Логарифмдік теңдеулер (Рустюмова 3.4.2)

()

 +/-  - Есептің жауабын көрсету/көрсетпеу.

▲/▼ - Жауап орнын жасыру/шығару

   ×    - Сұрақты алып тастау.

Негізгі логарифмдік тепе-теңдікті қолданып, теңдеулерді шешіңіз.

№ 1 Теңдеуді шешіңіз: ${2^{{{\log }_4}(x - 8,5)}} = {\log _3}81$

Шешуі:

$$x - 8,5 \gt 0,\quad x \gt 8,5$$ $${2^{{{\log }_4}(x - 8,5)}} = {\log _3}81$$ $${2^{{{\log }_{{2^2}}}(x - 8,5)}} = {\log _3}{3^4}$$

$${2^{\frac{1}{2}{{\log }_2}(x - 8,5)}} = 4{\log _3}3$$ $${2^{{{\log }_2}{{(x - 8,5)}^{\frac{1}{2}}}}} = 4$$ $${(x - 8,5)^{\frac{1}{2}}} = 4$$

$$\sqrt {x - 8,5} = 4$$ $$x - 8,5 = 16$$ $$x = 16 + 8,5$$ $$x = 24,5$$

Жауабы: $24,5$

№ 2 Теңдеуді шешіңіз: $x = {81^{\frac{1}{4} + {{\log }_{81}}4}}$

Шешуі: $x = {81^{\frac{1}{4}}} \cdot {81^{{{\log }_{81}}4}}$ $ = {\left( {{3^4}} \right)^{\frac{1}{4}}} \cdot 4 = 3 \cdot 4 = 12$

Жауабы: $12$

№ 3 Теңдеуді шешіңіз: $3{x^2} + {5^{{{\log }_5}x}} = {16^{{{\log }_4}\sqrt {30} }}$

Шешуі:

$$3{x^2} + x = {\left( {{4^2}} \right)^{{{\log }_4}\sqrt {30} }}$$ $$3{x^2} + x = {4^{2{{\log }_4}\sqrt {30} }}$$ $$3{x^2} + x = {4^{{{\log }_4}{{\left( {\sqrt {30} } \right)}^2}}}$$

$$3{x^2} + x = 30$$ $$3{x^2} + x - 30 = 0$$ $$D = 1 + 360 = 361 = {19^2}$$

$${x_1} = \frac{{ - 1 + 19}}{6} = \frac{{18}}{6} = 3$$ $${x_2} = \frac{{ - 1 - 19}}{6} = - \frac{{20}}{6}$$ $$\text{ММЖ:} \quad x \gt 0$$

Жауабы: $3$

№ 4 Теңдеуді шешіңіз: ${0,1^{\lg (36 - 4x)}} = \lg {10^{10}}$

Шешуі:

$$36 - 4x \gt 0$$ $$4x \lt 36$$ $$x \lt 9$$ $$x \in ( - \infty ;9)$$

$${0,1^{\lg (36 - 4x)}} = \lg {10^{10}}$$ $${\left( {{{10}^{ - 1}}} \right)^{\lg (36 - 4x)}}10\lg 10$$ $${10^{ - \lg (36 - 4x)}} = 10$$ $$ - \lg (36 - 4x) = 1$$

$$\lg (36 - 4x) = - 1$$ $$36 - 4x = {10^{ - 1}}$$ $$36 - 4x = 0,1$$ $$4x = 36 - 0,1$$ $$4x = 35,9$$

$$4x = 35\frac{9}{{10}}$$ $$4x = \frac{{359}}{{10}}$$ $$x = \frac{{359}}{{40}}$$ $$x = 8\frac{{39}}{{40}}$$

Жауабы: $8\frac{{39}}{{40}}$

№ 5 Теңдеуді шешіңіз: ${9^{{{\log }_3}x}} - 12 \cdot {3^{{{\log }_3}x}} + {3^{{{\log }_3}27}} = 0$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:} \quad x \gt 0$$ $${9^{{{\log }_3}x}} - 12 \cdot {3^{{{\log }_3}x}} + {3^{{{\log }_3}27}} = 0$$ $${3^{2{{\log }_3}x}} - 12 \cdot x + 27 = 0$$

$${3^{{{\log }_3}{x^2}}} - 12x + 27 = 0$$ $${x^2} - 12x + 27 = 0$$

$$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x_1} + {x_2} = 12}\\{{x_1} \cdot {x_2} = 27}\end{array}} \right.$$ $${x_1} = 3;\quad {x_2} = 9$$

