Сандық өрнектер (Сканави (А) 1.1-1.25)

()

 +/-  - Есептің жауабын көрсету/көрсетпеу.

▲/▼ - Жауап орнын жасыру/шығару

   ×    - Сұрақты алып тастау.

Амалдарды орындаңыз.

№ 1.1 $\dfrac{{(7 - 6,35):6,5 + 9,9}}{{\left( {1,2:36 + 1,2:0,25 - 1\dfrac{5}{{16}}} \right):\dfrac{{169}}{{24}}}}$

Шешуі: $${\dfrac{{(7 - 6,35):6,5 + 9,9}}{{\left( {1,2:36 + 1,2:0,25 - 1\dfrac{5}{{16}}} \right):\dfrac{{169}}{{24}}}} = }$$ $${ = \dfrac{{0,65:6,5 + 9,9}}{{\left( {\dfrac{1}{{30}} + \dfrac{{24}}{5} - \dfrac{{21}}{{16}}} \right) \cdot \dfrac{{24}}{{169}}}} = \dfrac{{0,1 + 9,9}}{{\dfrac{{169}}{{48}} \cdot \dfrac{{24}}{{169}}}} = \dfrac{{10}}{{\dfrac{1}{2}}} = 20.}$$

№ 1.2 ${\left( {\left( {\dfrac{7}{9} - \dfrac{{47}}{{72}}} \right):1,25 + \left( {\dfrac{6}{7} - \dfrac{{17}}{{28}}} \right):(0,358 - 0,108)} \right) \cdot 1,6 - \dfrac{{19}}{{25}}}$

Шешуі: $${\left( {\left( {\dfrac{7}{9} - \dfrac{{47}}{{72}}} \right):1,25 + \left( {\dfrac{6}{7} - \dfrac{{17}}{{28}}} \right):(0,358 - 0,108)} \right) \cdot 1,6 - \dfrac{{19}}{{25}} = }$$ $${ = \left( {\dfrac{{56 - 47}}{{72}} \cdot \dfrac{4}{5} + \dfrac{{24 - 17}}{{28}}:0,25} \right) \cdot 1,6 - \dfrac{{19}}{{25}} = }$$ $${ = (0,1 + 1) \cdot 1,6 - \dfrac{{19}}{{25}} = 1,76 - 0,76 = 1.}$$

№ 1.3 ${\dfrac{{\left( {0,5:1,25 + \dfrac{7}{5}:1\dfrac{4}{7} - \dfrac{3}{{11}}} \right) \cdot 3}}{{\left( {1,5 + \dfrac{1}{4}} \right):18\dfrac{1}{3}}}}$

Шешуі: $${\dfrac{{\left( {0,5:1,25 + \dfrac{7}{5}:1\dfrac{4}{7} - \dfrac{3}{{11}}} \right) \cdot 3}}{{\left( {1,5 + \dfrac{1}{4}} \right):18\dfrac{1}{3}}} = \dfrac{{\left( {\dfrac{2}{5} + \dfrac{{49}}{{55}} - \dfrac{3}{{11}}} \right) \cdot 3}}{{\dfrac{7}{4} \cdot \dfrac{3}{{55}}}} = \dfrac{{168}}{{55}} \cdot \dfrac{4}{7} \cdot \dfrac{{55}}{3} = 32.}$$

№ 1.4 ${\left( {\dfrac{{(2,7 - 0,8) \cdot 2\dfrac{1}{3}}}{{(5,2 - 1,4):\dfrac{3}{{70}}}} + 0,125} \right):2\dfrac{1}{2} + 0,43}$

Шешуі: $${\left( {\dfrac{{(2,7 - 0,8) \cdot 2\dfrac{1}{3}}}{{(5,2 - 1,4):\dfrac{3}{{70}}}} + 0,125} \right):2\dfrac{1}{2} + 0,43 = \left( {\dfrac{{\dfrac{{19}}{{10}} \cdot \dfrac{7}{3}}}{{\dfrac{{38}}{{10}} \cdot \dfrac{{70}}{3}}} + \dfrac{1}{8}} \right) \cdot \dfrac{2}{5} + 0,43 = }$$ $${ = \dfrac{1}{{20}} \cdot \dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{{20}} + 0,43 = 0,02 + 0,05 + 0,43 = 0,5.}$$

