Сандық өрнектерді тепе-тең түрлендіру (Рустюмова 1.1.9)

()

 +/-  - Есептің жауабын көрсету/көрсетпеу.

▲/▼ - Жауап орнын жасыру/шығару

   ×    - Сұрақты алып тастау.

Есептеңіз.

№ 1 Есептеңіз: $(4\sqrt 6 + \sqrt {39} + 2\sqrt {26} + 6) \cdot (4\sqrt 6 + \sqrt {39} - 2\sqrt {26} - 6)$

Шешуі: $$ = \left( {\left( {4\sqrt 6 + \sqrt {39} } \right) + \left( {2\sqrt {26} + 6} \right)} \right) \cdot \left( {\left( {4\sqrt 6 + \sqrt {39} } \right) - \left( {2\sqrt {26} + 6} \right)} \right) = $$ $$ = {\left( {4\sqrt 6 + \sqrt {39} } \right)^2} - {\left( {2\sqrt {26} + 6} \right)^2} = $$ $$ = 96 + 39 + 8\sqrt {6 \cdot 39} - \left( {4 \cdot 26 + 36 + 24\sqrt {26} } \right) = $$ $$ = 135 + 8\sqrt {26 \cdot 9} - 140 - 24\sqrt {26} = - 5 + 24\sqrt {26} - 24\sqrt {26} = - 5.$$ Жауабы: $-5$

№ 2 Есептеңіз: $\left( {\sqrt {28} - \sqrt {12} } \right) \cdot \sqrt {10 + \sqrt {84} } $

Шешуі: $$ = \left( {2\sqrt 7 - 2\sqrt 3 } \right) \cdot \sqrt {{{\left( {\sqrt 3 + \sqrt 7 } \right)}^2}} = \left( {2\sqrt 7 - 2\sqrt 3 } \right) \cdot \left( {\sqrt 3 + \sqrt 7 } \right) = $$ $$ = 2 \cdot \left( {\sqrt 7 - \sqrt 3 } \right) \cdot \left( {\sqrt 7 + \sqrt 3 } \right) = 2 \cdot \left( {7 - 3} \right) = 8$$ Жауабы: $8$

№ 3 Есептеңіз: $\dfrac{{\sqrt {97 - 56\sqrt 3 } + 4\sqrt 3 }}{{\sqrt {52 - 30\sqrt 3 } - 3\sqrt 3 }} \cdot (\sqrt {3 + 2\sqrt 2 } + \sqrt {3 - 2\sqrt 2 } )$

Шешуі: $$ = \dfrac{{\sqrt {{{\left( {7 - \sqrt {48} } \right)}^2}} + 4\sqrt 3 }}{{\sqrt {{{\left( {5 - \sqrt {27} } \right)}^2} - 3\sqrt 3 } }} \cdot \left( {\sqrt {{{\left( {1 + \sqrt 2 } \right)}^2}} + \sqrt {{{\left( {1 - \sqrt 2 } \right)}^2}} } \right) = $$ $$ = \dfrac{{7 - 4\sqrt 3 + 4\sqrt 3 }}{{3\sqrt 3 - 5 - 3\sqrt 3 }} \cdot (1 + \sqrt 2 + \sqrt 2 - 1) = \dfrac{7}{{ - 5}} \cdot 2\sqrt 2 = - \dfrac{{14\sqrt 2 }}{5}$$ Жауабы: $ - \dfrac{{14\sqrt 2 }}{5}$

№ 4 Есептеңіз: ${\left( {15 \cdot {4^{ - 2}} + \dfrac{{{2^{ - 4}} \cdot \sqrt {11} }}{{{{121}^{0,25}}}}} \right) \cdot \left( {\dfrac{{{{\left. {\left( {1 + {9^{0,25}}} \right) \cdot (\sqrt 3 - 1)} \right)}^{ - 1}}}}{4}} \right)}$

