Көрсеткіштік теңдеулер (Рустюмова 3.1.6(13-24))

()

 +/-  - Есептің жауабын көрсету/көрсетпеу.

▲/▼ - Жауап орнын жасыру/шығару

   ×    - Сұрақты алып тастау.

Теңдеулерді әртүрлі әдіспен шешіңіз.

№ 13 Теңдеуді шешіңіз: $${3^{x - 5}} + {3^{x - 7}} + {3^{x - 9}} = 45,5 + 22,75 + 11,375 + \ldots $$

Шешуі: $${3^{x - 9}} \cdot \left( {{3^4} + {3^2} + 1} \right) = 45,5 + 22,75 + 11,375 + \ldots $$ $${3^{x - 9}} \cdot 91 = \frac{{91}}{2} + \frac{{91}}{4} + \frac{{91}}{8} + \cdots $$ $${3^{x - 9}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \ldots $$ $${b_1} = \frac{1}{2},\quad q = \frac{1}{2}$$ $$\boxed{{{S_n} = \frac{{{b_1}}}{{1 - q}}}}$$ $${S_n} = \frac{{\frac{1}{2}}}{{1 - \frac{1}{2}}} = 1$$ $${3^{x - 9}} = 1,\quad x - 9 = 0,\quad x = 9$$

№ 14 Теңдеуді шешіңіз: $${2^{|x + 1|}} - \left| {{2^x} - 1} \right| = 1 + {2^x}$$

Шешуі: $$\boxed{1.} \quad {2^{|x + 1|}} - {2^x} + 1 = 1 + {2^x}$$ $${2^{|x + 1|}} + {2^x} - 1 = 1 + {2^x}$$ $$|x + 1| = x + 1$$ $$1)\,x + 1 = x + 1$$ $$x + 1 = x + 1$$ $$0 = 0$$ $$2)\,x + 1 = - x - 1$$ $$2x = - 2$$ $$x \ne - 1$$ $$\boxed{2.} \quad {2^{|x + 1|}} + {2^x} - 1 = 1 + {2^x}$$ $${2^{|x + 1|}} = 2$$ $$|x + 1| = 1$$ $$1)\,x + 1 = 1,\quad x = 0$$ $$2)\,x + 1 = - 1,\quad x = - 2$$ $$\text{Жауабы: }x \in \left\{ { - 2} \right\} \cup \left[ {0; + \infty } \right)$$

№ 15 Теңдеуді шешіңіз: $$f'(x) = f(0) \cdot {e^{ - 2x}},\quad f(x) = \frac{{{e^{ - 2x}}}}{{1 - 8x}}$$

Шешуі: $$f(0) = \frac{{{e^{ - 2 \cdot 0}}}}{{1 - 8 \cdot 0}} = 1$$ $$f'(x) = \frac{{ - 2 \cdot {e^{ - 2x}} \cdot (1 - 8x) + 8 \cdot {e^{ - 2x}}}}{{{{(1 - 8x)}^2}}} = $$ $$ = \frac{{ - 2 \cdot {e^{ - 2x}} + 16x \cdot {e^{ - 2x}} + 8 \cdot {e^{ - 2x}}}}{{{{(1 - 8x)}^2}}} = \frac{{6 \cdot {e^{ - 2x}} + 16x \cdot {e^{ - 2x}}}}{{{{(1 - 8x)}^2}}}$$ $$\frac{{6 \cdot {e^{ - 2x}} + 16x \cdot {e^{ - 2x}}}}{{{{(1 - 8x)}^2}}} = {e^{ - 2x}}$$ $$6 + 16x = {(1 - 8x)^2}$$ $$6 + 16x = 1 - 16x + 64{x^2}$$ $$64{x^2} - 32x - 5 = 0$$ $$D = 1024 + 1280 = 2304 = {48^2}$$ $${x_{1,2}} = \frac{{32 \pm 48}}{{64}} = \left\langle \begin{array}{l}\frac{{80}}{{64}} = \frac{5}{4}\\ - \frac{{16}}{{64}} = - \frac{1}{4}\end{array} \right.$$ $${x_1} = \frac{5}{4};\quad {x_2} = - \frac{1}{4}$$

№ 16 Теңдеуді шешіңіз: $${x^2} \cdot {2^{\sqrt {x + 2} }} - {2^{\sqrt {x + 2} + 4}} = {x^2} \cdot {2^x} - {2^{x + 4}}$$

Шешуі: $${2^{\sqrt {x + 2} }}\left( {{x^2} - {2^4}} \right) = {2^x}\left( {{x^2} - {2^4}} \right)$$ $${2^{\sqrt {x + 2} }}\left( {{x^2} - 16} \right) - {2^x}\left( {{x^2} - 16} \right) = 0$$ $$\left( {{x^2} - 16} \right)\left( {{2^{\sqrt {x + 2} }} - {2^x}} \right) = 0$$ $$1)\quad {x^2} - 16 = 0,\quad x = \pm 4$$ $$2)\quad {2^{\sqrt {x + 2} }} - {2^x} = 0$$ $$\sqrt {x + 2} = x,\quad x + 2 = {x^2}$$ $${x^2} - x - 2 = 0$$ $$D = 1 + 8 = 9$$ $${x_{1,2}} = \frac{{1 \pm 3}}{2} = \left\langle \begin{array}{l}2\\ - 1\end{array} \right.$$ $$x = 2$$