№ 1.5 ${\dfrac{{2\dfrac{3}{4}:1,1 + 3\dfrac{1}{3}}}{{2,5 - 0,4 \cdot 3\dfrac{1}{3}}}:\dfrac{5}{7} - \dfrac{{\left( {2\dfrac{1}{6} + 4,5} \right) \cdot 0,375}}{{2,75 - 1\dfrac{1}{2}}}}$

Шешуі: $${\dfrac{{2\dfrac{3}{4}:1,1 + 3\dfrac{1}{3}}}{{2,5 - 0,4 \cdot 3\dfrac{1}{3}}}:\dfrac{5}{7} - \dfrac{{\left( {2\dfrac{1}{6} + 4,5} \right) \cdot 0,375}}{{2,75 - 1\dfrac{1}{2}}} = \dfrac{{\dfrac{5}{2} + \dfrac{{10}}{3}}}{{\dfrac{5}{2} - \dfrac{4}{3}}} \cdot \dfrac{7}{5} - \dfrac{{\dfrac{{20}}{3} \cdot \dfrac{3}{8}}}{{1,25}} = 7 - 2 = 5.}$$

№ 1.6 $\dfrac{{\left( {13,75 + 9\dfrac{1}{6}} \right) \cdot 1,2}}{{\left( {10,3 - 8\dfrac{1}{2}} \right) \cdot \dfrac{5}{9}}} + \dfrac{{\left( {6,8 - 3\dfrac{3}{5}} \right) \cdot 5\dfrac{5}{6}}}{{\left( {3\dfrac{2}{3} - 3\dfrac{1}{6}} \right) \cdot 56}} - 27\dfrac{1}{6}{\rm{.}}$

Шешуі: $${\dfrac{{\left( {13,75 + 9\dfrac{1}{6}} \right) \cdot 1,2}}{{\left( {10,3 - 8\dfrac{1}{2}} \right) \cdot \dfrac{5}{9}}} + \dfrac{{\left( {6,8 - 3\dfrac{3}{5}} \right) \cdot 5\dfrac{5}{6}}}{{\left( {3\dfrac{2}{3} - 3\dfrac{1}{6}} \right) \cdot 56}} - 27\dfrac{1}{6} = \dfrac{{\left( {\dfrac{{55}}{4} + \dfrac{{55}}{6}} \right) \cdot \dfrac{6}{5}}}{{(2,3 - 0,5) \cdot \dfrac{5}{9}}} + \dfrac{{\left( {\dfrac{{34}}{5} - \dfrac{{18}}{5}} \right) \cdot \dfrac{{35}}{6}}}{{\left( {\dfrac{4}{6} - \dfrac{1}{6}} \right) \cdot 56}} - }$$ $${ - \dfrac{{163}}{6} = \dfrac{{11\left( {1 + \dfrac{3}{2}} \right)}}{{\dfrac{{18}}{{10}} \cdot \dfrac{5}{9}}} + \dfrac{{\dfrac{{16}}{5} \cdot \dfrac{{35}}{6}}}{{28}} - \dfrac{{163}}{6} = \dfrac{{55}}{2} + \dfrac{2}{3} - \dfrac{{163}}{6} = \dfrac{{169}}{6} - \dfrac{{163}}{6} = 1.}$$

№ 1.7 $\dfrac{{\left( {\dfrac{1}{6} + 0,1 + \dfrac{1}{{15}}} \right):\left( {\dfrac{1}{6} + 0,1 - \dfrac{1}{{15}}} \right) \cdot 2,52}}{{\left( {0,5 - \dfrac{1}{3} + 0,25 - \dfrac{1}{5}} \right):\left( {0,25 - \dfrac{1}{6}} \right) \cdot \dfrac{7}{{13}}}}{\rm{.}}$

