Шартпен берілген рационал өрнектерді түрлендіру

()

Белгілі шартпен берілген ді түрлендіру

2.35. Өрнектің мәнін табыңыз: $\dfrac{a^2-b^2}{2 a^2+5 a b+3 b^2}$ , егер $\dfrac{a+b}{a-2 b}=\dfrac{2}{3}$

Шешуі

Алдымен берілген өрнекті ықшамдап аламыз: $$\frac{{{a^2} - {b^2}}}{{2{a^2} + 5ab + 3{b^2}}} = \frac{{{a^2} - {b^2}}}{{2{a^2} + 2ab + 3ab + 3{b^2}}} = $$ $$ = \frac{{(a - b)(a + b)}}{{2a(a + b) + 3b(a + b)}} = \frac{{(a - b)(a + b)}}{{(a + b)(2a + 3b)}} = \frac{{a - b}}{{2a + 3b}}$$

$\dfrac{a+b}{a-2 b}=\dfrac{2}{3}$ теңдігінен $a$ және $b$ өрнектерін бір-бірі арқылы өрнектеп аламыз: $$\frac{{a + b}}{{a - 2b}} = \frac{2}{3};\quad 3a + 3b = 2a - 4b;\quad a = - 7b$$

Онда, $$\frac{{a - b}}{{2a + 3b}} = \frac{{ - 7b - b}}{{ - 14b + 3b}} = \frac{8}{{11}}.$$

Жауабы: $\dfrac{8}{11}$

2.36. Өрнектің мәнін табыңыз: $\left(\dfrac{x^{-1}}{y^{-1}}\right)^{-1}$, егер $\dfrac{x^{-1}-2 y^{-1}}{x^{-1}+2 y^{-1}}=5^{-1}$

Шешуі

$$\frac{{{x^{ - 1}} - 2{y^{ - 1}}}}{{{x^{ - 1}} + 2{y^{ - 1}}}} = {5^{ - 1}};\quad \frac{{\frac{1}{x} - \frac{2}{y}}}{{\frac{1}{x} + \frac{2}{y}}} = \frac{1}{5};$$ $$\frac{{y - 2x}}{{y + 2x}} = \frac{1}{5};\quad 5y - 10x = y + 2x;\quad y = 3x$$

$${\left( {\frac{{{x^{ - 1}}}}{{{y^{ - 1}}}}} \right)^{ - 1}} = \frac{x}{y} = \frac{1}{3}.$$

Жауабы: $\dfrac{1}{3}$

2.37. Есептеңіз: $a^2+\dfrac{1}{a^2}$, егер $a+\dfrac{1}{a}=3$

Шешуі

$a+\dfrac{1}{a}=3$ теңдігінің екі жағын квадраттаймыз: $${\left( {a + \frac{1}{a}} \right)^2} = {3^2};\quad {a^2} + \frac{1}{{{a^2}}} + 2 = 9;\quad {a^2} + \frac{1}{{{a^2}}} = 7$$

Жауабы: 7.

2.38. Есептеңіз: $xy$ , егер $x-y=\sqrt{111}, \quad x+y=\sqrt{37}$

Шешуі

Екі теңдікті де квадраттау арқылы мынадай жүйені аламыз: $$\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{{(x - y)}^2} = {{(\sqrt {111} )}^2},}\\{{{(x + y)}^2} = {{(\sqrt {37} )}^2};}\end{array}} \right.$$ $$ - \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{x^2} - 2xy + {y^2} = 111,}\\{{x^2} + 2xy + {y^2} = 37}\end{array}} \right.$$ $$ - 4xy = 74$$ $$xy = - 18,5.$$

Жауабы: $xy = - 18,5.$

2.39. Егер $\dfrac{10 x^2-13 x y+3 y^2}{2 x^2-3 y^2}=4$ болса, $\dfrac{x}{y}$ өрнегінің мәнін есептеңіз.

