Тригонометриялық теңдеулер (Рустюмова 4.2.2 A (1-21))

()

 +/-  - Есептің жауабын көрсету/көрсетпеу.

▲/▼ - Жауап орнын жасыру/шығару

   ×    - Сұрақты алып тастау.

Негізгі тригонометриялық формулаларды қолдана отырып, теңдеулерді шешіңіз.

№ 1 Теңдеуді шешіңіз: $\sin 3x + \sin x = 0$

Шешуі: $$2\sin \frac{{3x + x}}{2}\cos \frac{{3x - x}}{2} = 0$$ $$\sin 2x \cdot \cos x = 0$$ $$1) \quad \sin 2x=0 $$ $$2x=\pi k; \quad k \in Z$$ $$x \in Z $$ $$ x= \frac{\pi k}{2}; \quad k \in Z $$ $$2) \quad \cos x =0 $$ $$x=\frac{\pi}{2}+\pi k; $$ Тригонометриялық теңдеулер (Рустюмова 4.2.2 A (1-21)) Жауабы: $x=\frac{\pi k}{2}; \quad k \in Z$

№ 2 Теңдеуді шешіңіз: $\sqrt 3 \sin x\cos x = {\sin ^2}x$

Шешуі: $$\sqrt 3 \sin x\cos x - {\sin ^2}x = 0$$ $$\sin x(\sqrt 3 \cos x - \sin x) = 0$$ $$1)\quad \sin x = 0$$ $$x=\pi n,\quad n \in Z;$$ $$2)\quad \sqrt 3 \cos x - \sin x = 0,\quad \left| { \div \,\cos x} \right.$$ $$\frac{{\sqrt 3 \cos x}}{{\cos x}} - \frac{{\sin x}}{{\cos x}} = \frac{0}{{\cos x}}$$ $$\sqrt 3 - \tg x = 0$$ $$\tg x = \sqrt 3 $$ $${x = \arctg \sqrt 3 + \pi k;\quad k \in Z}$$ $${x = \frac{\pi }{3} + \pi k;\quad k \in Z}$$ Жауабы:$\quad {\pi n;\quad \frac{\pi }{3} + \pi k;\quad n,k \in Z}$

№ 3 Теңдеуді шешіңіз: ${\sin ^2}x - \frac{1}{2}\sin 2x = 0$

Шешуі: $${{{\sin }^2}x - \frac{1}{2} \cdot 2\sin x\cos x = 0}$$ $${{{\sin }^2}x - \sin x\cos x = 0}$$ $${\sin x(\sin x - \cos x) = 0}$$ $$1)\quad \sin x = 0,\quad x = \pi k;\quad k \in Z$$ $$2)\quad \sin x - \cos x = 0,\quad \left| { \div \cos x} \right.$$ $${\frac{{\sin x}}{{\cos x}} - \frac{{\cos x}}{{\cos x}} = 0}$$ $${\tg x - 1 = 0}$$ $${\tg x = 1}$$ $$ x = \frac{\pi }{4} + \pi n;\quad n \in Z$$ Жауабы: $\quad \pi k;\quad \frac{\pi }{4} + \pi n;\quad n,k \in Z$

№ 4 Теңдеуді шешіңіз: $3\sin x\cos x - 2{\cos ^2}x = 0$

Шешуі: $$\cos x(3\sin x - 2\cos x) = 0$$ $$1) \cos x = 0,\quad x = \frac{\pi }{2} + \pi k, k \in Z$$ $$2)\quad 3\sin x - 2\cos x = 0$$ $${\frac{{3\sin x}}{{\cos x}} - \frac{{2\cos x}}{{\cos x}} = 0}$$ $${3\tg x - 2 = 0}$$ $${3\tg x = 2}$$ $${\tg x = \frac{2}{3}}$$ $$x = \arctg \frac{2}{3} + \pi n;\quad n \in Z$$ Жауабы: $ x = \frac{\pi }{2} + \pi k; \arctg \frac{2}{3} + \pi n; n,k \in Z$