Шешуі: $${\dfrac{{\left( {\dfrac{1}{6} + 0,1 + \dfrac{1}{{15}}} \right):\left( {\dfrac{1}{6} + 0,1 - \dfrac{1}{{15}}} \right) \cdot 2,52}}{{\left( {0,5 - \dfrac{1}{3} + 0,25 - \dfrac{1}{5}} \right):\left( {0,25 - \dfrac{1}{6}} \right) \cdot \dfrac{7}{{13}}}} = \dfrac{{\left( {\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{{10}} + \dfrac{1}{{15}}} \right):\left( {\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{{10}} - \dfrac{1}{{15}}} \right) \cdot \dfrac{{63}}{{25}}}}{{\left( {\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{5}} \right):\left( {\dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{6}} \right) \cdot \dfrac{7}{{13}}}} = }$$ $${ = \dfrac{{\dfrac{1}{3} \cdot 5 \cdot \dfrac{{63}}{{25}}}}{{\dfrac{{13}}{{60}} \cdot 12 \cdot \dfrac{7}{{13}}}} = \dfrac{{21}}{5} \cdot \dfrac{5}{7} = 3.}$$

№ 1.8 $\left( {\dfrac{{3\dfrac{1}{3} + 2,5}}{{2,5 - 1\dfrac{1}{3}}} \cdot \dfrac{{4,6 - 2\dfrac{1}{3}}}{{4,6 + 2\dfrac{1}{3}}} \cdot 5,2} \right):\left( {\dfrac{{0,05}}{{\dfrac{1}{7} - 0,125}} + 5,7} \right)$

Шешуі: $${ = \left( {\dfrac{{\dfrac{{10}}{3} + \dfrac{5}{2}}}{{\dfrac{5}{2} - \dfrac{4}{3}}} \cdot \dfrac{{\dfrac{{23}}{5} - \dfrac{7}{3}}}{{\dfrac{{23}}{5} + \dfrac{7}{3}}} \cdot \dfrac{{26}}{5}} \right):\left( {\dfrac{{\dfrac{1}{{20}}}}{{\dfrac{1}{7} - \dfrac{1}{8}}} + \dfrac{{57}}{{10}}} \right) = \left( {\dfrac{{35}}{7} \cdot \dfrac{{34}}{{104}} \cdot \dfrac{{26}}{5}} \right):\left( {\dfrac{{28}}{{10}} + \dfrac{{57}}{{10}}} \right) = \dfrac{{17}}{2} \cdot \dfrac{2}{{17}} = 1}$$

№ 1.9 $\dfrac{{0,4 + 8 \cdot \left( {5 - 0,8 \cdot \dfrac{5}{8}} \right) - 5:2\dfrac{1}{2}}}{{\left( {1\dfrac{7}{8} \cdot 8 - \left( {8,9 - 2,6:\dfrac{2}{3}} \right)} \right) \cdot 34\dfrac{2}{5}}} \cdot 90$

Шешуі: $${\dfrac{{\left( {0,4 + 40 - 4 - 5 \cdot \dfrac{2}{5}} \right) \cdot 90}}{{\left( {\dfrac{{15}}{8} \cdot 8 - \dfrac{{89}}{{10}} + \dfrac{{13}}{5} \cdot \dfrac{3}{2}} \right) \cdot \dfrac{{172}}{5}}} = \dfrac{{34,4 \cdot 90}}{{\left( {\dfrac{{150}}{{10}} - \dfrac{{89}}{{10}} + \dfrac{{39}}{{10}}} \right) \cdot \dfrac{{172}}{5}}} = \dfrac{{344 \cdot 9}}{{2 \cdot 172}} = 9}$$

№ 1.10 $\dfrac{{\left( {5\dfrac{4}{{45}} - 4\dfrac{1}{6}} \right):5\dfrac{8}{{15}}}}{{\left( {4\dfrac{2}{3} + 0,75} \right) \cdot 3\dfrac{9}{{13}}}} \cdot 34\dfrac{2}{7} + \dfrac{{0,3:0,01}}{{70}} + \dfrac{2}{7}$