Шешуі

Бөлшектің алымын да, бөлімін де $y^2 \neq 0$ санына бөлеміз: $$\frac{{10\frac{{{x^2}}}{{{y^2}}} - 13\frac{{xy}}{{{y^2}}} + 3\frac{{{y^2}}}{{{y^2}}}}}{{2\frac{{{x^2}}}{{{y^2}}} - 3\frac{{{y^2}}}{{{y^2}}}}} = 4;\quad \frac{{10{{\left( {\frac{x}{y}} \right)}^2} - 13\frac{x}{y} + 3}}{{2{{\left( {\frac{x}{y}} \right)}^2} - 3}} = 4$$

Жаңа айнымалы енгіземіз: $\dfrac{x}{y}=a$

$$\dfrac{10 a^2-13 a+3}{2 a^2-3}=4$$

$$2{a^2} - 13a + 15 = 0;$$ $$\left[ \begin{array}{l}a = 1,5\\a = 5\end{array} \right.\quad \left[ \begin{array}{l}\frac{x}{y} = 1,5\\\frac{x}{y} = 5\end{array} \right.$$

Жауабы: 1,5 немесе 5

2.40. Есептеңіз: $x+y$, егер $x^2-6 x+y^2+4 y+13=0$

Шешуі

$${x^2} - 6x + {y^2} + 4y + 13 = 0$$ $${x^2} - 6x + 9 + {y^2} + 4y + 4 = 0$$ $${(x - 3)^2} + {(y + 2)^2} = 0$$

${(x - 3)^2}$ және ${(y + 2)^2}$ өрнектері — теріс емес өрнектер. Сондықтан, екеуі де 0-ге тең болғанда ғана, қосындысы 0-ге тең болу керек: $$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x - 3 = 0,}\\{y + 2 = 0;}\end{array}\quad \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 3,}\\{y = - 2;}\end{array}} \right.} \right.\quad x + y = 3 - 2 = 1$$

Жауабы: 1

2.41. Есептеңіз: $a^3-\dfrac{1}{a^3}$, егер $a-\dfrac{1}{a}=\dfrac{2}{3}$

Шешуі

$a - \dfrac{1}{a} = \dfrac{2}{3}$ өрнегін кубтаймыз: $${\left( {a - \frac{1}{a}} \right)^3} = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^3};\quad {a^3} - 3a \cdot \frac{1}{a} \cdot \left( {a - \frac{1}{a}} \right) - \frac{1}{{{a^3}}} = \frac{8}{{27}};$$ $${a^3} - 3 \cdot \frac{2}{3} - \frac{1}{{{a^3}}} = \frac{8}{{27}};\quad {a^3} - \frac{1}{{{a^3}}} = \frac{8}{{27}} + 2;$$ $${a^3} - \frac{1}{{{a^3}}} = 2\frac{8}{{27}}$$

Жауабы: $2\dfrac{8}{{27}}$

2.42. Өрнектің мәнін табыңыз: $\dfrac{(a-b)^{-1}-(a+b)^{-1}}{(a-b)^{-1}+(a+b)^{-1}}$ , егер $\dfrac{a}{b}=3$

Шешуі

$$\frac{(a-b)^{-1}-(a+b)^{-1}}{(a-b)^{-1}+(a+b)^{-1}}=\frac{\frac{1}{a-b}-\frac{1}{a+b}}{\frac{1}{a-b}+\frac{1}{a+b}}=\frac{a+b-a+b}{a+b+a-b}=\frac{2 b}{2 a}=\frac{b}{a}=\frac{1}{3}$$

Жауабы: $\dfrac{1}{3}$

2.43. Өрнектің мәнін табыңыз: $\dfrac{2 a-b}{3 a-b}+\dfrac{5 b-a}{3 a+b}$, егер $10{a^2} - 3{b^2} + 5ab = 0$ және $9{a^2} - {b^2} \ne 0$ болса.