№ 17 Теңдеуді шешіңіз: $${x^2} \cdot {3^{\sqrt x }} + {3^{2x + 1}} = {3^{2 + \sqrt x }} + {x^2} \cdot {3^{2x - 1}}$$

Шешуі: $${x^2} \cdot {3^{\sqrt x }} + {3^{2x}} \cdot 3 - 9 \cdot {3^{\sqrt x }} - \frac{{{x^2}}}{3} \cdot {3^{2x}} = 0$$ $${3^{\sqrt x }}\left( {{x^2} - 9} \right) + \frac{{{3^{2x}}}}{3}\left( {9 - {x^2}} \right) = 0$$ $$\left( {{x^2} - 9} \right)\left( {{3^{\sqrt x }} - {3^{2x - 1}}} \right) = 0$$ $$1)\quad {x^2} - 9 = 0,\quad x = \pm 3$$ $$2)\quad {\mkern 1mu} {3^{\sqrt x }} - {3^{2x - 1}} = 0$$ $$\sqrt x = 2x - 1$$ $$x = 4{x^2} - 4x + 1$$ $$4{x^2} - 5x + 1 = 0$$ $$D = 25 - 16 = 9$$ $${x_{1,2}} = \frac{{5 \pm 3}}{{2 \cdot 4}} = \left\langle \begin{array}{l}1\\ - \frac{1}{4}\end{array} \right.$$ $$\text{Жауабы:} x = 3,\quad x = 1$$

№ 18 Теңдеуді шешіңіз: $${4^{2 - x + \sqrt {4 - 5x + 2{x^2}} }} - 5 \cdot {2^{1 - x + \sqrt {4 - 5x + 2{x^2}} }} = 6$$

Шешуі:$${4^2} \cdot {4^{ - x + \sqrt {4 - 5x + 2{x^2}} }} - 5 \cdot 2 \cdot {2^{ - x + \sqrt {4 - 5x + 2{x^2}} }} = 6$$ $${2^{ - x + \sqrt {4 - 5x + 2{x^2}} }} = m,\quad 16{m^2} - 10m - 6 = 0$$ $$8{m^2} - 5m - 3 = 0$$ $$D = 25 + 4 \cdot 8 \cdot 3 = 121$$ $${m_{1,2}} = \frac{{5 \pm 11}}{{8 \cdot 2}} = \left\langle \begin{array}{l}1\\ - \frac{6}{{16}} = - \frac{3}{8}\end{array} \right.$$ $$1)\quad {2^{ - x + \sqrt {4 - 5x + 2{x^2}} }} \ne - \frac{3}{8}$$ $$2)\quad {2^{ - x + \sqrt {4 - 5x + 2{x^2}} }} = 1$$ $$ - x + \sqrt {4 - 5x + 2{x^2}} = 0$$ $$\sqrt {4 - 5x + 2{x^2}} = x,\quad 4 - 5x + 2{x^2} = {x^2}$$ $${x^2} - 5x + 4 = 0,$$ $$D = 25 - 16 = 9$$ $${x_{1,2}} = \frac{{5 \pm 3}}{2} = \left\langle \begin{array}{l}4\\1\end{array} \right.$$ $${x_1} = 4,\quad {x_2} = 1$$

№ 19 Теңдеуді шешіңіз: $${3^{\sqrt {2x + 5} }} = \frac{{{3^{\sqrt {12x + 25} }}}}{{{3^{\sqrt {5x + 6} }}}}$$

Шешуі: $${3^{\sqrt {2x + 5} }} \cdot {3^{\sqrt {5x + 6} }} = {3^{\sqrt {12x + 25} }}$$ $${3^{\sqrt {2x + 5} + \sqrt {5x + 6} }} = {3^{\sqrt {12x + 25} }}$$ $${\left( {\sqrt {2x + 5} + \sqrt {5x + 6} } \right)^2} = {\left( {\sqrt {12x + 25} } \right)^2}$$ $$2x + 5 + 5x + 6 + 2\sqrt {2x + 5} \cdot \sqrt {5x + 6} = 12x + 25$$ $${\left( {2\sqrt {(2x + 5)(5x + 6)} } \right)^2} = {\left( {5x + 14} \right)^2}$$ $$4\left( {10{x^2} + 12x + 25x + 30} \right) = 25{x^2} + 140x + 196$$ $$40{x^2} + 148x + 120 - 25{x^2} - 140x - 196 = 0$$ $$15{x^2} + 8x - 76 = 0$$ $$D = 64 + 4 \cdot 15 \cdot 76 = 4624 = {68^2}$$ $${x_{1,2}} = \frac{{ - 8 \pm 68}}{{2 \cdot 15}} = \left\langle \begin{array}{l} - \frac{{38}}{{15}} = - 2\frac{8}{{15}}\\2\end{array} \right.$$ $$x = 2,\quad x \ne - 2\frac{8}{{15}}$$