Жауабы: $3;\,9$

№ 6 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _4}\left( {{2^{4x}}} \right) = {2^{{{\log }_2}4}}$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:} \quad x \gt 0$$ $${\log _4}\left( {{2^{4x}}} \right) = {2^{{{\log }_2}4}}$$

$${\log _4}{\left( {{2^2}} \right)^{2x}} = 4$$ $${\log _4}\left( {{4^{2x}}} \right) = 4$$

$$2x = 4$$ $$x = 2$$

Жауабы: $2$

№ 7 Теңдеуді шешіңіз: ${9^{{{\log }_3}(1 - 2x)}} = 5{x^2} - 5$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:} \quad 1 - 2x \gt 0$$ $$2x \lt 1$$ $$x \lt \frac{1}{2}$$ $${9^{{{\log }_3}(1 - 2x)}} = 5{x^2} - 5$$ $${3^{2{{\log }_3}(1 - 2x)}} = 5{x^2} - 5$$

$${3^{{{\log }_3}{{(1 - 2x)}^2}}} = 5{x^2} - 5$$ $${(1 - 2x)^2} = 5{x^2} - 5$$ $$1 - 4x + 4{x^2} = 5{x^2} - 5$$ $${x^2} + 4x - 6 = 0$$ $$D = 16 + 24 = 40$$

$${x_1} = \frac{{ - 4 + \sqrt {40} }}{2} = $$ $$=\frac{{ - 4 + 2\sqrt {10} }}{2} = - 2 + \sqrt {10} $$ $${x_2} = \frac{{ - 4 - \sqrt {40} }}{2} = $$ $$\frac{{ - 4 - 2\sqrt {10} }}{2} =- 2 - \sqrt {10} $$ $$\{ - 2 + \sqrt {10} \} \notin \left( { - \infty ;\frac{1}{2}} \right)$$ $$\{ - 2 - \sqrt {10} \} \in \left( { - \infty ;\frac{1}{2}} \right)$$

Жауабы: $ - 2 - \sqrt {10} $

№ 8 Теңдеуді шешіңіз: $2 \cdot {4^{{{\log }_2}x}} = 7x + 4$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:} \quad x \gt 0$$ $$2 \cdot {4^{{{\log }_2}x}} = 7x + 4$$ $$2 \cdot {2^{{{\log }_2}x}} = 7x + 4$$ $$2 \cdot {2^{{{\log }_2}{x^2}}} = 7x + 4$$

$$2{x^2} = 7x + 4$$ $$2{x^2} - 7x - 4 = 0$$ $$D = 49 + 32 = 81$$ $${x_1} = \frac{{7 + 9}}{4} = \frac{{16}}{4} = 4$$ $${x_2} = \frac{{7 - 9}}{4} = - \frac{2}{4} = - \frac{1}{2}$$

$$ - \frac{1}{2} \notin (0; + \infty )$$ $$4 \in (0; + \infty )$$

Жауабы: $4$

№ 9 Теңдеуді шешіңіз: ${7^{{{\log }_7}\sqrt {{x^2} - 9} }} = {2^{{{\log }_2}\left( {21 - {x^2}} \right)}}$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:}$$ $$\left\{ \begin{array}{l}{x^2} - 9 \gt 0\\21 - {x^2} \gt 0\end{array} \right.$$ $$1)\quad {x^2} - 9 \gt 0$$ $${x^2} - 9 = 0$$ $${x^2} = 9$$ $$x = \pm 3$$ Логарифмдік теңдеулер (Рустюмова 3.4.2) $$x \in ( - \infty ; - 3) \cup (3; + \infty )$$

$$2)\quad 21 - {x^2} \gt 0$$ $$21 - {x^2} = 0$$ $${x^2} = 21$$ $$x = \pm \sqrt {21} $$ Логарифмдік теңдеулер (Рустюмова 3.4.2) $$x \in \left( { - \sqrt {21} ;\sqrt {21} } \right)$$ Логарифмдік теңдеулер (Рустюмова 3.4.2) $$x \in \left( { - \sqrt {21} ; - 3} \right) \cup \left( {3;\sqrt {21} } \right)$$