Шешуі: $${ = \dfrac{{\left( {\dfrac{{229}}{{45}} - \dfrac{{25}}{6}} \right):\dfrac{{83}}{{15}}}}{{\left( {\dfrac{{14}}{3} + \dfrac{3}{4}} \right) \cdot \dfrac{{48}}{{13}}}} \cdot \dfrac{{240}}{7} + \dfrac{{30}}{{70}} + \dfrac{2}{7} = \dfrac{{\dfrac{{83}}{{90}} \cdot \dfrac{{15}}{{83}}}}{{\dfrac{{65}}{{12}} \cdot \dfrac{{48}}{{13}}}} \cdot \dfrac{{240}}{7} + \dfrac{5}{7} = \dfrac{1}{{6 \cdot 20}} \cdot \dfrac{{240}}{7} + \dfrac{5}{7} = \dfrac{2}{7} + \dfrac{5}{7} = 1.}$$

№ 1.11 $\dfrac{{\left( {\dfrac{3}{5} + 0,425 - 0,005} \right):0,1}}{{30,5 + \dfrac{1}{6} + 3\dfrac{1}{3}}} + \dfrac{{6\dfrac{3}{4} + 5\dfrac{1}{2}}}{{26:3\dfrac{5}{7}}} - 0,05$

Шешуі: $${ = \dfrac{{(0,6 + 0,42) \cdot 10}}{{\dfrac{{61}}{2} + \dfrac{1}{6} + \dfrac{{10}}{3}}} + \dfrac{{12\dfrac{1}{4} \cdot 26}}{{26 \cdot 7}} - 0,05 = \dfrac{{10,2}}{{34}} + \dfrac{7}{4} - \dfrac{1}{{20}} = \dfrac{3}{{10}} + \dfrac{7}{4} - \dfrac{1}{{20}} = 2 = }$$

№ 1.12 $\dfrac{{3\dfrac{1}{3} \cdot 1,9 + 19,5:4\dfrac{1}{2}}}{{\dfrac{{62}}{{75}} - 0,16\quad }}:\dfrac{{3,5 + 4\dfrac{2}{3} + 2\dfrac{2}{{15}}}}{{0,5 \cdot \left( {1\dfrac{1}{{20}} + 4,1} \right)}}$

Шешуі: $${ = \dfrac{{\dfrac{{10}}{3} \cdot \dfrac{{19}}{{10}} + \dfrac{{39}}{2} \cdot \dfrac{2}{9}}}{{\dfrac{{62}}{{75}} - \dfrac{4}{{25}}}} \cdot \dfrac{{\dfrac{1}{2} \cdot \left( {\dfrac{{21}}{{20}} + \dfrac{{41}}{{10}}} \right)}}{{\dfrac{7}{2} + \dfrac{{14}}{3} + \dfrac{{32}}{{15}}}} = \dfrac{{\dfrac{{19}}{3} + \dfrac{{13}}{3}}}{{\dfrac{2}{3}}} \cdot \dfrac{{\dfrac{{103}}{{40}}}}{{\dfrac{{103}}{{10}}}} = \dfrac{{16}}{4} = 4.}$$

№ 1.13 $\dfrac{{\left( {1\dfrac{1}{5} \cdot \left( {\dfrac{{17}}{{40}} + 0,6 - 0,005} \right)} \right) \cdot 1,7}}{{\dfrac{5}{6} + 1\dfrac{1}{3} - 1\dfrac{{23}}{{30}}}} + \dfrac{{4,75 + 7\dfrac{1}{2}}}{{33:4\dfrac{5}{7}}}:0,25$

Шешуі: $${ = \dfrac{{\dfrac{6}{5}:\left( {\dfrac{{17}}{{40}} + \dfrac{3}{5} - \dfrac{1}{{200}}} \right) \cdot \dfrac{{17}}{{10}}}}{{\dfrac{5}{6} + \dfrac{4}{3} - \dfrac{{53}}{{30}}}} + \dfrac{{\dfrac{{19}}{4} + \dfrac{{15}}{2}}}{{33 \cdot \dfrac{7}{{33}}}} \cdot 4 = 5 + 7 = 12.}$$