№ 20 Теңдеуді шешіңіз: $$\sqrt[x]{{81}} - \sqrt[x]{{{9^{x + 1}}}} + 18 = 0$$

Шешуі: $$\sqrt[x]{{{9^2}}} - 9\sqrt[x]{9} + 18 = 0$$ $$\sqrt[x]{9} = m,\quad {m^2} - 9m + 18 = 0$$ $$D = 81 - 4 \cdot 18 = 9$$ $${m_{1,2}} = \frac{{9 \pm 3}}{2} = \left\langle \begin{array}{l}6\\3\end{array} \right.$$ $$1)\,\sqrt[x]{9} = 6,\quad {3^{\frac{2}{x}}} = 6,\quad \frac{2}{x} = {\log _3}6,$$ $$x \in N,\quad x \ne {\log _3}6$$ $$2)\,\sqrt[x]{9} = 3$$ $${x = 2}$$

№ 21 Теңдеуді шешіңіз: $${2^{\cos x}} \cdot {2^{{{\cos }^2}x}} \cdot {2^{{{\cos }^3}x}} \cdot \ldots = 2$$

Шешуі: $${2^{\cos x + {{\cos }^2}x + {{\cos }^3}x + \ldots }} = 2$$ $$\cos x + {\cos ^2}x + {\cos ^3}x + \ldots = 1$$ $${b_1} = \cos x,\;\;\;{\mkern 1mu} q = \cos x,\quad (\cos x \lt 1)$$ $$1 = \frac{{\cos x}}{{1 - \cos x}};\quad 1 - \cos x = \cos x$$ $$2\cos x = 1;\quad \cos x = \frac{1}{2}$$ $$x = \pm \frac{\pi }{3} + 2\pi k$$

№ 22 Теңдеуді шешіңіз: $${2^{3 + |x - 1|}} = 16 \cdot {4^{ - 0,5x}}$$

Шешуі: $${2^{3 + |x - 1|}} = {2^{4 - x}}$$ $$3 + |x - 1| = 4 - x$$ $$|x - 1| = 1 - x$$ $$\left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l} - \left( {x - 1} \right) = 1 - x\\x - 1 \lt 0\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}x - 1 = 1 - x\\x - 1 \ge 0\end{array} \right.\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l} - x + 1 = 1 - x\\x \lt 1\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}2x = 2\\x \ge 1\end{array} \right.\end{array} \right. \Rightarrow \\ \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}0 = 0\\x \lt 1\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}x = 1\\x \ge 1\end{array} \right.\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}x \lt 1\\x = 1\end{array} \right.$$ Жауабы $x \in ( - \infty ;1]$

№ 23 Теңдеуді шешіңіз: $${3^{3x - 1}} + {27^x} = {2^{2x + 1}} + 7 \cdot {4^x}$$

Шешуі: $${27^x} \cdot \frac{1}{3} + {27^x} = {4^x} \cdot 2 + 7 \cdot {4^x}$$ $$\frac{4}{3} \cdot {27^x} = 9 \cdot {4^x},\quad \left| { \div \left( {\frac{4}{3} \cdot {4^x}} \right)} \right.$$ $$\frac{{{{27}^x}}}{{{4^x}}} = \frac{9}{{\frac{4}{3}}},\quad \left( {\frac{{27}}{4}} \right) = \frac{{27}}{4}$$ $$x = 1$$

№ 24 Теңдеуді шешіңіз: $$\frac{{{2^x}}}{{{5^{x - 1}}}} + 3 = \frac{{{5^x}}}{{{2^{x - 1}}}}$$

Шешуі: $$5 \cdot \frac{{{2^x}}}{{{5^x}}} + 3 = 2 \cdot \frac{{{5^x}}}{{{2^x}}}$$ $$5 \cdot {\left( {\frac{2}{5}} \right)^x} + 3 - 2 \cdot {\left( {\frac{5}{2}} \right)^x} = 0$$ $${\left( {\frac{5}{2}} \right)^x} = m,\quad 5 \cdot \frac{1}{m} + 3 - 2m = 0$$ $$5 + 3m - 2{m^2} = 0$$ $$2{m^2} - 3m - 5 = 0$$ $$D = 9 + 4 \cdot 2 \cdot 5 = 49$$ $${m_{1,2}} = \frac{{3 \pm 7}}{{2 \cdot 2}} = \left\langle \begin{array}{l}\frac{5}{2}\\ - 1\end{array} \right.$$ $${\left( {\frac{5}{2}} \right)^x} = \frac{5}{2};\quad x = 1$$

Есептер QAZMATH.NET сайтынан алынды.

Есеп шешімдерінің авторы Базарбек Мұрат Махмутұлы

 

Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

1 пікір
  1. Samat K
    Samat K
    18 августа, 2022 сағ 1:59 пп

    👍

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.