Шешуі: $${ = \left( {15 \cdot \dfrac{1}{{16}} + \dfrac{{\dfrac{1}{{16}} \cdot \sqrt {11} }}{{\sqrt[4]{{121}}}}} \right) \cdot {{\left( {\dfrac{{(1 + \sqrt[4]{9})(\sqrt 3 - 1)}}{4}} \right)}^{ - 1}} = }$$ $${ = \left( {\dfrac{{15}}{{16}} + \dfrac{{\sqrt {11} }}{{16\sqrt {11} }}} \right) \cdot {{\left( {\dfrac{{(1 + \sqrt 3 )(\sqrt 3 - 1)}}{4}} \right)}^{ - 1}} = \left( {\dfrac{{15}}{{16}} + \dfrac{1}{{16}}} \right) \cdot 2 = 2}$$ Жауабы: $2$

№ 5 Есептеңіз: ${(2\sqrt 6 - 5)^2} - 10\sqrt {49 - 20\sqrt 6 } + 1$

Шешуі: $$ = {(2\sqrt 6 - 5)^2} - 10\sqrt {{{(2\sqrt 6 - 5)}^2}} + 1 = 49 - 20\sqrt 6 - 10 \cdot \left| {2\sqrt 6 - 5} \right| + 1 = $$ $$ = 49 - 20\sqrt 6 - 10 \cdot (5 - 2\sqrt 6 ) + 1 = 50 - 20\sqrt 6 - 50 + 20\sqrt 6 = 0$$ Жауабы: $0$

№ 6 Есептеңіз: $\sqrt 6 + \sqrt 5 - \dfrac{1}{{\sqrt {11 - 2\sqrt {30} } }} $

Шешуі: $$= \sqrt 6 + \sqrt 5 - \dfrac{{\sqrt {11 + 2\sqrt {30} } }}{{\sqrt {121 - 120} }}=$$ $$ = \sqrt 6 + \sqrt 5 - \dfrac{{\sqrt {{{(\sqrt 6 + \sqrt 5 )}^2}} }}{1} = \sqrt 6 + \sqrt 5 - \left| {\sqrt 6 + \sqrt 5 } \right| = $$ $$ = \sqrt 6 + \sqrt 5 - (\sqrt 6 + \sqrt 5 ) = \sqrt 6 + \sqrt 5 - \sqrt 6 - \sqrt 5 = 0$$ Жауабы: $0$

№ 7 Есептеңіз: $\sqrt[3]{{5\sqrt 2 - 7}} \cdot \sqrt {3 + 2\sqrt 2 } $

Шешуі: $$ = \sqrt[6]{{{{(5\sqrt 2 - 7)}^2}}} \cdot \sqrt[6]{{{{(3 + 2\sqrt 2 )}^3}}} = $$ $$ = \sqrt[6]{{50 - 14 \cdot 5\sqrt 2 + 49}} \cdot \sqrt[6]{{27 + 3 \cdot 18\sqrt 2 + 72 + 16\sqrt 2 }} = $$ $$ = \sqrt[6]{{9801 - 9800}} = 1.$$ Жауабы: $1$

№ 8 Есептеңіз: $\dfrac{{\sqrt {21 + 8\sqrt 5 } }}{{4 + \sqrt 5 }} \cdot \sqrt {9 - 4\sqrt 5 } $

Шешуі: $$= \dfrac{{\sqrt {16 + 2 \cdot 4 \cdot \sqrt 5 + 5} }}{{\sqrt 5 + 4}} \cdot \sqrt {{{(2 - \sqrt 5 )}^2}} =$$ $${ = \dfrac{{\sqrt {{{(4 + \sqrt 5 )}^2}} }}{{4 + \sqrt 5 }} \cdot \left| {2 - \sqrt 5 } \right| = \dfrac{{\left| {4 + \sqrt 5 } \right|}}{{4 + \sqrt 5 }} \cdot (\sqrt 5 - 2) = }$$ $${ = \dfrac{{4 + \sqrt 5 }}{{4 + \sqrt 5 }}(\sqrt 5 - 2) = \sqrt 5 - 2.}$$ Жауабы: $\sqrt 5 - 2$

