Тригонометриялық теңдеулер (Рустюмова 4.2.1)

()

 +/-  - Есептің жауабын көрсету/көрсетпеу.

▲/▼ - Жауап орнын жасыру/шығару

   ×    - Сұрақты алып тастау.

Қарапайым ді шешіңіз.

№ 1 Теңдеуді шешіңіз: ${\sin (0,5x) = - 1}$

Шешуі: $${0,5x = - \frac{\pi }{2} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = - \pi + 4\pi n;\quad n \in Z}$$ Жауабы: ${\left\{ { - \pi + 4\pi n} \right\}}$

№ 2 Аралықтағы ең үлкен шешімін табыңыз: ${\cos x = \frac{1}{2},\quad \left[ {700^\circ ;1050^\circ } \right]}$

Шешуі: $${x = \pm \arccos \frac{1}{2} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \pm \frac{\pi }{3} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$

$${40^\circ \le 60^\circ + 360^\circ n \le 1050^\circ }$$ $${640^\circ \le 360^\circ n \le 910^\circ }$$ $${1,7 \le n \le 2,52}$$ $${n = 2}$$

$${700^\circ \le - 60^\circ + 360^\circ n \le 1050^\circ }$$ $${760^\circ \le 360^\circ n \le 1110^\circ }$$ $${21 \le n \le 3,08}$$ $${n = 3.}$$

$${n = 2,}$$ $${\quad x = 60^\circ + 360^\circ \cdot 2 = 780^\circ }$$ $${n = 3,}$$ $${\quad x = - 60^\circ + 360^\circ \cdot 3 = 1020^\circ }$$ Жауабы: Ең үлкен шешімі: ${x = 1020^\circ }$

№ 3 Теңдеуді шешіңіз: ${\sin (\pi + x) + \cos \left( {\frac{\pi }{2} + x} \right) = - 1}$

Шешуі: $${ - \sin x - \sin x = - 1}$$ $${ - 2\sin x = - 1}$$ $${\sin x = \frac{1}{2}}$$ $${x = {{( - 1)}^k}\arcsin \frac{1}{2} + \pi k;\quad k \in Z}$$

Жауабы: ${x = {{( - 1)}^k}\frac{\pi }{6} + \pi k;\quad k \in Z}$

№ 4 Теңдеуді шешіңіз: ${2\sqrt 3 \tg ( - x) + 6 = 0}$

Шешуі: $${ - 2\sqrt 3 \tg x = - 6}$$ $${\tg x = \frac{{ - 6}}{{ - 2\sqrt 3 }}}$$ $${\tg x = \sqrt 3 }$$ $${x = \arctg \sqrt 3 + \pi n;\quad n \in Z}$$

Жауабы: ${x = \frac{\pi }{3} + \pi n;\quad n \in Z}$

№ 5 Теңдеуді шешіңіз: ${\cos \left( {x - \frac{\pi }{4}} \right) = - \frac{1}{2}}$

Шешуі: $${x - \frac{\pi }{4} = \pm \arccos \left( { - \frac{1}{2}} \right) + 2\pi n;}$$ $${\quad n \in Z}$$ $${x - \frac{\pi }{4} = \pm \frac{{2\pi }}{3} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \pm \frac{{2\pi }}{3} + \frac{\pi }{4} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$

Жауабы: ${ \pm \frac{{2\pi }}{3} + \frac{\pi }{4} + 2\pi n;\quad n \in Z}$

№ 6 Теңдеуді шешіңіз: ${\tg \left( {\frac{\pi }{4} - \frac{x}{2}} \right) = - 1}$

Шешуі: $${ - \tg \left( {\frac{x}{2} - \frac{\pi }{4}} \right) = - 1}$$ $${\tg \left( {\frac{x}{2} - \frac{\pi }{4}} \right) = 1}$$ $${\frac{x}{2} - \frac{\pi }{4} = \arctg 1 + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${\frac{x}{2} - \frac{\pi }{4} = \frac{\pi }{4} + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${\frac{x}{2} = \frac{\pi }{4} + \frac{\pi }{4} + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${\frac{x}{2} = \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad n \in Z}$$ $$x = \pi + 2\pi n;\quad n \in Z$$

Жауабы: $x = \pi \left( {1 + 2n} \right);\quad n \in Z$

№ 7 Теңдеуді шешіңіз: ${\cos \left( {\frac{{4x}}{3} + \frac{\pi }{3}} \right) = 1}$