№ 5 Теңдеуді шешіңіз: ${\cos 5x\cos x = \cos 4x}$

Шешуі: $${\frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 4x) = \cos 4x}$$ $${\cos 6x + \cos 4x = 2\cos 4x}$$ $${\cos 6x - \cos 4x = 0}$$ $${ - 2\sin \frac{{6x + 4x}}{2}\sin \frac{{6x - 4x}}{2} = 0}$$ $${\sin 5x\sin x = 0}$$ $$1)\quad \sin 5x = 0;\quad 5x = \pi k;\quad x = \frac{{\pi k}}{5},\quad k \in Z$$ $$2)\quad \sin x = 0;\quad x = \pi n;\quad n \in Z$$ Жауабы: $\quad \frac{{\pi k}}{5},\quad k \in Z$

№ 6 Теңдеуді шешіңіз: ${\sin x\sin 2x + \cos 3x = 0}$

Шешуі: $${\sin x\sin 2x + \cos (2x + x) = 0}$$ $${\sin x\sin 2x + \cos 2x\cos x - \sin 2x\sin x = 0}$$ $${\cos 2x\cos x = 0}$$ $${1)\quad \cos 2x = 0}$$ $${2x = \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \frac{\pi }{4} + \frac{{\pi n}}{2};\quad n \in Z}$$ $$2)\quad \cos x = 0,\quad x \in \frac{\pi }{2} + \pi k;\quad k \in Z$$ Жауабы: $\quad x = \frac{\pi }{4} + \frac{{\pi n}}{2};\quad x \in \frac{\pi }{2} + \pi k;\quad n,k \in Z$

№ 7 Теңдеуді шешіңіз: ${\cos x\cos 4x = \cos 5x}$

Шешуі: $${\cos x\cos 4x = \cos (4x + x)}$$ $${\cos x\cos 4x = \cos 4x\cos x - \sin 4x\sin x}$$ $${\cos x\cos 4x - \cos 4x\cos x + \sin 4x\sin x = 0}$$ $${\sin 4x\sin x = 0}$$ $$1)\quad \sin x = 0$$ $$4x = \pi n;\quad n \in Z$$ $$x \in \frac{{\pi n}}{4};\quad n \in Z$$ $$2)\quad \sin x = 0$$ $$x = \pi k;\quad k \in Z$$ Жауабы: $\quad \frac{{\pi n}}{4};\quad n \in Z$

№ 8 Теңдеуді шешіңіз: ${3\sin x\cos x - 5{{\cos }^2}x = 0}$

Шешуі: $${\cos x(3\sin x - 5\cos x) = 0}$$ $$1)\quad \cos x = 0$$ $$x = \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad n \in Z$$ $$2)\quad 3\sin x - 5\cos x = 0$$ $${\frac{{3\sin x}}{{\cos x}} - \frac{{5\cos x}}{{\cos x}} = 0}$$ $${3\tg x - 5 = 0}$$ $${\tg x = \frac{5}{3}}$$ $$x = \arctg \frac{5}{3} + \pi ;\quad k \in Z$$ Жауабы:$\quad \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad \arctg \frac{5}{3} + \pi ;\quad n,k \in Z$

№ 9 Теңдеуді шешіңіз: ${\cos 3x\cos x - \sin 3x\sin x = - \frac{1}{2}}$

Шешуі: $${\cos (3x + x) = - \frac{1}{2}}$$ $${\cos 4x = - \frac{1}{2}}$$ $${4x = \pm \arccos \left( { - \frac{1}{2}} \right) + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${4x = \pm \frac{{2\pi }}{3} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \pm \frac{\pi }{6} + \frac{{\pi n}}{2};\quad n \in Z}$$ Жауабы:$\quad {x = \pm \frac{\pi }{6} + \frac{{\pi n}}{2};\quad n \in Z}$

№ 10 Теңдеуді шешіңіз: ${\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 0}$