№ 9 Есептеңіз: $\dfrac{{\sqrt {6,3 \cdot 1,7} \cdot \left( {\sqrt {\dfrac{{6,3}}{{1,7}}} - \sqrt {\dfrac{{1,7}}{{6,3}}} } \right)}}{{\sqrt {{{(6,3 + 1,7)}^2} - 4 \cdot 6,3 \cdot 1,7} }}$

Шешуі: $$ = \dfrac{{\sqrt {6,3 \cdot 1,7} \cdot \dfrac{{6,3 - 1,7}}{{\sqrt {6,3 \cdot 1,7} }}}}{{\sqrt {{{6,3}^2} + 2 \cdot 6,3 \cdot 1,7 + {{1,7}^2} - 4 \cdot 6,3 \cdot 1,7} }} = $$ $$ = \dfrac{{6,3 - 1,7}}{{\sqrt {{{\left( {6,3 - 1,7} \right)}^2}} }} = \dfrac{{4,6}}{{4,6}} = 1$$ Жауабы: $1$

№ 10 Есептеңіз: $\left( {\dfrac{{\sqrt {{{561}^2} - {{459}^2}} }}{{4\dfrac{2}{7} \cdot 0,15 + 4\dfrac{2}{7}:\dfrac{{20}}{3}}} + 4\sqrt {10} } \right):\dfrac{{\sqrt {40} }}{3}$

Шешуі: $$ = \left( {\dfrac{{\sqrt {102 \cdot 1020} }}{{\dfrac{{30}}{7}\left( {0,15 + \dfrac{3}{{20}}} \right)}} + 4\sqrt {10} } \right) \cdot \dfrac{3}{{\sqrt {40} }} = $$ $$=\left( { \dfrac{{2 \cdot 7 \cdot 17\sqrt {10} + 12\sqrt {10} }}{3}} \right) \cdot \dfrac{3}{{\sqrt {40} }} = \dfrac{{250\sqrt {10} }}{{\sqrt {40} }} = 125$$ Жауабы: $125$

№ 11 Есептеңіз: ${\left( {\dfrac{2}{{\sqrt 7 + \sqrt 5 }} + \dfrac{3}{{\sqrt 5 - \sqrt 2 }}} \right)^{ - 2}}:{\left( {1 + \sqrt {3,5} } \right)^{ - 2}} $

Шешуі: $$ = {\left( {\dfrac{{2(\sqrt 7 - \sqrt 5 )}}{2} + \dfrac{{3(\sqrt 5 + \sqrt 2 )}}{3}} \right)^{ - 2}}:{\left( {1 + \sqrt {\dfrac{7}{2}} } \right)^{ - 2}} = $$ $$ = {\left( {\sqrt 7 - \sqrt 5 + \sqrt 5 + \sqrt 2 } \right)^{ - 2}}:{\left( {\dfrac{{\sqrt 2 + \sqrt 7 }}{{\sqrt 2 }}} \right)^{ - 2}} = $$ $$ = {\left( {\sqrt 7 + \sqrt 2 } \right)^{ - 2}}:{\left( {\dfrac{{\sqrt 7 + \sqrt 2 }}{{\sqrt 2 }}} \right)^{ - 2}} = {\left( {\dfrac{{\left( {\sqrt 7 + \sqrt 2 } \right) \cdot \sqrt 2 }}{{\left( {\sqrt 7 + \sqrt 2 } \right)}}} \right)^{ - 2}} = $$ $$ = {\left( {\sqrt 2 } \right)^{ - 2}} = {\left( {\dfrac{1}{{\sqrt 2 }}} \right)^2} = \dfrac{1}{2}$$ Жауабы: $\dfrac{1}{2}$