Шешуі: $${\frac{{4x}}{3} + \frac{\pi }{3} = 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${\frac{{4x}}{3} = - \frac{\pi }{3} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${4x = - \pi + 6\pi n;\quad n \in Z}$$

Жауабы: ${x = - \frac{\pi }{4} + \frac{{3\pi n}}{2};\quad n \in Z}$

№ 8 Теңдеуді шешіңіз: ${\lg \cos x = 1}$

Шешуі: Анықталу облысы: $$\cos x \gt 0$$ $${\cos x = 10}$$ $${\cos x \in [ - 1;1]}$$

Жауабы: $\emptyset$

№ 9 Теңдеуді шешіңіз: ${\sin \left( {\frac{\pi }{4} - x} \right) = \frac{1}{2}}$

Шешуі: $$ - \sin \left( {x - \frac{\pi }{4}} \right) = \frac{1}{2}$$ $$\sin \left( {x - \frac{\pi }{4}} \right) = - \frac{1}{2}$$ $${x - \frac{\pi }{4} = {{( - 1)}^{n + 1}}\arcsin \frac{1}{2} + \pi n;}$$ $${\quad n \in Z}$$ $${x = {{( - 1)}^{n + 1}}\frac{\pi }{6} + \frac{\pi }{4} + \pi n;}$$ $${\quad n \in Z}$$

Жауабы: ${{{( - 1)}^{n + 1}}\frac{\pi }{6} + \frac{\pi }{4} + \pi n;\quad n \in Z}$

№ 10 Теңдеуді шешіңіз: $2\sin x\sin \left( {\frac{\pi }{2} - x} \right) = 1$

Шешуі: $$2\sin x\cos x = 1$$ $$\sin 2x = 1$$ $${2x = \frac{\pi }{2} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$

Жауабы: ${x = \frac{\pi }{4} + \pi n;\quad n \in Z}$

№ 11 Теңдеуді шешіңіз: ${\frac{{\sqrt 3 }}{2}\tg \left( {2x - \frac{\pi }{4}} \right) = \sin \frac{\pi }{3}}$

Шешуі: $${\frac{{\sqrt 3 }}{2}\tg \left( {2x - \frac{\pi }{4}} \right) = \frac{{\sqrt 3 }}{2}}$$ $${\tg \left( {2x - \frac{\pi }{4}} \right) = 1}$$ $${2x - \frac{\pi }{4} = \arctg 1 + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${2x - \frac{\pi }{4} = \frac{\pi }{4} + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${2x = \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad n \in Z}$$

Жауабы: ${x = \frac{\pi }{4} + \frac{{\pi n}}{2};\quad n \in Z}$

№ 12 Теңдеуді шешіңіз: ${\tg \left( {3x - 10^\circ } \right) = 0}$

Шешуі: $${3x - 10^\circ = \arctg 0 + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${3x = 10^\circ + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \frac{{10^\circ }}{3} + \frac{{90^\circ n}}{3};\quad n \in Z}$$ $${x = \frac{{9^\circ 60′}}{3} + 30^\circ n;\quad n \in Z}$$

Жауабы: ${x = 3^\circ 20′ + 30^\circ n;\quad n \in Z}$

№ 13 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _3}\cos x = 0$

Шешуі: Анықталу облысы: $$\cos x \gt 0$$ $$\cos x = {3^0}$$ $$\cos x = 1$$

Жауабы: $x = 2\pi n;\quad n \in Z$

№ 14 Теңдеуді шешіңіз: ${\left( {\cos \frac{x}{2} + 1} \right)\left( {{{\sin }^2}\frac{x}{2} + 2} \right) = 0}$

Шешуі:

$${\cos \frac{x}{2} + 1 = 0}$$ $${\cos \frac{x}{2} = - 1}$$ $${\frac{x}{2} = \pi + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = 2\pi + 4\pi n;\quad n \in Z}$$

$${{{\sin }^2}\frac{x}{2} + 2 = 0}$$ $${{{\sin }^2}\frac{x}{2} = - 2}$$ $$\emptyset $$