№ 1.14 $\dfrac{{\left( {4,5 \cdot 1\dfrac{2}{3} - 6,75} \right) \cdot \dfrac{2}{3}}}{{\left( {3\dfrac{1}{3} \cdot 0,3 + 5\dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{1}{8}} \right):2\dfrac{2}{3}}} + \dfrac{{1\dfrac{4}{{11}} \cdot 0,22:0,3 - 0,96}}{{\left( {0,2 - \dfrac{3}{{40}}} \right) \cdot 1,6}}$

Шешуі: $${ = \dfrac{{\left( {\dfrac{9}{2} \cdot \dfrac{5}{3} - \dfrac{{27}}{4}} \right) \cdot \dfrac{2}{3}}}{{\left( {\dfrac{{10}}{3} \cdot \dfrac{3}{{10}} + \dfrac{{16}}{3} \cdot \dfrac{1}{8}} \right) \cdot \dfrac{3}{8}}} + \dfrac{{\dfrac{{15}}{{11}} \cdot \dfrac{{11}}{{50}} \cdot \dfrac{{10}}{3} - \dfrac{{24}}{{25}}}}{{\left( {\dfrac{1}{5} - \dfrac{3}{{40}}} \right) \cdot \dfrac{8}{5}}} = \dfrac{{\left( {\dfrac{{30}}{4} - \dfrac{{27}}{4}} \right) \cdot \dfrac{2}{3}}}{{\left( {1 + \dfrac{2}{3}} \right) \cdot \dfrac{3}{8}}} + \dfrac{{1 - \dfrac{{24}}{{25}}}}{{\dfrac{1}{8} \cdot \dfrac{8}{5}}} = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{8}{5} + \dfrac{1}{5} = 1}$$

№ 1.15 $\dfrac{{\left( {1,88 + 2\dfrac{3}{{25}}} \right) \cdot \dfrac{3}{{16}}}}{{0,625 - \dfrac{{13}}{{18}}:\dfrac{{26}}{9}}} + \dfrac{{\left( {\dfrac{{0,216}}{{0,15}} + 0,56} \right):0,5}}{{\left( {7,7:24\dfrac{3}{4} + \dfrac{2}{{15}}} \right) \cdot 4,5}}{\rm{. }}$

Шешуі: $${\dfrac{{(1,88 + 2,12) \cdot \dfrac{3}{{16}}}}{{\dfrac{5}{8} - \dfrac{{13}}{{18}} \cdot \dfrac{9}{{26}}}} + \dfrac{{\left( {\dfrac{{216}}{{150}} + \dfrac{{56}}{{100}}} \right) \cdot 2}}{{\left( {\dfrac{{77}}{{10}} \cdot \dfrac{4}{{99}} + \dfrac{2}{{15}}} \right) \cdot \dfrac{9}{2}}} = \dfrac{{4 \cdot \dfrac{3}{{16}}}}{{\dfrac{5}{8} - \dfrac{1}{4}}} + \dfrac{{\left( {\dfrac{{72}}{{50}} + \dfrac{{28}}{{50}}} \right) \cdot 2}}{{\left( {\dfrac{{14}}{{45}} + \dfrac{6}{{45}}} \right) \cdot \dfrac{9}{2}}} = 4 \cdot \dfrac{3}{{16}} \cdot \dfrac{8}{3} + \dfrac{4}{2} = 4.}$$

№ 1.16 $\left( {16\dfrac{1}{2} - 13\dfrac{7}{9}} \right) \cdot \dfrac{{18}}{{33}} + 2,2 \cdot \left( {\dfrac{8}{{33}} - \dfrac{1}{{11}}} \right) + \dfrac{2}{{11}}$