№ 12 Есептеңіз: ${\left( {\sqrt[6]{{9 + 4\sqrt 5 }} + \sqrt[3]{{2 + \sqrt 5 }}} \right) \cdot \sqrt[3]{{\sqrt 5 - 2}} }$

Шешуі: $${ = \left( {\sqrt[6]{{{{\left( {2 + \sqrt 5 } \right)}^2}}} + \sqrt[3]{{2 + \sqrt 5 }}} \right) \cdot \sqrt[3]{{\sqrt 5 - 2}} = }$$ $${ = \left( {\sqrt[3]{{2 + \sqrt 5 }} + \sqrt[3]{{2 + \sqrt 5 }}} \right) \cdot \sqrt[3]{{\sqrt 5 - 2}} = }$$ $${ = 2\sqrt[3]{{2 + \sqrt 5 }} \cdot \sqrt[3]{{\sqrt 5 - 2}} = 2\sqrt {5 - 4} = 2 \cdot 1 = 2.}$$ Жауабы: $2$

№ 13 Есептеңіз: ${{{\left( {1 + {2^{0,5}}} \right)}^2} + {{\left( {3 + 2\sqrt 2 } \right)}^{ - 1}}}$

Шешуі: $${ = {{\left( {1 + \sqrt 2 } \right)}^2} + {{\left( {3 + 2\sqrt 2 } \right)}^{ - 1}} = }$$ $${1 + 2\sqrt 2 + 2 + \dfrac{1}{{3 + 2\sqrt 2 }} = 3 + 2\sqrt 2 + \dfrac{{3 - 2\sqrt 2 }}{{9 - 8}} = }$$ $${ = 3 + 2\sqrt 2 + 3 - 2\sqrt 2 = 6}$$ Жауабы: $6$

№ 14 Есептеңіз: $\left( {{{\left( {\sqrt[4]{3} - \sqrt[4]{{27}}} \right)}^2} + 7} \right) \cdot \left( {{{\left( {\sqrt[4]{3} + \sqrt[4]{{27}}} \right)}^2} - 7} \right)$

Шешуі: $$ = \left( {\sqrt 3 - 2\sqrt[4]{{81}} + \sqrt {27} + 7} \right) \cdot \left( {\sqrt 3 + 2\sqrt[4]{{81}} + \sqrt {27} - 7} \right) = $$ $$ = (4\sqrt 3 + 1) \cdot (4\sqrt 3 - 1) = 48 - 1 = 47$$ Жауабы: $47$

№ 15 Есептеңіз: ${13 + 30\sqrt {2 + \sqrt {9 + 4\sqrt 2 } } }$

Шешуі: $$ = \sqrt {13 + 30\sqrt {2 + \sqrt {{{\left( {1 + \sqrt 8 } \right)}^2}} } } = \sqrt {13 + 30\sqrt {2 + 1 + \sqrt 8 } } = $$ $$ = \sqrt {13 + 30\sqrt {2 + 1 + 2\sqrt 2 } } = \sqrt {13 + 30\sqrt {{{\left( {\sqrt 2 } \right)}^2} + 2 \cdot \sqrt 2 \cdot 1 + {1^2}} } = $$ $$ = \sqrt {13 + 30\sqrt {{{\left( {1 + \sqrt 2 } \right)}^2}} } = \sqrt {13 + 30 \cdot \left( {1 + \sqrt 2 } \right)} = $$ $$ = \sqrt {13 + 30 + 30\sqrt 2 } = \sqrt {43 + 30\sqrt 2 } = $$ $$ = \sqrt {{{(5 + 3\sqrt 2 )}^2}} = 5 + 3\sqrt 2 $$ Жауабы: $5 + 3\sqrt 2$

№ 16 Есептеңіз: $\sqrt[3]{{\sqrt 5 + \sqrt[4]{{52}}}} \cdot \sqrt[3]{{5 + 2\sqrt {13} }} \cdot \sqrt[3]{{\sqrt[4]{{52}} - \sqrt 5 }} $