Жауабы: $2\pi + 4\pi n;\quad n \in Z$

№ 15 Теңдеуді шешіңіз: ${\cos (x - 1) = \frac{{\sqrt 3 }}{2}}$

Шешуі: $${x - 1 = \pm \arccos \frac{{\sqrt 3 }}{2} + 2\pi n;}$$ $${\quad n \in Z}$$ $${x - 1 = \pm \frac{\pi }{6} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \pm \frac{\pi }{6} + 1 + 2\pi n;\quad n \in Z}$$

Жауабы: $${1 \pm \frac{\pi }{6} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$

№ 16 Теңдеуді шешіңіз: ${2\cos x + 3\sin x = 0}$

Шешуі: $${\frac{{2\cos x}}{{\cos x}} + \frac{{3\sin x}}{{\cos x}} = \frac{0}{{\cos x}}}$$ $${2 + 3\tg x = 0}$$ $${3\tg x = - 2}$$ $${\tg x = - \frac{2}{3}}$$ $${x = \arctg \left( { - \frac{2}{3}} \right) + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = - \arctg \frac{2}{3} + \pi n;\quad n \in Z}$$

Жауабы: $${ -\arctg \frac{2}{3} + \pi n;\quad n \in Z}$$

№ 17 Теңдеуді шешіңіз: ${{3^{|\sin x - 1|}} = 9}$

Шешуі: $${{3^{|\sin x - 1|}} = {3^2}}$$ $${|\sin x - 1| = 2}$$

$${\sin x - 1 = 2}$$ $${\sin x = 3}$$ $${\sin x \in [ - 1;1]}$$ $$\emptyset$$

$${\sin x - 1 = - 2}$$ $${\sin x = - 1}$$ $${x = - \frac{\pi }{2} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$

Жауабы: ${ - \frac{\pi }{2} + 2\pi n;\quad n \in Z}$

№ 18 Теңдеуді шешіңіз: ${{4^{\sin x\cos x}} = \sqrt 2 }$

Шешуі: $${{2^{2\sin x\cos x}} = {2^{\frac{1}{2}}}}$$ $${2\sin x\cos x = \frac{1}{2}}$$ $${\sin 2x = \frac{1}{2}}$$ $${2x = {{( - 1)}^n}\arcsin \frac{1}{2} + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${2x = {{( - 1)}^n}\frac{\pi }{6} + \pi n,}$$ $${\quad n \in Z}$$ $${x = {{( - 1)}^n}\frac{\pi }{{12}} + \frac{{\pi n}}{2};\quad n \in Z}$$

Жауабы: ${{{( - 1)}^n}\frac{\pi }{{12}} + \frac{{\pi n}}{2};\quad n \in Z}$

№ 19 Теңдеуді шешіңіз: ${1 + 2\sin \frac{{\pi x}}{3} = 0}$

Шешуі: $${2\sin \frac{{\pi x}}{3} = - 1}$$ $${\sin \frac{{\pi x}}{3} = - \frac{1}{2}}$$ $${\frac{{\pi x}}{3} = {{( - 1)}^{n + 1}}\arcsin \frac{1}{2} + \pi n;}$$ $${\quad n \in Z}$$ $${\frac{{\pi x}}{3} = {{( - 1)}^{n + 1}}\frac{\pi }{6} + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${\frac{x}{3} = {{( - 1)}^{n + 1}}\frac{1}{6} + n;\quad n \in Z}$$ $${x = {{( - 1)}^{n + 1}}\frac{1}{2} + 3n;\quad n \in Z}$$ $${2 \lt {{( - 1)}^{n + 1}}\frac{1}{2} + 3n \lt 4}$$

$${2 \lt - \frac{1}{2} + 3n \lt 4}$$ $${2,5 \lt 3n \lt 4,5}$$ $${0,83 \lt n \lt 1,5}$$ $${n = 1.}$$

$${2 \lt \frac{1}{2} + 3n \lt 4}$$ $${1,5 \lt 3n \lt 3,5}$$ $${0,5 \lt n \lt 1,16}$$ $${n = 1.}$$

$$x = {( - 1)^{1 + 1}}\frac{1}{2} + 3 \cdot 1 =$$ $$= \frac{1}{2} + 3 = 3,5$$ Жауабы: $\quad x = 3,5$

№ 20 Теңдеуді шешіңіз: ${5^{1 + {{\log }_5}\cos x}} = 2,5$

Шешуі: $${5^1} \cdot {5^{{{\log }_5}\cos x}} = 2,5$$ Анықталу облысы: ${\cos x \gt 0}$ $${5 \cdot \cos x = 2,5}$$ $${\cos x = \frac{1}{2}}$$ $${x = \pm \arccos \frac{1}{2} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$