Шешуі: $${ = \left( {\dfrac{{33}}{2} - \dfrac{{124}}{9}} \right) \cdot \dfrac{6}{{11}} + \dfrac{{22}}{{10}} \cdot \left( {\dfrac{8}{{33}} - \dfrac{3}{{33}}} \right) + \dfrac{2}{{11}} = \dfrac{{49}}{{18}} \cdot \dfrac{6}{{11}} + \dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{{11}} = \dfrac{{49}}{{33}} + \dfrac{{17}}{{33}} = 2.}$$

№ 1.17 $\dfrac{{0,128:3,2 + 0,86}}{{\dfrac{5}{6} \cdot 1,2 + 0,8}} \cdot \dfrac{{\left( {1\dfrac{{32}}{{63}} - \dfrac{{13}}{{21}}} \right) \cdot 3,6}}{{0,505 \cdot \dfrac{2}{5} - 0,002}}$

Шешуі: $${\dfrac{{0,04 + 0,86}}{{1 + 0,8}} \cdot \dfrac{{\left( {\dfrac{{95}}{{63}} - \dfrac{{39}}{{63}}} \right) \cdot \dfrac{{18}}{5}}}{{0,202 - 0,002}} = \dfrac{9}{{18}} \cdot \dfrac{8}{9} \cdot \dfrac{{18}}{{0,2 \cdot 5}} = 8.}$$

№ 1.18 $\dfrac{{3\dfrac{1}{3}:10 + 0,175:0,35}}{{1,75 - 1\dfrac{{11}}{{17}} \cdot \dfrac{{51}}{{56}}}} - \dfrac{{\left( {\dfrac{{11}}{{18}} - \dfrac{1}{{15}}} \right):1,4}}{{\left( {0,5 - \dfrac{1}{9}} \right) \cdot 3}}$

Шешуі: $${\dfrac{{\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{2}}}{{\dfrac{7}{4} - \dfrac{{28}}{{17}} \cdot \dfrac{{51}}{{56}}}} - \dfrac{{\dfrac{{49}}{{90}} \cdot \dfrac{5}{7}}}{{\dfrac{7}{{18}} \cdot 3}} = \dfrac{5}{{6 \cdot \left( {\dfrac{7}{4} - \dfrac{3}{2}} \right)}} - \dfrac{{7 \cdot 18}}{{18 \cdot 7 \cdot 3}} = \dfrac{{10}}{3} - \dfrac{1}{3} = 3}$$

№ 1.19 $\dfrac{{0.125:0,25 + 1\dfrac{9}{{16}}:2,5}}{{(10 - 22:2,3) \cdot 0,46 + 1,6}} + \left( {\dfrac{{17}}{{20}} + 1,9} \right) \cdot 0,5$

Шешуі: $${\dfrac{{\dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{8}}}{{\left( {10 - \dfrac{{220}}{{23}}} \right) \cdot \dfrac{{23}}{{50}} + \dfrac{8}{5}}} + \dfrac{{17}}{{40}} + \dfrac{{19}}{{20}} = \dfrac{{\dfrac{9}{8}}}{{\dfrac{1}{5} + \dfrac{8}{5}}} + \dfrac{{17}}{{40}} + \dfrac{{38}}{{40}} = \dfrac{5}{8} + \dfrac{{11}}{8} = 2.}$$

№ 1.20 $\left( {\left( {1\dfrac{1}{7} - \dfrac{{23}}{{49}}} \right):\dfrac{{22}}{{147}} - \left( {0,6:3\dfrac{3}{4}} \right) \cdot 2\dfrac{1}{2} + 3,75:1\dfrac{1}{2}} \right):2,2$

Шешуі: $${\left( {\left( {\dfrac{8}{7} - \dfrac{{23}}{{49}}} \right) \cdot \dfrac{{147}}{{22}} - 0,16 \cdot 2,5 + 2,5} \right):2,2 = \left( {\dfrac{{33}}{{49}} \cdot \dfrac{{147}}{{22}} - 0,4 + 2,5} \right):2,2 = }$$ $${ = (4,5 - 0,4 + 2,5) \cdot \dfrac{{10}}{{22}} = 3.}$$