Шешуі: $${ = \sqrt[3]{{(\sqrt[4]{{52}} + \sqrt 5 )(\sqrt[4]{{52}} - \sqrt 5 )(2\sqrt {13} + 5)}} = }$$ $${ = \sqrt[3]{{(\sqrt {52} - 5)(\sqrt {52} + 5)}} = \sqrt[3]{{52 - 25}} = \sqrt[3]{{27}} = 3}$$ Жауабы: $3$

№ 17 Есептеңіз: $\dfrac{{\sqrt {12 - 2\sqrt {11} } }}{{\sqrt {17 - 12\sqrt 2 } }} - \dfrac{{\sqrt {12 + 2\sqrt {11} } }}{{\sqrt {17 + 12\sqrt 2 } }}$

Шешуі: $$ = \dfrac{{\sqrt {{{(1 - \sqrt {11} )}^2}} }}{{\sqrt {{{(3 - 2\sqrt 2 )}^2}} }} - \dfrac{{\sqrt {{{(1 + \sqrt {11} )}^2}} }}{{\sqrt {{{(3 + 2\sqrt 2 )}^2}} }} = \dfrac{{\sqrt {11} - 1}}{{3 - 2\sqrt 2 }} - \dfrac{{1 + \sqrt {11} }}{{3 + 2\sqrt 2 }} = $$ $$ = (\sqrt {11} - 1)(3 + 2\sqrt 2 ) - (1 + \sqrt {11} )(3 - 2\sqrt 2 ) = $$ $$ = 3\sqrt {11} - 3 + 2\sqrt {22} - 2\sqrt 2 - 3 - 3\sqrt {11} + 2\sqrt 2 + 2\sqrt {22} = 4\sqrt {22} - 6$$ Жауабы: $4\sqrt {22} - 6$

№ 18 Есептеңіз: ${7521^2} - 7522 \cdot 7520$

Шешуі: $$ = {7521^2} - \left( {7521 + 1} \right)\left( {7521 - 1} \right) = $$ $$ = {7521^2} - \left( {{{7521}^2} - {1^2}} \right) = 1$$ Жауабы: $1$

№ 19 Есептеңіз: $\sqrt[4]{{{{(\sqrt 5 - 3)}^4}}} - 3\sqrt 5 + 7$

Шешуі: $$ = \left| {\sqrt 5 - 3} \right| - 3\sqrt 5 + 7 = 3 - \sqrt 5 - 3\sqrt 5 + 7 = 10 - 4\sqrt 5 $$ Жауабы: $10 - 4\sqrt 5$

№ 20 Есептеңіз: $\dfrac{1}{{2 \cdot 5}} + \dfrac{1}{{5 \cdot 8}} + \dfrac{1}{{8 \cdot 11}} + \dfrac{1}{{11 \cdot 14}} + \dfrac{1}{{14 \cdot 17}}$

Шешуі: $${ = \left( {\dfrac{1}{2} - \dfrac{2}{5}} \right) + \left( {\dfrac{2}{5} - \dfrac{3}{8}} \right) + \left( {\dfrac{3}{8} - \dfrac{4}{{11}}} \right) + \left( {\dfrac{4}{{11}} - \dfrac{5}{{14}}} \right) + \left( {\dfrac{5}{{14}} - \dfrac{6}{{17}}} \right) = }$$ $${ = \dfrac{1}{2} - \dfrac{2}{5} + \dfrac{2}{5} - \dfrac{3}{8} + \dfrac{3}{8} - \dfrac{4}{{11}} + \dfrac{4}{{11}} - \dfrac{5}{{14}} + \dfrac{5}{{14}} - \dfrac{6}{{17}} = }$$ $${ = \dfrac{1}{2} - \dfrac{6}{{17}} = \dfrac{5}{{34}}}$$ Жауабы: $\dfrac{5}{34}$

Есептер QAZMATH.NET сайтынан алынды.

Есеп шешімдерінің авторы Сүлейменова Сәндігүл Әшірбекқызы

 

Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.