Сандық өрнектерді тепе-тең түрлендіру (Рустюмова 1.1.1B(17-30))

()

 +/-  - Есептің жауабын көрсету/көрсетпеу.

▲/▼ - Жауап орнын жасыру/шығару

   ×    - Сұрақты алып тастау.

Есептеңіз.

№ 17 Есептеңіз: $80 - \left( {\left( {\dfrac{4}{5} \cdot 7 + 0,64} \right) \cdot \left( {1,25 \cdot 7 - \dfrac{4}{5} \cdot 1,25} \right) + 31,64} \right)$

Шешуі: $$ = 80 - \left( {\dfrac{4}{5} \cdot \left( {7 + \dfrac{4}{5}} \right) \cdot \dfrac{5}{4} \cdot \left( {7 - \dfrac{4}{5}} \right) + 31,64} \right) = $$ $$ = 80 - \left( {{7^2} - {{\left( {\dfrac{4}{5}} \right)}^2} + 31,64} \right) = 80 - 49 + \dfrac{{16}}{{25}} - 31\dfrac{{16}}{{25}} = 31 - 31 = 0$$

№ 18 Есептеңіз: ${\left( {22,385:3,7 - 2,9 \cdot 1\dfrac{2}{3}} \right):9\dfrac{{11}}{{15}}}$

Шешуі: $${\left( {\dfrac{{22385}}{{37000}} - \dfrac{{29}}{{10}} \cdot \dfrac{5}{3}} \right):\dfrac{{146}}{{15}} = \left( {\dfrac{{121}}{{20}} - \dfrac{{29}}{6}} \right) \cdot \dfrac{{15}}{{146}}}$$ $${ = \dfrac{{363 - 290}}{{60}} \cdot \dfrac{{15}}{{146}} = \dfrac{{73}}{4} \cdot \dfrac{1}{{146}} = \dfrac{1}{8}}$$

№ 19 Есептеңіз: $\dfrac{{45\dfrac{{10}}{{63}} - 44\dfrac{{25}}{{84}}}}{{\dfrac{3}{4} - \left( {2\dfrac{1}{3} - 1\dfrac{1}{9}} \right):4}}:31$

Шешуі: $$ = \dfrac{{45\dfrac{{10}}{{21 \cdot 3}} - 44\dfrac{{25}}{{21 \cdot 4}}}}{{\dfrac{3}{4} - \left( {2\dfrac{3}{9} - 1\dfrac{1}{9}} \right):4}}:31 = \dfrac{{1\dfrac{{40 - 75}}{{21 \cdot 12}}}}{{\dfrac{3}{4} - 1\dfrac{2}{9}:4}}:31 = $$ $$ = \dfrac{{\dfrac{{252 + 40 - 75}}{{252}}}}{{\dfrac{3}{4} - \dfrac{{11}}{9} \cdot \dfrac{1}{4}}}:31 = \dfrac{{\dfrac{{217}}{{252}}}}{{\dfrac{{27}}{{36}} - \dfrac{{11}}{{36}}}}:31 = $$ $$ = \dfrac{{217}}{{252}} \cdot \dfrac{{36}}{{16}}:31 = \dfrac{{217}}{{7 \cdot 16}}:31 = \dfrac{{31}}{{16}} \cdot \dfrac{1}{{31}} = \dfrac{1}{{16}}$$

№ 20 Есептеңіз: ${\dfrac{{12\dfrac{4}{5} \cdot 3\dfrac{3}{4} - 4\dfrac{4}{{11}} \cdot 4,125}}{{2\dfrac{4}{7}:\dfrac{3}{{35}}}}}$

Шешуі: $$={\dfrac{{\dfrac{{64}}{5} \cdot \dfrac{{15}}{4} - \dfrac{{48}}{{11}} \cdot 4\dfrac{1}{8}}}{{\dfrac{{18}}{7} \cdot \dfrac{{35}}{3}}} = \dfrac{{48 - \dfrac{{48}}{{11}} \cdot \dfrac{{33}}{8}}}{{30}} = \dfrac{{48 - 3\dfrac{4}{4} - 4\dfrac{4}{{11}} \cdot 4,125}}{{2\dfrac{4}{7}:\dfrac{3}{{35}}}} = 1}$$

№ 21 ${71 \cdot 72 \cdot 73 \cdot \ldots \cdot 79}$ саны қандай цифрмен аяқталады?

Шешуі: $${72 \cdot 75 = \ldots 0}$$ 0-мен аяқталады.

№ 22 Пропорциядан $x$-ті табыңыз: $\dfrac{{3,2}}{{\dfrac{4}{9}}} = \dfrac{x}{{\dfrac{{216 - 21}}{{90}}}}$

Шешуі: $$x = \dfrac{{\dfrac{{195}}{{90}} \cdot 3,2}}{{\dfrac{4}{9}}} = \dfrac{{\dfrac{{195 \cdot 3,2}}{{10}}}}{4} = \dfrac{{195 \cdot 3,2}}{{40}} = \dfrac{{195 \cdot 0,8}}{{10}} = 19,5 \cdot 0,8 = 15,6$$

№ 23 Пропорциядан $x$-ті табыңыз: $\dfrac{{\dfrac{7}{8}}}{{\dfrac{7}{9}}} = \dfrac{x}{{\dfrac{{316 - 31}}{{90}}}}$