Шешуі: $${(\sin x + \sin 3x) + \sin 2x = 0}$$ $${2\sin \frac{{x + 3x}}{2}\cos \frac{{3x - x}}{2} + \sin 2x = 0}$$ $${2\sin 2x\cos x + \sin 2x = 0}$$ $$\sin 2x(2\cos x + 1) = 0$$ $$1)\quad \sin 2x = 0$$ $${2x = \pi k;\quad k \in Z}$$ $${x = \frac{{\pi k}}{2};\quad k \in Z}$$ $$2)\quad 2\cos x + 1 = 0$$ $${2\cos x = - 1}$$ $${\cos x = - \frac{1}{2}}$$ $${x = \pm \arccos \left( { - \frac{1}{2}} \right) + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \pm \frac{{2\pi }}{3} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ Жауабы: $\quad \frac{{\pi k}}{2};\quad \pm \frac{{2\pi }}{3} + 2\pi n;\quad n,k \in Z$

№ 11 Теңдеуді шешіңіз: ${\sin 2x = 2\sqrt 3 {{\cos }^2}x}$

Шешуі: $${2\sin x\cos x - 2\sqrt 3 {{\cos }^2}x = 0}$$ $${\cos x(2\sin x - 2\sqrt 3 \cos x) = 0}$$ $$1)\quad \cos x = 0$$ $${x = \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad n \in Z}$$ $$2)\quad 2\sin x - 2\sqrt 3 \cos x = 0$$ $${\frac{{2\sin x}}{{\cos x}} - \frac{{2\sqrt 3 \cos x}}{{\cos x}} = \frac{0}{{\cos x}}}$$ $${2\tg x - 2\sqrt 3 = 0}$$ $${2\tg x = 2\sqrt 3 }$$ $${\tg x = \sqrt 3 }$$ $${x = \frac{\pi }{3} + \pi k;\quad k \in Z}$$ Жауабы: $\quad \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad \frac{\pi }{3} + \pi k;\quad n,k \in Z$

№ 12 Теңдеуді шешіңіз: $\sin x + \sin 3x = 2\sin 2x$

Шешуі: $$2\sin \frac{{x + 3x}}{2}\cos \frac{{x - 3x}}{2} - 2\sin 2x = 0$$ $$2\sin 2x\cos x - 2\sin 2x = 0$$ $$\sin 2x(2\cos x - 2) = 0$$ $${1)\quad \sin 2x = 0}$$ $${2x = \pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \frac{{\pi n}}{2};\quad n \in Z}$$ $${2)\quad 2\cos x - 2 = 0}$$ $${2\cos x = 2}$$ $${\cos x = 1}$$ $${x = \frac{\pi }{2} + \pi k;\quad k \in Z}$$ Жауабы: $\quad \frac{{\pi n}}{2};\quad n \in Z$

№ 13 Теңдеуді шешіңіз: ${{{\sin }^2}x + \frac{1}{2}\sin 2x = 1}$

Шешуі: $${{{\sin }^2}x + \frac{1}{2} \cdot 2\sin x\cos x - 1 = 0}$$ $${\sin x\cos x - {{\cos }^2}x = 0}$$ $${\cos x(\sin x - \cos x) = 0}$$ $${1)\quad \cos x = 0}$$ $${x = \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${2)\quad \sin x - \cos x = 0}$$ $${\frac{{\sin x}}{{\cos x}} - \frac{{\cos x}}{{\cos x}} = \frac{0}{{\cos x}}}$$ $${\tg x - 1 = 0}$$ $${\tg x = 1}$$ $${x = \frac{\pi }{4} + \pi k;\quad k \in Z}$$ Жауабы:$$\quad \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad \frac{\pi }{4} + \pi k;\quad n,k \in Z$$