Жауабы: ${x = \pm \frac{\pi }{3} + 2\pi n;\quad n \in Z}$

№ 21 Теңдеуді шешіңіз: ${\sin (\pi \cos 3x) = 1}$

Шешуі:

$${\pi \cos 3x = \frac{\pi }{2} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${\cos 3x = \frac{1}{2} + 2n;\quad n \in Z}$$ $${\cos 3x \in [ - 1;1]}$$ $${ - 1 \le \frac{1}{2} + 2n \le 1}$$ $${ - 1,5 \le 2n \le 0,5}$$ $${ - 0,75 \le n \le 0,25,\quad n = 0}$$

$${\cos 3x = \frac{1}{2} + 2 \cdot 0}$$ $${\cos 3x = \frac{1}{2}}$$ $${3x = \pm \arccos \frac{1}{2} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${3x = \pm \frac{\pi }{3} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \pm \frac{\pi }{9} + \frac{{2\pi n}}{3};\quad n \in Z}$$

Жауабы: ${ \pm \frac{\pi }{9} + \frac{{2\pi n}}{3};\quad n \in Z}$

№ 22 Теңдеуді шешіңіз: $${{8^{{{\sin }^2}x}} - {2^{{{\cos }^2}x}} = 0}$$

Шешуі:

$${{2^{3{{\sin }^2}x}} = {2^{{{\cos }^2}x}}}$$ $${3{{\sin }^2}x = {{\cos }^2}x}$$ $${3{{\sin }^2}x - \left( {1 - {{\sin }^2}x} \right) = 0}$$ $${4{{\sin }^2}x - 1 = 0}$$ $${4 \cdot \frac{{1 - \cos 2x}}{2} - 1 = 0}$$ $${2(1 - \cos 2x) - 1 = 0}$$ $${2 - 2\cos 2x - 1 = 0}$$

$${2\cos 2x = 1}$$ $${\cos 2x = \frac{1}{2}}$$ $${2x = \pm \arccos \frac{1}{2} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${2x = \pm \frac{\pi }{3} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \pm \frac{\pi }{6} + \pi n;\quad n \in Z}$$

Жауабы: ${ \pm \frac{\pi }{6} + \pi n;\quad n \in Z}$

№ 23 Ең кіші оң түбірін табыңыз: $(3\cos \pi x - \pi )(2\sin \pi x - \sqrt 3 ) = 0$

Шешуі:

$${3\cos \pi x - \pi = 0}$$ $${3\cos \pi x = \pi }$$ $${\cos \pi x = \frac{\pi }{3}}$$ $${\cos \pi x \in [ - 1;1]}$$ $$\emptyset $$

$${2\sin \pi x - \sqrt 3 = 0}$$ $${\sin \pi x = \frac{{\sqrt 3 }}{2}}$$ $${\pi x = {{( - 1)}^n}\arcsin \frac{{\sqrt 3 }}{2} + \pi n;}$$ $${\quad n \in Z}$$ $${\pi x = {{( - 1)}^n}\frac{\pi }{3} + \pi n;\quad n \in Z}$$

$$x = {( - 1)^n}\frac{1}{3} + n;\quad n \in Z$$

$$n - \text{тақ болса},\quad - \frac{1}{3} + n \gt 0$$ $${n \gt \frac{1}{3},\quad n = 1}$$ $${n = 1,\quad x = - \frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3}}$$

$$n - \text{жұп болса} ,\quad \frac{1}{3} + n \gt 0$$ $$n \gt - \frac{1}{3},\quad n = 0$$ $${n = 0,\quad x = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3}}$$

Жауабы: Ең кіші оң түбірі ${\frac{1}{3}}$

№ 24 Теңдеуді шешіңіз: ${\dfrac{{\cos x}}{{\sin x - 1}} = 0}$

Шешуі:

$${\cos x = 0}$$ $${x = \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad n \in Z}$$

$${\sin x - 1 \ne 0.}$$ $${\sin x \ne 1}$$ $${x \ne \frac{\pi }{2} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$

Тригонометриялық теңдеулер (Рустюмова 4.2.1)