№ 1.21 $\left( {2:3\dfrac{1}{5} + \left( {3\dfrac{1}{4}:13} \right):\dfrac{2}{3} + \left( {2\dfrac{5}{{18}} - \dfrac{{17}}{{36}}} \right) \cdot \dfrac{{18}}{{65}}} \right) \cdot \dfrac{1}{3}$

Шешуі: $${ = \left( {2 \cdot \dfrac{5}{{16}} + \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{3}{2} + \dfrac{{65}}{{36}} \cdot \dfrac{{18}}{{65}}} \right) \cdot \dfrac{1}{3} = \left( {\dfrac{5}{8} + \dfrac{3}{8} + \dfrac{4}{8}} \right) \cdot \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{2} = 0,5.}$$

№ 1.22 $\dfrac{{0,5 + \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{6} + 0,125}}{{\dfrac{1}{3} + 0,4 + \dfrac{{14}}{{15}}}} + \dfrac{{(3,75 - 0,625) \cdot \dfrac{{48}}{{125}}}}{{12,8.0,25}}$

Шешуі: $${\dfrac{{\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{8}}}{{\dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{5} + \dfrac{{14}}{{15}}}} + \dfrac{{3,125 \cdot 48}}{{3,2 \cdot 125}} = \dfrac{{25}}{{24}} \cdot \dfrac{3}{5} + \dfrac{{1,2}}{{3,2}} = 0,625 + 0,375 = 1.}$$

№ 1.23 $\left( {26\dfrac{2}{3}:6,4} \right) \cdot \left( {19,2:3\dfrac{5}{9}} \right) - \dfrac{{8\dfrac{4}{7}:2\dfrac{{26}}{{77}}}}{{0,5:18\dfrac{2}{3} \cdot 11}} - \dfrac{1}{{18}}$

Шешуі: $${\left( {\dfrac{{80}}{3} \cdot \dfrac{5}{{32}}} \right) \cdot \left( {\dfrac{{96}}{5} \cdot \dfrac{9}{{32}}} \right) - \dfrac{1}{{18}} = \dfrac{{25}}{6} \cdot \dfrac{{27}}{5} - \dfrac{{11 \cdot 112}}{{3 \cdot 33}} - \dfrac{1}{{18}} = }$$ $${ = \dfrac{{45}}{2} - \dfrac{{112}}{9} - \dfrac{1}{{18}} = \dfrac{1}{{18}}(45 \cdot 9 - 112 \cdot 2 - 1) - 10.}$$

№ 1.24 ${\dfrac{{0,725 + 0,6 + \dfrac{7}{{40}} + \dfrac{{11}}{{20}}}}{{0,128 \cdot 6\dfrac{1}{4} - 0,0345:\dfrac{3}{{25}}}} \cdot 0,25}$

Шешуі: $${\dfrac{{1,325 + \dfrac{{29}}{{40}}}}{{0,128 \cdot 6,25 - 0,0345:0,12}} \cdot 0,25 = \dfrac{{1,325 + 0,725}}{{0,8 - 0,2875}} \cdot 0,25 = \dfrac{{2,05}}{{0,5125}} \cdot 0,25 = 1.}$$

№ 1.25 $\left( {(520 \cdot 0,43):0,26 - 217 \cdot 2\dfrac{3}{7}} \right) - \left( {31,5:12\dfrac{3}{5} + 114 \cdot 2\dfrac{1}{3} + 61\dfrac{1}{2}} \right)$

Шешуі: $${\left( {223,6:0,26 - 217 \cdot \dfrac{{17}}{7}} \right) - \left( {\dfrac{{63}}{2} \cdot \dfrac{5}{{63}} + 114 \cdot \dfrac{7}{3} + \dfrac{{123}}{2}} \right) = }$$ $${ = (860 - 527) - \left( {\dfrac{5}{2} + 266 + \dfrac{{123}}{2}} \right) = 333 - 330 = 3.}$$

 

Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.