№ 14 Теңдеуді шешіңіз: ${\sqrt 3 {{\cos }^2}x - 0,5\sin 2x = 0}$

Шешуі: $${\sqrt 3 {{\cos }^2}x - 0,5 \cdot 2\sin x\cos x = 0}$$ $${\sqrt 3 {{\cos }^2}x - \sin x\cos x = 0}$$ $${\cos x(\sqrt 3 \cos x - \sin x) = 0}$$ $$1)\quad \cos x = 0;\quad x = \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad n \in Z$$ $${2)\quad \sqrt 3 \cos x - \sin x = 0}$$ $${\frac{{\sqrt 3 \cos x}}{{\cos x}} - \frac{{\sin x}}{{\cos x}} = \frac{0}{{\cos x}}}$$ $${\sqrt 3 - \tg x = 0}$$ $${\tg x = \sqrt 3 }$$ $${x = \frac{\pi }{3} + \pi k;\quad k \in Z}$$ Жауабы:$\quad \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad \frac{\pi }{3} + \pi k;\quad n,k \in Z$

№ 15 Теңдеуді шешіңіз: ${2\left( {{{\cos }^4}x - {{\sin }^4}x} \right) = 1}$

Шешуі: $${2\left( {{{\cos }^2}x - {{\sin }^2}x} \right)\left( {{{\cos }^2}x + {{\sin }^2}x} \right) = 1}$$ $${2\cos 2x = 1}$$ $${\cos 2x = \frac{1}{2}}$$ $${2x = \pm \arccos \frac{1}{2} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${2x = \pm \frac{\pi }{3} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \pm \frac{\pi }{6} + \pi n;\quad n \in Z}$$ Жауабы: $${\quad x = \pm \frac{\pi }{6} + \pi n;\quad n \in Z}$$

№ 16 Теңдеуді шешіңіз: ${2\cos \left( {x + \frac{\pi }{6}} \right) = \sqrt 3 \cos x}$

Шешуі: $${2\left( {\cos x\cos \frac{\pi }{6} - \sin x\sin \frac{\pi }{6}} \right) = \sqrt 3 \cos x}$$ $${2\left( {\cos x \cdot \frac{{\sqrt 3 }}{2} - \sin x \cdot \frac{1}{2}} \right) = \sqrt 3 \cos x}$$ $${\sqrt 3 \cos x - \sin x - \sqrt 3 \cos x = 0}$$ $${\sin x = 0}$$ $${x = \pi n;\quad n \in Z}$$ Жауабы:$${\quad x = \pi n;\quad n \in Z}$$

№ 17 Теңдеуді шешіңіз: ${\sin 3x - 2\sin x = 0}$

Шешуі: $${\sin 3x - \sin x - \sin x = 0}$$ $${2\sin \frac{{3x - x}}{2}\cos \frac{{3x + x}}{2} - \sin x = 0}$$ $${2\sin x\cos 2x - \sin x = 0}$$ $${\sin x(2\cos 2x - 1) = 0}$$ $$1)\quad \sin x = 0$$ $${x = \pi k;\quad k \in Z}$$ $$2)\quad 2\cos 2x - 1 = 0$$ $${2\cos 2x = 1}$$ $${\cos 2x = \frac{1}{2}}$$ $${2x = \pm \arccos \frac{1}{2} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${2x = \pm \frac{\pi }{3} + 2\pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \pm \frac{\pi }{6} + \pi n;\quad n \in Z}$$ Жауабы: $$\quad \pi k;\quad \pm \frac{\pi }{6} + \pi n;\quad n,k \in Z$$

№ 18 Теңдеуді шешіңіз: ${\tg \left( {x + 20^\circ } \right) + \tg \left( {70^\circ - x} \right) = 2}$

Шешуі:$${\tg \left( {x + 20^\circ } \right) + \tg \left( {90^\circ - \left( {x + 20^\circ } \right)} \right) = 2}$$ $${\tg \left( {x + 20^\circ } \right) + \ctg \left( {x + 20^\circ } \right) = 2}$$ $${\tg \left( {x + 20^\circ } \right) + \frac{1}{{\tg \left( {x + 20^\circ } \right)}} = 2}$$ $${\tg \left( {x + 20^\circ } \right) = t}$$ $${t + \frac{1}{t} = 2}$$ $${{t^2} - 2t + 1 = 0\quad t \ne 0}$$ $${{{(t - 1)}^2} = 0,\quad t - 1 = 0,\quad t = 1}$$ $${\tg \left( {x + 20^\circ } \right) = 1}$$ $${x + 20^\circ = \arctg 1 + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${x + 20^\circ = 45^\circ + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = 25^\circ + 180^\circ n;\quad n \in Z}$$ Жауабы:$\quad {x = 25^\circ + 180^\circ n;\quad n \in Z}$