Шешуі: $$x = \dfrac{{\dfrac{7}{8} \cdot \dfrac{{285}}{{90}}}}{{\dfrac{7}{9}}} = \dfrac{1}{8} \cdot \dfrac{{285}}{{10}} = \dfrac{{57}}{{16}} = 3\dfrac{9}{{16}}$$

№ 24 Пропорциядан $x$-ті табыңыз: $\dfrac{{\dfrac{7}{9}}}{{\dfrac{{31 - 3}}{9}}} = \dfrac{{1\dfrac{7}{8}}}{x}$

Шешуі: $$x = \dfrac{{\dfrac{{28}}{9} \cdot \dfrac{{15}}{8}}}{{\dfrac{7}{9}}} = \dfrac{{15}}{2} = 7,5$$

№ 25 Есептеңіз: $\dfrac{{\left( {\dfrac{2}{3} + 0,(3)} \right):0,25}}{{0,12(3):0,0925}}$

Шешуі: $$\dfrac{{\left( {\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{3}} \right):\dfrac{1}{4}}}{{\dfrac{{123 - 12}}{{900}}:\dfrac{{37}}{{400}}}} = \dfrac{4}{{\dfrac{{111}}{{900}} \cdot \dfrac{{400}}{{37}}}} = \dfrac{4}{{\dfrac{4}{3}}} = 3$$

№ 26 $m$ санының $72\% $-ын табыңыз: $m = \dfrac{{\left( {13\dfrac{1}{4} - 2\dfrac{5}{{27}} - 10\dfrac{5}{6}} \right) \cdot 230,04 + 46,75}}{{0,01}}$

Шешуі: $$m = \left( {\left( {13\dfrac{1}{4} - 2\dfrac{5}{{27}} - 10\dfrac{5}{6}} \right) \cdot 230,04 + 46,75} \right) \cdot 100 = $$ $$ = \left( {13\dfrac{1}{4} - 2\dfrac{5}{{27}} - 10\dfrac{5}{6}} \right) \cdot 23004 + 4675 = $$ $$ = 1\dfrac{{27 - 20 - 90}}{{108}} \cdot 23004 + 4675 = \dfrac{{25}}{{108}} \cdot 23004 + 4675 = 25 \cdot 213 + 4675$$ $${ = 5325 + 4675 = 10000}$$ $${m = 10000;\,\,\,m \cdot 72\% = 10000 \cdot \dfrac{{72}}{{100}} = 7200}$$

№ 27 Пропорциядан $x$-ті табыңыз: $\dfrac{{3,6}}{{14 - 15\dfrac{1}{8}:2,2}} = \dfrac{x}{{1,5 + 2\dfrac{2}{3} + 3,75}}$

Шешуі: $$\dfrac{{3,6}}{{14 - \dfrac{{121}}{8} \cdot \dfrac{{10}}{{22}}}} = \dfrac{x}{{\dfrac{3}{2} + \dfrac{8}{3} + 3\dfrac{3}{4}}}$$ $$\dfrac{{\dfrac{{18}}{5}}}{{14 - \dfrac{{55}}{8}}} = \dfrac{x}{{1\dfrac{1}{2} + 2\dfrac{2}{3} + 3\dfrac{3}{4}}} = $$ $$x = \dfrac{{\dfrac{{18}}{5} + \dfrac{{11}}{{12}}}}{{13\dfrac{8}{8} - 6\dfrac{7}{8}}} = \dfrac{{\dfrac{{18}}{5} \cdot \dfrac{{95}}{{12}}}}{{7 - \dfrac{1}{8}}} = \dfrac{{\dfrac{{19 \cdot 3}}{{\dfrac{2}{{57}}}}}}{{\dfrac{5}{8}}} = \dfrac{{157}}{2} \cdot \dfrac{8}{{57}} = 4$$

№ 28 $3,6\% $-ы $\dfrac{{3 + 4,2:0,1}}{{\left( {1:0,3 - 2\dfrac{1}{3}} \right) \cdot 0,3125}}$ өрнегінің мәніне тең санды табыңыз.

Шешуі: $$\dfrac{{3 + 42}}{{\left( {\dfrac{{10}}{3} - \dfrac{7}{3}} \right) \cdot \dfrac{5}{{16}}}} = \dfrac{{45}}{{\dfrac{5}{{16}}}} = 45 \cdot \dfrac{{16}}{5} = 144$$ $$144:3,6\% = 144 \cdot \dfrac{{1000}}{{36}} = 4000$$

№ 29\( \text{ЕҮ ОБ} \left( {38;b} \right) = 4,\quad \text{ЕК ОЕ} \left( {38;b} \right) = 1216\). $b$-ны табыңыз.

Шешуі: $$38 = 2 \cdot 19;\,\,\,\,b = 2 \cdot \dfrac{b}{2}$$ $$19 \cdot 2 \cdot \dfrac{b}{2} = 1216,$$ $$b = 1216:19 = 64$$

№ 30 ${\text{ЕҮ ОБ}}\left( {68;b} \right) = 4,\,\,\,{\text{ЕК ОЕ}}\left( {68;b} \right) = 1292$. $b$-ны табыңыз.

Шешуі: $$68 = 4 \cdot 17;\,\,\,\,b = 4 \cdot \dfrac{b}{4}$$ $$17 \cdot 4 \cdot \dfrac{b}{4} = 1292,$$ $$b = 1292:17 = 76$$

 

Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.