{ - 1}} = \frac{{3 \cdot 480 \cdot 10}}{8} = 1800$$

5) $\dfrac{1}{{1 \cdot 2}} + \dfrac{1}{{2 \cdot 3}} + \dfrac{1}{{3 \cdot 4}} + \dfrac{1}{{4 \cdot 5}} + \dfrac{1}{{5 \cdot 6}} + \dfrac{1}{{6 \cdot 7}} + \dfrac{1}{{7 \cdot 8}}$

Шешуі

$$\frac{1}{{1 \cdot 2}} + \frac{1}{{2 \cdot 3}} + \frac{1}{{3 \cdot 4}} + \frac{1}{{4 \cdot 5}} + \frac{1}{{5 \cdot 6}} + \frac{1}{{6 \cdot 7}} + \frac{1}{{7 \cdot 8}} = $$ $$ = \left( {1 - \frac{1}{2}} \right) + \left( {\frac{1}{2} - \frac{1}{3}} \right) + \left( {\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} \right) + \left( {\frac{1}{4} - \frac{1}{5}} \right) + \left( {\frac{1}{5} - \frac{1}{6}} \right) + \left( {\frac{1}{5} - \frac{1}{7}} \right) + \left( {\frac{1}{7} - \frac{1}{8}} \right) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

6) $\dfrac{1}{{1 \cdot 3}} + \dfrac{1}{{3 \cdot 5}} + \dfrac{1}{{5 \cdot 7}} + \ldots + \dfrac{1}{{99 \cdot 101}}$

Шешуі

$$\frac{1}{{1 \cdot 3}} + \frac{1}{{3 \cdot 5}} + \frac{1}{{5 \cdot 7}} + \ldots + \frac{1}{{99 \cdot 101}} = $$ $$ = \frac{1}{2}\left( {1 - \frac{1}{3}} \right) + \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{3} - \frac{1}{5}} \right) + \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{5} - \frac{1}{7}} \right) + \ldots + \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{{99}} \cdots \frac{1}{{101}}} \right) = $$ $$ = \frac{1}{2}\left( {1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \ldots + \frac{1}{{99}} - \frac{1}{{101}}} \right) = \frac{1}{2}\left( {1 - \frac{1}{{101}}} \right) = \frac{{50}}{{101}}$$

Сандық өрнектерді ықшамдау кезінде көбіне жаңа айнымалы енгізу әдісі қолданылады. Ол өрнектің барынша ықшам түрде жазылуына көмектеседі.

7) ${7521^2} - 7522 \cdot 7520$

Шешуі

$${7521^2} - 7522 \cdot 7520 = |7521 = x| = {x^2} - (x + 1)(x - 1) = {x^2} - {x^2} + 1 = 1$$

8)$\dfrac{{199 \cdot 201 + 299 \cdot 301 + 2}}{{1999 \cdot 2001 + 2999 \cdot 3001 + 2}}$

Шешуі

$$\frac{{199 \cdot 201 + 299 \cdot 301 + 2}}{{1999 \cdot 2001 + 2999 \cdot 3001 + 2}} = \left| {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 200}\\{y = 300}\end{array}} \right| = $$ $$ = \frac{{(x - 1)(x + 1) + (y - 1)(y + 1) + 2}}{{(10x - 1)(10x + 1) + (10y - 1)(10y + 1) + 2}} = $$ $$ = \frac{{{x^2} + {y^2}}}{{100{x^2} + 100{y^2}}} = \frac{1}{{100}} = 0,01$$

9)$\dfrac{{254 \cdot 399 - 145}}{{254 + 399 \cdot 253}}$

Шешуі

$$\frac{{254 \cdot 399 - 145}}{{254 + 399 \cdot 253}} = \frac{{(253 + 1) \cdot 399 - 145}}{{254 + 399 \cdot 253}} = \frac{{253 \cdot 399 + 399 - 145}}{{254 + 399 \cdot 253}} = $$ $$ = \frac{{253 \cdot 399 + 254}}{{254 + 399 \cdot 253}} = 1$$


Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.