Шешуі

$$\frac{{2a - b}}{{3a - b}} + \frac{{5b - a}}{{3a + b}} = \frac{{(2a - b)(3a + b) + (5b - a)(3a - b)}}{{9{a^2} - {b^2}}} = \frac{{3{a^2} + 15ab - 6{b^2}}}{{9{a^2} - {b^2}}}$$

$10 a^2-3 b^2+5 a b=0$ теңдігінен $5 a b=3 b^2-10 a^2$ аламыз. $$\frac{{3{a^2} + 3 \cdot 5ab - 6{b^2}}}{{9{a^2} - {b^2}}} = \frac{{3{a^2} + 3\left( {3{b^2} - 10{a^2}} \right) - 6{b^2}}}{{9{a^2} - {b^2}}} = $$ $$ = \frac{{3{b^2} - 27{a^2}}}{{9{a^2} - {b^2}}} = \frac{{ - 3\left( {9{a^2} - {b^2}} \right)}}{{9{a^2} - {b^2}}} = - 3$$

Жауабы: - 3

2.44. Өрнектің мәнін табыңыз: $\dfrac{a+2 b}{a-2 b}$, егер $\dfrac{3 a^2+a b-b^2}{a^2+b^2-a b}=3 \quad(a b \gt 0)$

Шешуі

$\dfrac{3 a^2+a b-b^2}{a^2+b^2-a b}$ бөлшегінің алымын да, бөлімін де $b^2 \neq 0$ өрнегіне бөлеміз: $$\frac{{3\frac{{{a^2}}}{{{b^2}}} + \frac{{ab}}{{{b^2}}} - \frac{{{b^2}}}{{{b^2}}}}}{{\frac{{{a^2}}}{{{b^2}}} + \frac{{{b^2}}}{{{b^2}}} - \frac{{ab}}{{{b^2}}}}} = 3;\quad \frac{{3{{\left( {\frac{a}{b}} \right)}^2} + \frac{a}{b} - 1}}{{{{\left( {\frac{a}{b}} \right)}^2} + 1 - \frac{a}{b}}} = 3.$$

$\dfrac{a}{b}=x$ жаңа айнымалысын енгіземіз.

$$\frac{{3{x^2} + x - 1}}{{{x^2} + 1 - x}} = 3;\quad 3{x^2} + x - 1 = 3{x^2} + 3 - 3x;\quad 4x = 4;\quad x = 1$$

Яғни, $\dfrac{a}{b}=1$. Бұдан $a=b$ $$\frac{{a + 2b}}{{a - 2b}} = \frac{{b + 2b}}{{b - 2b}} = \frac{{3b}}{{ - b}} = - 3$$

Жауабы: -3

2.45. Есептеңіз: $\dfrac{\left(x^2+3 x+1\right)\left(x^2-4 x+1\right)}{x^2}$, егер $x+\dfrac{1}{x}=3$

Шешуі

$$\frac{{\left( {{x^2} + 3x + 1} \right)\left( {{x^2} - 4x + 1} \right)}}{{{x^2}}} = \left( {\frac{{{x^2} + 3x + 1}}{x}} \right)\left( {\frac{{{x^2} - 4x + 1}}{x}} \right) = $$ $$ = \left( {x + \frac{1}{x} + 3} \right)\left( {x + \frac{1}{x} - 4} \right) = (3 + 3)(3 - 4) = - 6$$

Жауабы: -6

2.46.Есептеңіз: $x^3 y+x y^3$ , егер $x - y = 4;\quad xy = 3$

Шешуі

$${x^3}y + x{y^3} = xy\left( {{x^2} + {y^2}} \right) = xy\left( {{x^2} + {y^2} + 2xy - 2xy} \right) = $$ $$ = xy\left( {{{(x - y)}^2} + 2xy} \right) = 3 \cdot \left( {{4^2} + 2 \cdot 3} \right) = 66.$$

Жауабы: 66.Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.