Жауабы: $x = - \frac{\pi }{2} + 2\pi n;\quad n \in Z$

№ 25 Теңдеуді шешіңіз: ${1 + 2\cos \frac{{\pi x}}{{15}} = 0}$

Шешуі:

$${2\cos \frac{{\pi x}}{{15}} = - 1}$$ $${\cos \frac{{\pi x}}{{15}} = - \frac{1}{2}}$$ $${\frac{{\pi x}}{{15}} = \pm \arccos \left( { - \frac{1}{2}} \right) + 2\pi n;}$$ $${\quad n \in Z}$$

$${\frac{{\pi x}}{{15}} = \pm \frac{{2\pi }}{3} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${\frac{x}{{15}} = \pm \frac{2}{3} + 2n;\quad n \in Z}$$ $${x = \pm 10 + 30n;\quad n \in Z}$$

Жауабы: ${x = \pm 10 + 30n;\quad n \in Z}$

№ 26 Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{{\cos x - \frac{1}{2}}}{{\sin x - \frac{{\sqrt 3 }}{2}}} = 0.$

Шешуі:

$${\cos x - \frac{1}{2} = 0}$$ $${\cos x = \frac{1}{2}}$$ $${x = \pm \frac{\pi }{3} + 2\pi n,\quad n \in Z}$$

$${\sin x - \frac{{\sqrt 3 }}{2} \ne 0}$$ $${\sin x \ne \frac{{\sqrt 3 }}{2}}$$ $${x \ne {{( - 1)}^n}\arcsin \frac{{\sqrt 3 }}{2} + \pi n;}$$ $${\quad n \in Z}$$ $$x \ne {( - 1)^n}\frac{\pi }{3} + \pi n;\quad n \in Z$$

Тригонометриялық теңдеулер (Рустюмова 4.2.1)

Жауабы: $x = - \frac{\pi }{3} + 2\pi n;\quad n \in Z$

№ 27 Теңдеуді шешіңіз: $|\sin 2x| = 1$

Шешуі:

$${\sin 2x = 1}$$ $${2x = \frac{\pi }{2} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \frac{\pi }{4} + \pi n;\quad n \in Z}$$ $$x = \frac{\pi }{4} + \frac{{\pi n}}{2},\quad n \in Z$$

$${\sin 2x = - 1}$$ $${2x = - \frac{\pi }{2} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = - \frac{\pi }{4} + \pi n;\quad n \in Z}$$

Тригонометриялық теңдеулер (Рустюмова 4.2.1)

Жауабы: $x = \frac{\pi }{4} + \frac{{\pi n}}{2},\quad n \in Z$

№ 28 Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{{\tg 3x}}{{\sin x}} = 0.$

Шешуі:

$$\tg 3x = 0$$ $$3x = \arctg 0 + \pi n;\quad n \in Z$$ $$x = \frac{{\pi n}}{3}\quad n \in Z$$

$$\sin x \ne 0$$ $$x \ne \pi n;\quad n \in Z$$

Тригонометриялық теңдеулер (Рустюмова 4.2.1)

Жауабы: $$x = \pm \frac{\pi }{3} + \pi n;\quad n \in Z$$

№ 29 Теңдеуді шешіңіз: ${{{\cos }^2}2x = \frac{1}{2}}$

Шешуі:

$${\frac{{1 + \cos 4x}}{2} = \frac{1}{2}}$$ $${1 + \cos 4x = 1}$$ $${\cos 4x = 0}$$

$${4x = \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \frac{\pi }{8} + \frac{{\pi n}}{4};\quad n \in Z}$$

Жауабы: ${\frac{\pi }{8} + \frac{{\pi n}}{4};\quad n \in Z}$

№ 30 Теңдеуді шешіңіз: ${{{\sin }^2}2x = \frac{1}{2}}$

Шешуі:

$${\frac{{1 - \cos 4x}}{2} = \frac{1}{2}}$$ $${1 - \cos 4x = 1}$$ $${\cos 4x = 0}$$

$${4x = \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \frac{\pi }{8} + \frac{{\pi n}}{4};\quad n \in Z}$$

Жауабы: ${\frac{\pi }{8} + \frac{{\pi n}}{4};\quad n \in Z}$

Есептер QAZMATH.NET сайтынан алынды.

Есеп шешімдерінің авторы Ережепова Наргиза Уайисовна

 

Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.