$${7^{{{\log }_7}\sqrt {{x^2} - 9} }} = {2^{{{\log }_2}\left( {21 - {x^2}} \right)}}$$ $$\sqrt {{x^2} - 9} = 21 - {x^2}$$ $$\sqrt {{x^2} - 9} = 12 - {x^2} + 9$$ $$\sqrt {{x^2} - 9} = 12 - \left( {{x^2} - 9} \right)$$ $$\sqrt {{x^2} - 9} = t,\quad t \gt 0$$ $$t = 12 - {t^2}$$ $${t^2} + t - 12 = 0$$

$$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{t_1} + {t_2} = - 1}\\{{t_1} \cdot {t_2} = - 12}\end{array}} \right.$$ $${t_1} = 3;\\ {t_2} = - 4$$ $$\sqrt {{x^2} - 9} = 3$$ $${x^2} - 9 = 9$$ $${x^2} = 18$$ $$x = \pm \sqrt {18} $$ $$x = \pm 3\sqrt 2 $$

Жауабы: $\pm 3\sqrt 2 $

№ 10 Теңдеуді шешіңіз: ${2^{ - 2{{\log }_{0,25}}\left( {1 - 2{x^2}} \right)}} = 0,5{\log _{\frac{1}{3}}}{9^x}$

Шешуі:

$$1 - 2{x^2} \gt 0$$ $$1 - 2{x^2} = 0$$ $$2{x^2} = 1$$ $${x^2} = \frac{1}{2}$$ $$x = \pm \frac{1}{{\sqrt 2 }}$$ Логарифмдік теңдеулер (Рустюмова 3.4.2) $$x \in \left( { - \frac{1}{{\sqrt 2 }};\frac{1}{{\sqrt 2 }}} \right)$$

$${2^{ - 2{{\log }_{{2^{ - 2}}}}\left( {1 - 2{x^2}} \right)}} = \frac{1}{2}{\log _{{3^{ - 1}}}}{3^{2x}}$$ $${2^{ - 2 \cdot \left( { - \frac{1}{2}} \right){{\log }_2}\left( {1 - 2{x^2}} \right)}} = - \frac{1}{2}{\log _3}{3^{2x}}$$ $${2^{{{\log }_2}\left( {1 - 2{x^2}} \right)}} = - \frac{1}{2} \cdot 2x$$ $$1 - 2{x^2} = - x$$ $$1 - 2{x^2} + x = 0$$ $$2{x^2} - x - 1 = 0$$

$$D = 1 + 8 = 9$$ $${x_1} = \frac{{1 + \sqrt 9 }}{4} = \frac{{1 + 3}}{4} = 1$$ $${x_2} = \frac{{1 - \sqrt 9 }}{4} = \frac{{1 - 3}}{4} = $$ $$ - \frac{2}{4} = - \frac{1}{2}$$ $$1 \notin \left( { - \frac{1}{{\sqrt 2 }};\frac{1}{{\sqrt 2 }}} \right)$$ $$ - \frac{1}{2} \in \left( { - \frac{1}{{\sqrt 2 }};\frac{1}{{\sqrt 2 }}} \right)$$

Жауабы: $ - \frac{1}{2}$

№ 11 Теңдеуді шешіңіз: ${x^{{{\log }_{\sqrt x }}2x}} = 4$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:}$$ $$x \gt 0;\quad x \ne 1$$ $${x^{{{\log }_{\sqrt x }}2x}} = 4$$ $${x^{{{\log }_{{x^{\frac{1}{2}}}}}2x}} = 4$$

$${x^{2{{\log }_x}2x}} = 4$$ $${x^{{{\log }_x}{{(2x)}^2}}} = 4$$ $${(2x)^2} = 4$$

$$4{x^2} = 4$$ $${x^2} = 1$$ $$x = \pm 1$$ $$ \pm 1 \notin (0;1) \cup (1: + \infty )$$

Жауабы: $\emptyset $

Есептер QAZMATH.NET сайтынан алынды.

Есеп шешімдерінің авторы Қизатолла Серікбек

 

Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.