№ 19 Теңдеуді шешіңіз: $$\cos 2x\sin x = \cos 2x,\quad \left( {90^\circ \lt x \lt 180^\circ } \right)$$

Шешуі: $$\cos 2x\sin x - \cos 2x = 0$$ $$\cos 2x(\sin x - 1) = 0$$ $${1)\quad \cos 2x = 0}$$ $${2x = \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \frac{\pi }{4} + \frac{{\pi n}}{2};\quad n \in Z}$$ Аралыққа тиісті шешімдері: $${90^\circ \lt 45^\circ + 90^\circ n \lt 180^\circ }$$ $${45^\circ \lt 90^\circ n \lt 135^\circ }$$ $${0,5 \lt n \lt 1,5}$$ $${n = 1}$$ $$x = 45^\circ + 90^\circ \cdot 1 = 135^\circ $$ $$2)\quad \sin x - 1 = 0$$ $$\sin x = 1$$ $$x = \frac{\pi }{2} + 2\pi k;\quad k \in Z$$ Аралыққа тиісті шешімдері: $${90^\circ \lt 90^\circ + 360^\circ k \lt 180^\circ }$$ $${0^\circ \lt 360^\circ k \lt 90^\circ }$$ $${0 \lt k \lt 0,25}$$ Жауабы: $135^\circ $

№ 20 Теңдеуді шешіңіз: ${{{\cos }^4}x - {{\sin }^4}x = 0}$

Шешуі: $${\left( {{{\cos }^2}x - {{\sin }^2}x} \right)\left( {{{\cos }^2}x + {{\sin }^2}x} \right) = 0}$$ Жауабы: $${\cos 2x = 0}$$ $${2x = \frac{\pi }{2} + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \frac{\pi }{4} + \frac{{\pi n}}{2};\quad n \in Z}$$ Жауабы: ${\quad \pi + \frac{{\pi n}}{2};\quad n \in Z.}$

№ 21 Теңдеуді шешіңіз: $2{\sin ^2}x - \sqrt 3 \sin 2x = 0,\quad x \in \left( {0^\circ ;90^\circ } \right)$

Шешуі: $$2{\sin ^2}x - \sqrt 3 \cdot 2\sin x\cos x = 0$$ $$\sin x(2\sin x - 2\sqrt 3 \cos x) = 0$$ $${1)\quad \sin x = 0}$$ $${x = \pi k;\quad k \in Z}$$ Аралыққа тиісті шешімдері: $${0 \lt 180^\circ k \lt 90^\circ }$$ $${0 \lt x \lt 0,5}$$ $${2)\quad 2\sin x - 2\sqrt 3 \cos x = 0}$$ $${\frac{{2\sin x}}{{\cos x}} - \frac{{2\sqrt 3 \cos x}}{{\cos x}} = \frac{0}{{\cos x}}}$$ $${2\tg x - 2\sqrt 3 = 0}$$ $${2\tg x = 2\sqrt 3 }$$ $${\tg x = \sqrt 3 }$$ $${x = \arctg \sqrt 3 + \pi n;\quad n \in Z}$$ $${x = \frac{\pi }{3} + \pi n;\quad n \in Z}$$ Аралыққа тиісті шешімдері: $${0^\circ \lt 60^\circ + 180^\circ n \lt 90^\circ }$$ $${ - 60^\circ \lt 180^\circ n \lt 30^\circ }$$ $${ - 0,3 \lt n \lt 0,4}$$ $${n = 0}$$ $$x = 60^\circ + \pi \cdot 0 = 60^\circ $$ Жауабы: $60^\circ $

Есептер QAZMATH.NET сайтынан алынды.

Есеп шешімдерінің авторы Ережепова Наргиза Уайисовна

 

Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.